Afbraak onderwijs gaat verder

De minister van onderwijs en werk Frank Vandenbroucke (SP-a) heeft grootste plannen met het onderwijs. Belangrijke hervormingen zitten in de pijplijn. Het lijkt er op dat de Vlaamse regering versneld werk wil maken van het aantrekken van privé-middelen via zogenaamd Privaat Publieke Samenwerking.

Karel Mortier

Vandenbroucke kondigde tegelijk al aan dat er de komende jaren geen ruimte zal zijn voor een verhoging van de lonen van leerkrachten. Een andere besparing houdt in dat het aantal leerkrachten niet evenredig stijgt met de toename van het aantal leerlingen.

Dit heeft tot gevolg dat leerlingen in grotere klassen les zullen krijgen, wat zowel voor leerlingen als leerkrachten geen goede zaak is. Daarnaast zal er bespaard worden op het ondersteunend personeel waardoor leerkrachten meer taken moeten opnemen en de werkdruk stijgt. In 2005 is er weliswaar een éénmalige financiële injectie gepland in de hogescholen maar dat is onvoldoende om de structurele onderfinanciering aan te pakken.

Per student krijgen hogescholen amper de helft van de middelen in vergelijking met de universiteiten en dat percentage daalt nog steeds. De staat van de schoolgebouwen in Vlaanderen is desastreus. Op een publieke meeting stelde de kabinetschef van Vandenbroucke dat de kans zeer reëel is dat er de komende jaren ergens in Vlaanderen een gebouw instort. In Gent is er maar liefst een tekort van 16,7 miljoen voor onderhoud van de schoolgebouwen. Men wil daarom scholieren bouw inzetten om hun eigen schoolgebouwen te renoveren omdat dit (uiteraard) goedkoper is dan beroep te doen op vaklieden! Nadat steeds meer beroep wordt gedaan op ouders en leerkrachten om al dan niet onder druk van de directie scholen te onderhouden en bepaalde klusjes op te knappen, worden nu ook al scholieren ingeschakeld. Wie volgt? Werklozen, gevangenen,…

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist