Bekijk hier onze fotoreportage vanop de betoging!

Vandaag was er een bijzonder geslaagde betoging van het personeel van het stedelijk onderwijs in Antwerpen. Van de zowat 5.400 personeelsleden in de sector daagden er 1.300 (cijfer van de politie) op voor een betoging. De actie was goed georganiseerd en het ongenoegen is bijzonder groot. De hervormingen die eenzijdig worden opgelegd door de directie ondermijnen het statuut van het reeds overwerkte personeel nog verder. Vandaag werd duidelijk gemaakt dat het genoeg is geweest.

Noten wil het personeel kraken

In mei vorig jaar was er al een actie bij de overgang van het stedelijk onderwijs naar het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs. Toen waarschuwde het personeel al dat er acties en stakingen zouden volgen indien iets aan het personeelsstatuut zou worden vervangen. De directie van het Autonoom Gemeentebedrijf stelde dat dit niet het geval zou zijn, maar die belofte werd al snel gebroken.

Het gemeentebestuur heeft een directie in het Autonoom Gemeentebedrijf aangesteld die als doel heeft om het stedelijk onderwijs volledig te hervormen. Daarmee wordt bedoeld dat een bedrijfslogica moet worden gevolgd waarbij zo weinig mogelijk personeel zoveel mogelijk prestaties moet leveren. De directie staat onder leiding van trainingsmanager Frank Noten die bij zijn aanstelling verklaarde: “Het is mijn ambitie om van het Stedelijk Onderwijs dé referentie in Vlaanderen te maken. Dat vraagt een verdere professionalisering van het Stedelijk Onderwijs.” Er kwam meteen een structuur met divisies geleid door managers.

Noten kwam al gauw met een aantal voorstellen die terloops werden meegedeeld aan de syndicale verantwoordelijken. Onderhandelingen en overleg behoren niet tot het woordenboek van de nieuwe directeur van het Autonoom Gemeentebedrijf. Onder de maatregelen onder meer het invoeren van een schoolopdracht voor een deel van het niet-lesgevend personeel, de mogelijkheid om personeel op te vorderen tijdens weekends en vijf dagen in de zomervakantie, het aanpassen van de evaluatie van het personeel,… Bovendien wil de stad af van de dotatie aan het stedelijk onderwijs, vandaag goed voor zowat 25% van de middelen. Dit komt bovenop de hervormingen die sowieso worden doorgevoerd in het onderwijs.

Het verzet organiseert zich

Het personeel bleef niet bij de pakken zitten en ging in het verweer. Vanuit het bestuur stedelijk onderwijs van het ACOD werd een commissie opgezet om de strijd te coördineren. Daarbij werd steeds snel gereageerd en ingespeeld op alle nieuwe pogingen vanuit de “Toren” (waar de directie van het Autonoom Gemeentebedrijf zitting heeft) om het vakbondsverzet verdacht te maken of om het personeel te verdelen.

Er kwam een uitgebreide informatiecampagne naar alle personeelsleden. De meer dan 5.400 personeelsleden zitten verspreid over tal van kleinere basisscholen en verschillende grotere secundaire scholen. Het syndicale netwerk van afgevaardigden was niet in alle scholen aanwezig, doorheen de informatiecampagne zijn er echter belangrijke stappen vooruit gezet op dat vlak. Er waren in de meeste scholen informatiemomenten, waarvoor op veel plaatsen ook werkonderbrekingen werden gehouden.

De inhoudelijke argumentatie was ook belangrijk om de leugens van de directie te weerleggen, de directie kon daarbij rekenen op de bereidwillige medewerking van de traditionele media. Zo publiceerde Gazet van Antwerpen een giftig editoriaal stuk onder de titel: “Iedereen moet flexibeler werken, dus ook het onderwijs”. De directies van de scholen stuurden dit artikel vlak voor de staking nog eens door naar alle personeelsleden. Maar ook daar werd door syndicale militanten op geantwoord.

Om iedereen te kunnen bereiken, was de informatie- en mobilisatiecampagne belangrijk. Dit ging gepaard met het opzetten van een Facebookgroep die al gauw meer dan 700 leden telde. In de campagne naar de staking van 23 maart is de vakbondswerking versterkt. Er werd aan de directie een deadline gesteld op 16 maart, maar Noten liet niet van zich horen. Hierop besloot het personeel om de stakingsactie effectief te organiseren. De vergadering waar deze beslissing werd genomen, was de drukst bijgewoonde vakbondsvergadering in het stedelijk onderwijs sinds jaren. Er werd quasi unaniem voor de staking gestemd.

Geslaagde betoging

De betoging vandaag was een uitdrukking van de woede onder het personeel en de goede organisatie. Een kwart van alle personeelsleden nam deel aan de betoging, onder de betogers overigens ook veel personeelsleden die nog geen lid zijn van de vakbond. De actie ging uit van het ACOD dat een overgrote meerderheid van het personeel organiseert. De betogers trokken naar de Toren om Noten en co het verzet te laten zien.

De opkomst en de actie waren geslaagd. Zeker in de basisscholen werd de staking erg goed opgevolgd en waren er veel betogers. In de secundaire scholen ligt dit soms moeilijker omdat er een groter aantal personeelsleden is, waardoor de directie (inclusief de schooldirecties) het soms gemakkelijker heeft om verdeeldheid of toch minstens twijfel te zaaien onder een deel van het personeel. Na de geslaagde betoging van vandaag zal daar door de vakbondsmilitanten op worden geantwoord zodat een volgende actie nog meer wordt gedragen door het volledige personeel.

Nu wordt de directie even de tijd gelaten om de voorstellen in te trekken. Indien dit niet gebeurt, zullen noodgedwongen nieuwe acties volgen. Daarbij kan het personeel niet op de traditionele partijen rekenen. Bij de overgang naar het Autonoom Gemeentebedrijf kwam er geen politieke steun voor het verzet van het personeel. De verantwoordelijke sp.a-schepen Voorhamme (een oud-vakbondssecretaris nota bene) heeft met de steun van onder meer zijn eigen partij en de groenen een privaat management aangesteld om het stedelijk onderwijs naar bedrijfsmodel om te vormen.

Onder het personeel is het ongenoegen groot. De goede betoging en de geslaagde campagne naar de betoging toe maken het mogelijk om dit ongenoegen op een georganiseerde wijze te tonen en de strijd aan te gaan. Wie de strijd aangaat, kan verliezen, maar wie niet strijdt is op voorhand verloren!

Lees ook:

  • 21 maart 2011. LSP-pamflet voor de staking van 23 maart
  • 17 november 2010. Onderwijs. CAO’s : een gemiste kans
  • 27 mei 2010. Personeel draagt Antwerps stedelijk onderwijs ten grave

5 april: open vergadering

De Linkse Socialistische Partij organiseert in samenwerking met de Actief Linkse Studenten een meeting met als titel “Onderwijs getroffen door besparingen – Verzet is nodig!” en volgende sprekers:

  • Micha Teller (vakbondsafgevaardigde SISO 2)
  • Jan Vlegels (vakbondsafgevaardigde Universiteit Antwerpen)
  • Pieter Pauwels (vertegenwoordiger Actief Linkse Studenten)
  • Een vertegenwoordiger van de actiegroep “Voor sociale koten aan de Universiteit Antwerpen”

Wanneer: dinsdag 5 april om 19u30. Locatie: lokaal R.010, Rodestraat 14, Stadscampus, Universiteit Antwerpen