Home / Geen categorie / ABVV-Scheikunde en Petroleum voeren actie bij bezoek Kris Peeters en toplui energiebedrijven bij Evonik

ABVV-Scheikunde en Petroleum voeren actie bij bezoek Kris Peeters en toplui energiebedrijven bij Evonik

Deze morgen werd door het ABVV actie gevoerd aan Evonik, het vroegere Degussa, aan de Scheldelaan. Minister-president Kris Peeters kwam samen met de top van Electrabel en E.ON een nieuwe warmtekrachtcentrale openen. Een goede gelegenheid om deze toplui eens te zeggen waar het op staat. We publiceren het vakbondspamflet en enkele foto’s. Hier kan je een verslag op ATV zien. Deze actie kaderde ook in de mobilisatie naar de actiedag van volgende week. Daartoe werd dit pamflet verspreid.


Pamflet van ABVV-Scheikunde en Petroleum

PDF

Vandaag, donderdag 24februari, is er belangrijk bezoek in Antwerpen. Minister-President Kris Peeters komt het lintje knippen van de nieuwe warmtekrachtcentrale bij Evonik-Degussa. Hij brengt de topdirectie van Electrabel en van de Duitse energiereus E.ON mee. De militanten van ABVV Chemie en Petroleum willen dit hoog gezelschap enkele duidelijke signalen geven.

Aan Minister-President Peeters, niet alleen de baas van de Vlaamse Regering maar ook een topper in de CD&V, zeggen we dat de brugpensioenen en de automatische indexkoppeling zoals deze nu bestaan, onaangetast moeten blijven. De hoge inflatie moet op een andere manier worden aangepakt dan via het inkomen van de werknemers en brugpensioen op 56 en 58 jaar is in onze sector, met het veeleisende en ultraflexibele werk, strikt noodzakelijk. Niet alleen de vakbonden zijn die mening toegedaan, ook werkgevers grijpen gretig naar het brugpensioen om zich te ontdoen van overtallige werknemers.

Aan mevrouw Dutordoir, Bestuurder-Directeur-generaal bij Electrabel, zeggen we dat de stijgende energieprijzen, die zowel de werknemers als de bedrijven treffen, ons land aan het wurgen zijn. De energieprijzen in Betgië lagen eind vorig jaar 17 procent hoger dan een jaar voordien. De prijsstijging is bijna twee keer zo hoog als in Duitsland, Frankrijk en Nederland, waar de prijzen met 9 procent stegen. De denkpistes om de energieprijzen uit de indexkorf te halen zijn voor ons onaanvaardbaar. Dit zou de werknemers enkel armer maken. Wij zeggen duidelijk : beperk de winsten van Electracash, niet de inkomens van de werknemers ! Betaalbare maximumtarieven zijn nodig.

Aan de heer Rolf Fouchier, CEO E.ON Benelux, vragen we om tegen Angela Merkel te zeggen dat ze haar plannen voor het optrekken van de pensioenleeftijd en het afschaffen van de index in Europa Berust mag vergeten. Het zijn niet de werknemers die de crisis hebben veroorzaakt maar wel de winsthonger van financiële avonturiers en speculanten die Europese lidstaten willen kelderen. Pak hen aan en laat de werknemers, die hard moeten werken voor hun inkomen, gerust !

Tenslotte hebben we ook een boodschap voor de directie van Evonik-Degussa : dank zij de inzet van de werknemers werd de crisis in onze sectoren relatief goed verteerd. Vele bedrijven maken (opnieuw) grote winsten. De voorbije 2 jaar was er een stop op de brutolonen. Wij zullen niet aanvaarden dat er de komende twee jaar opnieuw een veel te kleine marge is om de brutolonen te verhogen. Geen eco-cheques, netto bonussen of eenmalige premies deze ronde maar brutoloonverhogingen !

We vragen dat de directie van Evonik-Degussa deze boodschap doorspeelt aan de andere directies en de patroonsfederaties van onze sectoren.

Wij zullen geen chantage dulden van zij die het brugpensioen willen blokkeren om toch maar opnieuw een virtuele loonstop in te voeren !

De militanten van ABVV SCHEIKUNDE EN PETROLEUM


Enkele foto’s

Leave a Reply