Na de hongerstaking de strijd voor regularisatie van alle mensen-zonder-papieren terug opbouwen

Nationale betoging voor regularisatie: 3 oktober om 14u Brussel Noord

Betoging voor regularisatie eind juni. Foto: James

Op 20 april 2020 waren het de mensen-zonder-papieren die de sociale strijd voor het eerst uit de lockdown haalden. Vanaf dat moment volgden solidariteitsacties en betogingen van mensen-zonder-papieren en hun medestanders elkaar op. In 2021 werd een beweging van politieke bezettingen op gang getrokken. Het begon op 28 januari in de Begijnhofkerk, met de steun van pastoor Alliet, vakbonden en verschillende verenigingen. Daarna volgden bezettingen aan de ULB en de VUB, telkens gesteund door studenten.

door Pietro (Brussel)

In het kielzog van de bezettingen georganiseerd door de USPR (Union des sans-papiers pour la régularisation) in Brussel, waren er kansen om te bouwen aan een brede mobilisatie naar een nationale betoging voor de regularisatie van alle mensen-zonder-papieren. De tragische situatie waarin de mensen-zonder-papieren zich bevonden werd nog verergerd door de pandemie en ging gepaard met frustratie over de arrogantie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). De enorme frustratie en schrijnende wanhoop leidden vanaf 23 mei tot de extreme actiemethode van de hongerstaking.

Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) verklaarde herhaaldelijk dat er geen sprake kon zijn van een collectieve regularisatie of uitzonderingsregeling. Deze impasse maakte dat enkele mensen-zonder-papieren ook overgingen tot een dorststaking. Op 21 juli, bijna twee maanden na het begin van de hongerstaking, werd de opschorting van de actie aangekondigd.

Spanningen binnen de regering

Toen de situatie dramatisch werd, dreigden de PS en Ecolo met ontslag uit de regering in geval van overlijden van een hongerstaker. Het duurde slechts een paar dagen vooraleer PS-voorzitter Paul Magnette nuanceerde. “Neen, er is geen regeringscrisis als gevolg van de hongerstaking.” Jean-Marc Nollet, co-voorzitter van Ecolo, nam een zelfde standpunt in.

Uiteindelijk werd een “overeenkomst” bereikt die uitsluitend gebaseerd is op individuele procedures, zonder enige zekerheid over regularisatie. De koerswijziging van de PS en Ecolo had een zeer slechte invloed op deze onderhandelingen. Eens te meer zijn de mensen-zonder-papieren verraden door de zogenaamde progressieve gevestigde partijen, die liever de eenheid bewaren van een regering die een racistisch beleid voert, dan op te komen voor de eisen van mensen-zonder-papieren.

Een ander doorslaggevend element was dat het niet de democratisch gekozen woordvoerders van de beweging van mensen-zonder-papieren waren die naar de onderhandelingstafel gingen, maar vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld die dicht bij de activisten stonden.

Hoewel LSP begrip heeft voor de wanhoop en frustratie van de mensen-zonder-papieren in deze harde strijd, hebben onze leden onder de mensen-zonder-papieren vanaf het begin gesteld dat een hongerstaking de beweging niet tot een echte overwinning zou leiden. We moeten erkennen dat de hongerstaking de situatie van de mensen-zonder-papieren op een grote schaal onder de aandacht heeft gebracht en op heel wat sympathie kon rekenen. Het was de bredere steun voor de hongerstakers die de spanningen in de regering veroorzaakte. De strategie van de hongerstaking maakte het echter moeilijk om daar verder op te bouwen. Uiteindelijk bleek het een kortere weg naar een doodlopend straatje. 

De dynamiek terug op gang brengen

Na een jaar van onophoudelijke strijd is het normaal dat de beweging een rustmoment nodig had. Nu is er echter een heropbouw van het protest. Zo ontstaan er nieuwe collectieven, zoals de groep die in augustus overging tot de bezetting van de voormalige hoofdzetel van KBC in Molenbeek. De voorbije maanden van strijd hebben andere mensen-zonder-papieren ertoe aangezet om uit de schaduw te treden en zich te organiseren.

Wij zullen blijven tussenkomen om de beweging te steunen. Daarbij benadrukken we dat een echte overwinning de ontwikkeling van een nationaal actieplan vereist dat aansluiting zoekt bij andere sociale bewegingen. Zo is het belangrijk dat mensen-zonder-papieren deelnemen aan de ABVV-betoging tegen de loonwet op 24 september. De regularisatie van mensen-zonder-papieren zou een einde maken aan hun uitbuiting via zwartwerk, dat een algemene neerwaartse druk op de lonen zet. Die loonbetoging is overigens ook een uitstekende gelegenheid om te mobiliseren naar de volgende nationale betoging voor de regularisatie van alle mensen-zonder-papieren op 3 oktober.

We roepen alle groepen van mensen-zonder-papieren en hun sympathisanten op om van die betoging een zo groot mogelijk succes te maken. Dan kunnen we deze gebruiken als startpunt voor een campagne op langere termijn die regularisatie koppelt aan een programma van sociale eisen. Een dergelijke aanpak zou de inspanningen om eenheid tot stand te brengen tussen de bewegingen van al wie die ‘door de crisis vergeten is’, aanzienlijk versterken.

 

Klimaatcrisis, Afghanistan… Aantal vluchtelingen zal verder toenemen

Meer dan 550.000 Afghanen zijn gevlucht voor de laatste gevechten in Afghanistan. Deze exodus van Afghanen zal alleen maar toenemen. Zoals altijd wordt het migratievraagstuk in heel Europa door de rechterzijde uitgespeeld.

De conservatieve regering in Polen, die terrein verliest, hoopt zich te herstellen door de antimigratiekaart te spelen. Het Poolse leger is begonnen met het plaatsen van een hek met prikkeldraad langs de grens met Wit-Rusland om te voorkomen dat migranten de grens oversteken. De Franse regering gaat verder op de weg van een steeds racistischer retoriek. Macron kondigde aan dat Frankrijk “aanzienlijke illegale migratiestromen” uit Afghanistan niet zal aanvaarden. 

In 2019 waren er volgens het jaarverslag van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) maar liefst 80 miljoen vluchtelingen en ontheemden in de wereld. Dat was een nooit eerder gezien aantal. Naar schatting zijn 30 tot 43% van hen klimaatvluchtelingen. Met imperialistische interventies en neokoloniale plunderingen dragen de kapitalistische politici eveneens bij aan een onvermijdelijke toename van het aantal vluchtelingen.

Hun reactie is brutaal: het permanente contingent van het EU-agentschap voor grensbewaking, Frontex, zal tegen 2027 tot 10.000 personeelsleden zijn uitgebreid, tegenover 750 in 2019. In 2006 werd 19 miljoen euro uitgetrokken voor Frontex, tegen 2027 zal dit toenemen tot 900 miljoen euro per jaar. Deze barbaarse organisatie wordt door Amnesty International beschuldigd van schendingen van de mensenrechten.

In een context van sociale en economische crisis is het niet verwonderlijk dat de komst van vluchtelingen angst en wantrouwen bij een deel van de bevolking opwekt. Deze reactie wordt in de hand gewerkt door de langdurige afwezigheid van moedige collectieve antwoorden van links om sociale problemen frontaal aan te pakken. Volgens het IMF zijn de kosten van de vluchtelingen niet zo hoog, zij vertegenwoordigen slechts 0,09% van het BBP van ons land. Vluchtelingen vertegenwoordigen 0,1% van de totale gezinstoelagen. Maar degenen die zelf in armoede leven en door de tekorten op alle vlakken (huisvesting, werk, …) met vluchtelingen moeten concurreren, trekken zich weinig van deze statistieken aan.

LSP is voorstander van solidariteit en dus van de opvang van de slachtoffers van asociaal beleid. We verzetten ons tegen het repressieve en ontmenselijkende beleid van België en van de Europese Unie. We koppelen deze strijd aan een sociaal programma. Reageren op de vluchtelingencrisis en alle angsten die daarmee gepaard gaan, betekent samen strijden voor een offensief programma voor een massaal plan van overheidsinvesteringen in sociale huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en het garanderen van degelijke jobs voor iedereen, ongeacht afkomst, geboorteplaats of religie.

Alleen door een einde te maken aan dit systeem van oorlog, neokoloniale plundering, vernietiging van het milieu, enz. kan een fundamenteel antwoord worden gegeven op de vluchtelingencrisis.

Delen: Printen: