Griekenland: stakingsacties tegen PASOK-regering

Enkele maanden voor de verkiezingen van 2004 komt de Griekse regering van de sociaal-democratische PASOK zwaar in de problemen.

Elektra Kleitsa, Athene

De enorme pogingen van de regering om een charme-offensief in te zetten, in september kondigden ze aan een aantal toegevingen te doen tegenover de meest kwestbare lagen van de bevolking (gepensioneerden, werklozen, boeren,…), verliezen nu alle impact.

In de opiniepeilingen is de kloof tussen PASOK en ‘Nieuwe Democratie’ (de belangrijkste rechtse partij) niet kleiner geworden, ND blijft vooropliggen met 8 punten voorsprong. Bovendien hebben de beperkte toegevingen enkel geleid tot het organiseren van een reeks stakingen door arbeiders in de publieke sector.

De eerste acties, zo’n anderhalve maand geleden, vonden plaats in het onderwijs. Het personeel aan de universiteiten en hogescholen gingen in staking om een verhoging van het onderwijsbudget met 25% te eisen. Ze eisten ook dat de regering haar beloftes zou houden om de lonen met 20% te verhogen en op die wijze loonsdalingen van de voorbije jaren te compenseren.

Al snel werden ook acties opgezet door de leraars in het secundair en lager onderwijs. Die hielden een 48-urenstaking op 3 en 4 november en dreigen met een algemene staking van onbepaalde duur na 18 november. Ze eisen meer geld voor het onderwijs, de afschaffing van onderwijshervormingen en degelijke lonen. Het is de eerste keer sinds de staking van 1997, die zo’n twee maanden duurde, dat de leraars zo vastberaden in actie komen.

Ook bij de gezondheidssector is er ongenoegen en zijn er acties. In de ziekenhuizen waren er verschillende stakingen van dokters. De verplegers en ander ziekenhuispersoneel hielden een 24-urenstaking gevolgd door twee 48-urenstakingen. Zij komen op voor meer geld voor de openbare gezondheidszorg, het aanwerven van meer verplegers en personeel, loonsverhoging en menselijke werkuren (dokters in de ziekenhuizen werken geregeld 70 tot 80 uur per week en dat zonder overloon – ze krijgen wel een aantal extra vrije dagen).

Recent werd beslist door de Federatie van Ziekenhuiswerknemers (POEDIN) om meer militante acties te ondernemen en dat onder druk van de basismilitanten die woedend waren omdat er geen acties ondernomen werden door de vakbondsleiding.

Andere belangrijke recente stakingen waren er o.a. bij de gemeentelijke ambtenaren waarbij 70% van de werknemers deelnam aan een 10-dagen durende staking.

De regering dagvaardde de vakbonden voor het gerecht en slaagde erin de staking illegaal te verklaren. Ondanks die uitspraak ging de staking verder. De stakende gemeentelijke ambtenaren eisen vooral loonsverhoging, geen deeltijdse arbeid, een verlaging van de pensioenleeftijd, geen privatisering van de afvalophaling,…

Het conflict leidde tot het opstapelen van het huisvuil in de straten van alle Griekse steden. De rechtbank besliste dat de staking illegaal was omdat het ‘gevaarlijk’ was voor de openbare gezondheid. De staking eindigde toen de vakbondsleiders – die met traditionele partijen als PASOK verbonden zijn – weigerden om de staking verder te steunen.

Ondanks het enorme aantal stakingen en betogingen, is er geen coördinatie van de acties. Vakbondsleiders die gelinkt zijn aan PASOK proberen op alle mogelijke wijzen om de acties af te remmen en te stoppen om zo hun regering niet verder te ondermijnen.

De Communistische Partij heeft een belangrijke invloed en posities in de vakbonden, maar weigert om met andere linkse partijen samen te werken onder het mom van politieke meningsverschillen. In feite weigeren ze dat vooral omdat geen radicale acties voorgesteld worden door de CP.

Xekinima (onze zusterorganisatie in Griekenland) roept op voor gecoördineerde acties van alle arbeiders die strijd leveren en het uitbreiden van de stakingsacties. Sociale conflicten moeten bovendien democratisch georganiseerd worden door de basismilitanten.

De negatieve invloed van partijen als PASOK en ND op de vakbondsleiding toont bovendien aan dat er nood is aan een socialistisch alternatief op politiek vlak.

Delen: Printen: