Voor een volledige herfinanciering van het hoger onderwijs!

Begin september zijn verschillende hogescholen in staking gegaan om betere werk- en leeromstandigheden te eisen.

Aïscha Paulis en Laure Miège

Dalende middelen

Sinds 1996 ligt het budget van de hogescholen vast in een gesloten enveloppe, ondanks de stijging van het aantal studenten met 11%.

De gevolgen zijn duidelijk: overbevolkte klassen, slecht materiaal, gebrek aan infrastructuur ( klassen, gebouwen), gebrek aan personeel… Aan de universiteiten worden de sociale verworvenheden van de studenten op dezelfde wijze aangevallen: verhoging van de inschrijvingsgelden voor bijna-beursstudenten, afschaffing van de splitsing van het inschrijvingsgeld, privatisering van de sociale diensten voor de studenten (koten, resto’s, …).

Sedert 20 jaar voeren de traditionele partijen een besparingsbeleid in het onderwijs. Het gedeelte van het budget bestemd voor het onderwijs daalde van 7% in 1980 naar 5,9% vandaag. Dit betekent een verlies van 3 miljard euro per jaar. Dit werpt een ander licht op de zogenaamde herfinanciering van het onderwijs die slechts 1 miljard euro per jaar zal voorzien vanaf 2006, en 100.000 euro vanaf dan tot 2010.

De middelen voor het onderwijs zullen verder blijven dalen. En het zijn vooral de hogescholen die het meest onder deze onderfinanciering lijden, zowel in de Franstalige als de Nederlandstalige gemeenschap. De aanvallen van de regering op het onderwijs, maar ook op de andere openbare diensten zullen blijven toenemen. Daarom is een volledige herfinanciering van het onderwijs op alle niveaus nodig. Zoniet zal het budget ontoereikend zijn, maar zullen de besparingen ook wegen op de andere niveaus van onderwijs, of andere sectoren.

Politieke verantwoordelijkheid

De sp.a had onderwijs in haar verkiezingscampagne als prioriteit naar voor geschoven, maar in de regering doet ze het tegenovergestelde. Het budget voor het hoger onderwijs in 2004 is gedaald ten opzichte van 2003, en Vandenbroucke kondigde een loonstop aan voor het onderwijspersoneel (en de Non-Profit). Er waren al aanvallen op de verworvenheden van studenten en professoren in 1996, toen minister Onkelinx 3000 posten onder het onderwijzend personeel langs Franstalige kant schrapte. De 8 maanden staking die volgden op deze aanvallen hebben niet gebaat, niet omdat dit een verkeerde methode was, maar omdat de proffen en studenten geïsoleerd bleven.

Welke instrumenten?

De hogeschoolstudenten zijn de laatste weken de strijd aangegaan om hun rechten te verdedigen. Ze kregen daarbij de steun van de professoren. Op 8 oktober bracht een manifestatie al 6000 mensen op de been uit de hogescholen en universiteiten van heel de Franstalige gemeenschap. De 22e protesteerden ze met 1000. Op 28/10 waren er 4000 stakende studenten aanwezig. Leden van ALS/EGA haalden daarbij een Brusselse hogeschool leeg.

Om deze beweging te verbreden moeten we onze eigen instrumenten creëren. We moeten ons organiseren via Algemene Studenten Vergaderingen om strijdbare vertegenwoordigers te verkiezen, die op elk moment afzetbaar zijn. Degenen die nu officieel de beweging leiden, het VVS/FEF en andere bureaucratische structuren, zijn eerder een rem op de uitbouw van de beweging. Een week voor de betoging van do 28/10 hadden ze wel een pamflet uitgedeeld waar wel een dag en uur opstond, maar geen afspraakplaats. Het zijn zelden zij die verkozen zijn om cantussen en randactiviteiten te organiseren, die klaar staan om de beweging in handen te nemen, noch diegenen die aangeduid zijn door de directies of die trots zijn op hun lobbyervaring.

We hebben echte, democratisch verkozen vertegenwoordigers van de basis nodig. We moeten het studentenprotest en de besparingen in het onderwijs in verband brengen met de rest van de aanvallen van de burgerij tegen de jongeren en arbeiders: Jacht op werklozen, loonbevriezing, aanval op de pensioenen en brugpensioenen, arbeidsduurverlenging, privatisering van alle openbare diensten, dit is het besparingsprogramma dat de burgerij wil.

De regeringen staan klaar om het uit te voeren.

De herstructureringsplannen bij de overheidsbedrijven de Post, de MIVB, de NMBS, en de Non Profit, gepaard gaande met chronische onderfinanciering en massale afdankingen behoren tot hetzelfde plaatje. Ook in de industrie regent het faillissementen en ontslagen (DHL, General Motors, Ford,…). We moeten onze krachten verenigen en samen in actie gaan!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist