ABVV in actie voor recht op collectief protest

Vandaag was er in Luik een nieuwe actiedag ter verdediging van syndicale rechten en het recht op collectieve actie. Aanleiding is de rechtszaak tegen 17 verantwoordelijken en militanten van het ABVV die vervolgd worden wegens hun deelname aan een staking met wegblokkade. In eerste aanleg werden ze veroordeeld, maar ze gingen in beroep. De beroepsprocedure is nu bezig.

Terugblik op de feiten

Aan de basis van de procedure ligt een wegblokkade tijdens de staking van 19 oktober 2015. Bij die staking was er een enorme antistakingspropaganda in de gevestigde media. Dit werd door het gerecht aangegrepen om 17 syndicalisten te vervolgen wegens “kwaadwillige belemmering van het verkeer.” Het deed dit na een klacht door het ziekenhuis CHC Hermalle.

Een Deense toerist was omgekomen nadat een dokter niet tijdig in het ziekenhuis geraakte. Het ziekenhuis had niet voorzien in een opgevorderde dienstverlening en de prestatiegeneeskunde verhinderde het inzetten van een andere dokter. Maar het ziekenhuis wilde de verantwoordelijkheid doorschuiven naar de protesterende syndicalisten en de file die gepaard ging met de wegblokkade. Dat er toen dagelijks files waren op die plaats als gevolg van de bouwwerf van het ziekenhuis, werd gemakshalve even vergeten. Om het verhaal compleet te maken, moet nog opgemerkt worden dat er bij controle van die bouwwerf Indische arbeiders werden aangetroffen die in containers op de werf woonden en uitgebuit werden. De directie van dit ziekenhuis diende dus klacht in tegen syndicalisten.

In eerste aanleg besliste de rechter dat de syndicalisten niet verantwoordelijk waren voor het overlijden van de Deense toerist. Ook de aanklacht wegens beschadiging van het wegdek werd verworpen. Enkel de wegblokkade zelf leverde een veroordeling op.

Protest nodig

Gedurende de procedure in eerste aanleg waren er verschillende acties. Eerder was er ook een actie toen de beroepsprocedure werd ingeleid. Vandaag werd opnieuw geprotesteerd door honderden vakbondsmilitanten uit Luik, maar ook uit de rest van het land. Het is duidelijk dat het gaat om een ernstige aanval op het recht op collectief protest.

Onze rechten zijn afgedwongen door ervoor te strijden. Dat is hoe we ze ook zullen verdedigen. Een informatiecampagne met mobilisaties is noodzakelijk. Op de actie van 10 december vorig jaar werd een campagne aangekondigd. Het protest vandaag bood een uitstekende kans om deze campagne te lanceren. Helaas was daar nog geen sprake van. We mogen hier niet te lang mee wachten: als dit passeert, dreigt het een precedent te worden waardoor op straat komen bijzonder moeilijk wordt.

Een aanval op één van ons, is een aanval op ons allen. Op basis van solidariteit en een strijdbare campagne kan een krachtsverhouding opgebouwd worden, waar ook de rechters niet aan voorbij kunnen.

 

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist