Waarom vrouwen en meisjes zeker moeten meedoen met de jongerenmars voor werk

Onze Westerse maatschappij claimt dat er gelijkheid is tussen vrouwen en mannen. Toch worden vrouwen nog altijd verhandeld als koopwaar, als lustobjecten: de seksindustrie is winstgevender dan de wapenhandel. De mondiale schoonheidsindustrie, inclusief make-up, plastische chirurgie, dieetproducten, enz. wordt geschat op een totale waarde van 160 miljard dollar per jaar.

Stefanie Deberdt

De omzet van de Amerikaanse porno-industrie is groter dan de totale filmbusiness van Hollywood. Het is dan ook geen toeval dat slechts 1% van de jonge vrouwen zich volledig gelukkig voelt met haar lichaam, dat 54% van de 10 tot 14-jarigen zich zorgen maakt over haar gewicht en dat meisjes van 7 jaar al gaan diëten.

Twee derde van de vrouwen zouden plastische chirurgie overwegen om hun zelfbeeld te verbeteren. In het Westen heerst de idee dat het je eigen schuld is als je “het niet maakt” en dat je jezelf maar moet veranderen.

Vrouwen verdienen maar 72% van wat mannen verdienen voor hetzelfde werk. Vrouwen worden ook meer ingezet in flexibele en onzekere jobs en vrouwenberoepen weerspiegelen meestal de traditionele rol die vrouwen vervullen zoals poetsvrouw, opvoedster,…

Er zijn wel een aantal sociale voorzieningen om werkende vrouwen te ondersteunen zoals kinderopvang, maar door de toenemende flexibilisering waardoor vrouwen op de meest onmogelijke uren werken kunnen ze daar niet altijd gebruik van maken. De opvang wordt ook alsmaar duurder waardoor veel vrouwen “ervoor kiezen” om thuis te blijven bij de kinderen of deeltijds te gaan werken.

Als je vroeger onvrijwillig deeltijds werkte kreeg je van de overheid een uitkering. Men ging er toen nog van uit dat niemand van een deeltijdse job kan leven. Dat behoort nu tot het verleden. In Nederland waar het percentage deeltijds werkende vrouwen 70% bedraagt, kan slechts 38% van de vrouwen zich financieel onafhankelijk noemen.

Als vrouwen ondanks dat toch voor financiële onafhankelijkheid kiezen, belanden ze vaak in armoede. Van alle eenoudergezinnen met een vrouwelijk gezinshoofd is 80% arm. Desondanks blijven het aantal echtscheidingen stijgen, 2/3 wordt door vrouwen aangevraagd. Nog veel jonge vrouwen hebben de illusie dat ze dankzij hard studeren later kans maken op een goede baan en op financiële onafhankelijkheid.

Maar die dromen komen vaak bedrogen uit. Volgens studies is de beste manier voor vrouwen om aan armoede of lage levensstandaard te ontsnappen nog steeds het vinden van een partner.

Je prostitueren om je studies te kunnen betalen?

Met het duurder worden van het hoger onderwijs, gebeurt het steeds vaker dat meisjes zich gaan prostitueren om hun studies te kunnen betalen. In Engeland waar het systeem van Bachelor en Master al langer is ingevoerd, zie je dat studentes voor escortebureau’s werken. Een tijdje geleden verkocht een meisje op het Internet haar maagdelijkheid om haar studies te financieren. Na de invoering van de Bologna-akkoorden zullen we hiermee in België ook vaker geconfronteerd worden.

De bedenker van deze akkoorden is de ERT, de Europese tafel der Industriëlen. De bedoeling ervan is het onderwijs op de arbeidsmarkt te richten en het aantal hoogopgeleiden te verminderen. De arbeidsmarkt heeft immers geen grote nood aan veel hoogopgeleide mensen.

Met een Bachelor ben je na drie jaar klaar voor de arbeidsmarkt. Wie dan nog verder wil studeren zal hoge inschrijvingsgelden moeten betalen en verder zelf voor zijn studies moeten opdraaien, met als gevolg dat studenten zullen moeten gaan werken en misschien zelfs een lening zullen moeten aangaan. In Engeland neemt de prostitutie bij studenten nu al toe. Prostitutie zal nog meer opleven als de inschrijvingsgelden zullen stijgen.

Jongerenmars voor werk, tegen racisme.

De jongerenmars is een mars voor werk, tegen racisme. Tegen seksisme kan er eigenlijk gemakkelijk aan toegevoegd worden.

Seksisme verdeelt net zoals racisme de arbeidersklasse en zorgt ervoor dat onze kracht om samen te strijden voor onze gemeenschappelijke belangen verzwakt wordt. “Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons.” Dat staat echt niet zomaar op de Blokbustersticker. Seksisme is geen oorzaak van vrouwenonderdrukking maar een gevolg ervan. Het is het product van een systeem dat gebaseerd is op ongelijkheid.

Om een einde te maken aan deze onderdrukking zal een reorganisatie van de maatschappij nodig zijn. Degelijke lonen, gratis kinderopvang en collectieve diensten moeten vrouwen bevrijden van hun dubbele taak: het huishouden doen en gaan werken. In zo’n maatschappij zou niemand zich moeten prostitueren om aan geld te geraken. Maar in een kapitalistisch systeem, dat alleen maar belang hecht aan de winstcijfers van de grote bedrijven, zal dit nooit gerealiseerd kunnen worden.

Daarom moeten we samen vechten voor een maatschappij waar iedereen, vrouwen en mannen, een degelijke job met goede arbeidsomstandigheden heeft. Alleen een socialistische maatschappij zal aan de behoeften van de gewone bevolking voldoen en een einde maken aan vrouwenonderdrukking.

Delen: Printen: