Mexicaans Hooggerechtshof decriminaliseert abortus: belangrijke overwinning, strijd gaat door

Terwijl extreemrechts in Mexico betogingen hield tegen vrouwenrechten, besliste het Hooggerechtshof op dinsdag 7 september in een historische uitspraak dat de strafbaarstelling van abortus ongrondwettelijk is. Het deed de uitspraak naar aanleiding van een bepaling in het strafwetboek van de deelstaat Coahuila. Wat zijn het belang en de gevolgen van deze uitspraak voor de strijd opdat vrouwen over hun eigen lichaam kunnen beslissen?

Door ROSA Mexico

De feministische mobilisaties van de voorbije jaren zorgden ervoor dat de decriminalisering van abortus bovenaan de agenda kwam te staan. De druk en de organisatie van vrouwen hebben ervoor gezorgd dat de wetgevende machten van Oaxaca, Hidalgo en Veracruz sinds 2019 de vrijwillige zwangerschapsafbreking uit het strafrecht hebben gehaald. Ze volgden daarmee Mexico-Stad, waar dit sinds 2007 het geval is. Er kwamen wetsveranderingen om dit recht voor vrouwen te waarborgen, zeker tegen de achtergrond van strenge beperkingen in andere deelstaten.

Het Hooggerechtshof heeft onder voorzitterschap van minister Arturo Zaldivar twee dagen beraadslaagd over verschillende beroepen over de artikels 196, 198 en 199 van het Strafwetboek van de deelstaat Coahuila. Deze artikels straften personen die vrijwillig abortussen uitvoeren en al wie hen daarbij assisteert, ongeacht of het om zorgpersoneel gaat of niet. De kracht van de feministische beweging bleek uit de unanieme beslissing om een absolute strafbaarstelling van abortus ongrondwettelijk te verklaren. Een dergelijke strafbaarstelling komt voor in de strafwetboeken van de meeste deelstaten.

De opstelling, argumenten en beslissing van het Hooggerechtshof zijn een resultaat van de vrouwenstrijd voor reproductieve rechten. Zonder de druk van de vrouwenbeweging op straat, zouden de veranderingen inzake criteria, gevoeligheid en verantwoordelijkheid die het Hof in deze aannam, niet mogelijk geweest zijn. De uitspraak van 7 september toont het belang van strijd voor vrije, veilige en legale abortus. Het is een historische uitspraak omdat het ingaat tegen rechts, wat enkel kon door de organisatie en mobilisatie van vooral de werkende klasse om rechten af te dwingen.

Ondanks de betekenis van deze uitspraak en het belang ervan voor de feministische strijd, is het duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is. De uitspraak verplicht de wetgevende instanties van de overige staten niet om abortus uit het strafrecht te halen, er is dus geen sprake van een nationale decriminalisering. Met de verklaring van ongrondwettigheid is een precedent geschapen dat rechters in het hele land kunnen volgen: nu staat het vast dat de mensenrechten geschonden worden door die de strafbaarstelling van abortus. Dit is een nuttig rechtsmiddel voor vrouwen, maar het maakt de toegang tot dit recht nog steeds niet gemakkelijker, vooral voor degenen in een economische, sociale en juridische kwetsbare positie.

In onze strijd voor de bevrijding van de werkende klasse is het duidelijk dat enkel het socialisme de volledige toekenning van reproductieve rechten, zoals toegang tot abortus, zal garanderen. We eisen de volledige en onmiddellijke decriminalisering van de vrijwillige onderbreking van de zwangerschap in heel Mexico. Aangezien het lang heeft geduurd om stappen vooruit te zetten, moeten we onze inspanningen nu opvoeren om een platform op te bouwen voor de strijd om individuele autonomie in het kader van collectieve emancipatie. Vanuit een socialistisch feministisch perspectief zijn we opgezet met de vooruitgang in de strijd voor veilige, legale en vrije abortus. We zien dat in het kader van strijd voor een samenleving met vrijheden en rechten voor iedereen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist