Controversiële verboden film over Vlaams Blok wordt dan toch vertoond

Reportagemaker Peter Boeckx volgde 6 maanden lang Filip Dewinter en maakte daarover een reportage die geweigerd werd door zowel de RTBF als de VTM. RTBF wou de reportage niet laten zien omdat het Blok er sowieso niet aan bod mocht komen, VTM leek te bezwijken onder politieke druk.

Blokbuster

In een interview met ‘Humo’ verklaarde Boeckx geschokt te zijn door dit feitelijk verbod op zijn reportage. De journalist van Humo zag de reportage en merkte op hoe Dewinter op een boekenbeurs meer dan normale interesse vertoonde in een stand met nazi-literatuur. Ook wordt in de reportage getoond hoe er een Keltisch kruis in de bureau van Dewinter bij hem thuis staat. Dewinter verklaart er overigens dat het 70-puntenprogramma bewaard blijft voor de toekomst, aangezien het ooit wel nog eens van pas zou kunnen komen.

Humo-journalist Jan Antonissen noemde het “een behoorlijk ontluisterend portret van de voorman van het Vlaams Blok” en “een portret van Dewinter dat scherp afwijkt van de huis-, tuin- en keukenversie die hij de jongste tijd van zichzelf neerzet in Villa Politica (Canvas), De dag van (Kanaal-twee) en de boekskes”.

Boeckx verklaarde in een interview aan Humo: “Het nationaal-socialisme is het nest van het Vlaams Blok. (…) Filip Dewinter is een fan van Albert Speer, de architect van het Derde Rijk. In zijn bibliotheek stond een boek van Speer. Ik zeg: ‘Maar enfin, meneer Dewinter, wat als er hier fotografen in huis komen? – ‘Met de verkiezingen staan de buitenlandse cameraploegen in mijn tuin, maar binnen komen ze niet.’ De natte droom van Dewinter is een modern nationaal-socialisme. Alleen, daar komt hij nog niet openlijk voor uit; daarvoor is het nog te vroeg.”.

Aangezien de traditionele media deze reportage niet willen tonen, zullen wij het dan maar doen. Volgende week dinsdag en woensdag komt er een vertoning aan verschillende universiteiten in het land.

DINSDAG 30 NOVEMBER. 19u30 UFSIA, lokaal R001, Rodestraat (Antwerpen)

WOENSDAG 1 DECEMBER. 19u30 VUB (Brussel)

DINSDAG 7 DECEMBER. 19u30 Gent

Nadien volgt een discussie.

Delen: Printen: