Nederlands Sociaal Forum: een socialistisch perspectief blijft noodzakelijk

Afgelopen weekend vond in Amsterdam een bijeenkomst plaats van het Nederlands Sociaal Forum. Op de gebeurtenis waren er zo’n duizend aanwezig, hoofdzakelijk georganiseerde militanten van allerhande NGO’s, vakbonden en linkse organisaties. We publiceren een kort verslag.

Ron Blom

In het weekend van 26/27/28 november vond in de Beurs van Berlage te Amsterdam het Nederlands Sociaal Forum plaats. Hoewel Offensief niet direct betrokken was bij de organisatie van het evenement hebben we er toch voor gemobiliseerd. Enkele duizenden, waarvan de meesten al lang georganiseerd waren, kwamen bijeen om te luisteren naar enkele buitenlandse sprekers en vele inleiders op talloze workshops en seminars.

Het publiek viel te kenschetsen als vooral een oudere generatie van linkse mensen actief in onder meer de derde wereldbeweging, in de milieubeweging en in de antiracismebeweging. Gelukkig waren er ook jongeren. De handicap van het toegangsgeld (5 euro per dag en 10 euro voor het hele weekend) zal menig geïnteresseerde scholier hebben afgeschrikt. Bovendien waren de prijzen voor een bakje koffie of een pilsje niet gering.

Het was letterlijk en figuurlijk nogal een incrowd gebeuren. Velen kenden elkaar en menige actie-ervaring uit het verleden werd nog een opgedisseld. Wie van bijvoorbeeld het Centraal Station in Amsterdam naar de Beurs liep zou er heel gemakkelijk aan voorbij hebben kunnen lopen. Van buiten af was niet herkenbaar dat hier een belangrijk buitenparlementaire happening plaatsvond. De demonstratie van zondagmiddag met een opkomst van ongeveer 1.500 mensen vormde een welkome afwisseling.

Offensief had temidden van een vijftigtal andere organisaties een stand. Van een speciale beperkte editie van onze krant gingen zo’n 170 exemplaren over de hand. In dit krantje presenteerden we onszelf: "Een andere wereld is mogelijk. Een socialistische wereld!". Daarnaast gaven we ons commentaar op het sociaal akkoord en gingen we in op de moord op Van Gogh en het welig tierende racisme. We verkochten tevens voor ongeveer 100 euro aan ander materiaal, zoals brochures en T-shirts. De Nederlandse kameraden werden wederom ondersteund door politieke vrienden uit Antwerpen. We hebben de namen van enkele interessante contacten.

De bedoeling van het NSF was om de anti- of "anders"globaliseringsbeweging in Nederland (die opvallend genoeg nauwelijks aanwezig was en is) te versterken en aan te zetten tot gemeenschappelijk optreden. Wij zijn van mening dat dit doel niet gerealiseerd is. Er is zeker gediscussieerd, maar belangrijke strategische en tactische debatten werden vermeden. Symptomatisch was het openingsdebat op vrijdagavond. Diverse sprekers van Non-Gouvernementele Organisaties gingen in op de noodzaak om de kloof tussen rijk en arm op wereldschaal de verkleinen om de activiteiten van multinationals aan banden te leggen, om de oorlog in Irak aan te klagen, etc. Eigenlijk waren alle sprekers het er over eens dat een andere wereld noodzakelijk was, maar geen enkele spreker ging in op de vraag welke wereld en hoe dat kan bereikt worden. Een aantal radicaal-linksen vervingen het S-woord (socialisme) door "samen"… Blijkbaar was er angst om het gezellige feestje van min of meer gevestigd links te bederven.

Nochtans is een duidelijke socialistische analyse meer dan ooit noodzakelijk om bewegingen te kunnen ontwikkelen en een weg vooruit aan te bieden voor jongeren en arbeiders die willen ingaan tegen de besparingen, het versterkte racisme,…

Delen: Printen: