305 jobs bedreigd bij Commscope. Mobilisatie bredere arbeidersbeweging nodig.

Bij Commscope in Kessel-Lo werd de sluiting van de volledige productie-afdeling aangekondigd en het verlies van 305 jobs. Daarbij zijn ook 64 bedienden. Het argument van de directie is dat ze verwachten dat de vraag naar koperdraad zal dalen ten gunste van glasvezelkabel. De afgelopen jaren werden er echter nog serieuze winsten geboekt. Gisteren werd er een piket opgetrokken bij de ingang van het bedrijf en ging het personeel in staking. Enkele jaren geleden werd een gekende en strijdbare afgevaardigde van ACV ontslagen, vandaag staan weer eens honderden jobs op het spel voor de winsthonger van het moederbedrijf.

Door Peter, BBTK-afgevaardigde in de ICT-sector

Bij de ingang van Commscope stonden maandag alle vakbonden en er was ook een delegatie van de bedienden. Jarenlang speelt de directie al een spel van het verdelen van de werknemers, met kleine voordelen voor de bedienden die de arbeiders niet kregen. Vandaag zien we dat de winsthonger uiteindelijk iedere laag van de werkenden treft bij Commscope. Een belangrijke les, ook voor andere bedrijven: uiteindelijk moeten ook beter betaalde lagen van loontrekkenden het gelag betalen.

Volgens de afgevaardigden die we spraken, werd een aantal jaar geleden een kopie van de vestiging in Kessel-Lo in Tsjechië gebouwd. Gevreesd wordt dat er jobs in die richting verdwijnen en dat de jobs in het magazijn richting een Nederlandse vestiging gaan, waar het personeel minder verdient dan in Kessel-Lo. De laatste jaren werden er schulden opgebouwd door het opkopen van andere bedrijven in België, een investering die niet opbracht wat ervan werd verwacht.

70% van de werkenden bij Commscope is ouder dan 50 jaar. Wat kunnen zij nog verwachten op de arbeidsmarkt? De mogelijkheden van de wet-Renault zullen – met de uitholling van het recht op brugpensioen – weinig opbrengen voor velen. De vakbonden plannen personeelsvergaderingen om het personeel te informeren en een strategie te bepalen.

Geconfronteerd met dit soort zware herstructureringen dient de bredere arbeidersbeweging te reageren. Momenteel zien we in verschillende bedrijven zware jobverliezen: een 200-tal jobs bij IBM (met een uitgewerkt actieplan van de vakbonden, geplande personeelsvergaderingen en stakingen), ruim 100 jobs bij Danone … Verder hangen veel bedrijven nog af van financiële steun van de overheid, bv. wat systemen van tijdelijke werkloosheid betreft, die op een bepaald moment echter dreigen opgeheven te worden.

Het opbouwen van een krachtsverhouding binnen het bedrijf is cruciaal, maar om verder in het offensief te gaan en ook kleinere bedrijven mee te krijgen, dient dit gekoppeld te worden aan bredere regionale en nationale mobilisaties. Waarom roepen de vakbondsleidingen geen gezamenlijke stakings- en actiedagen af, gecombineerd met solidariteitsbezoeken, van bedrijven die kampen met deze ontslagrondes? Dit kan gekoppeld worden aan verzet tegen de loonnorm van 0,4%, als begin van een mobilisatie van de bredere arbeidersbeweging. Rekening houdend met corona kan er een veelvoud aan kleinere betogingen of concentraties worden georganiseerd, eerst regionaal en dan in Brussel.

Het bediscussiëren van een bredere strategie voor jobbehoud en hogere lonen kan dan gekoppeld worden aan discussie over de nood van nationalisatie om jobs te redden, als de privésector ons enkel nog achteruitgang te bieden heeft. LSP ziet dit als stap naar een programma van vervanging van het steeds meer bankroete kapitalisme naar een democratisch beheerde economie in een socialistische samenleving.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist