VDAB: dienst of onderneming?

Een van de belangrijkste doelstellingen van deze regering is het verhogen van de activiteitsgraad van de beroepsbevolking. Men wil vooral meer ouderen langer aan het werk houden. Dat is, zo stelt men, de enigste manier om de pensioenen en sociale zekerheid betaalbaar te houden eenmaal als de mensen die na de oorlog werden geboren, de zogenaamde babyboom-generatie, met pensioen gaan. Uit een recent onderzoek van het Hoger Instituut Voor de Arbeid (HIVA) blijkt echter dat de VDAB zich quasi uitsluitend concentreert op mensen die pas zijn afgestuurd en mensen die relatief gemakkelijk op eigen kracht in staat zijn om een job te vinden.

Karel Mortier

Ouderen en mensen die langdurig werkloos zijn worden alleen maar geholpen omdat dit mooi staat in de statistieken. Het zou te veel tijd en energie kosten om die mensen aan een baan te helpen en daarom concentreert men zich liever op mensen met meer kansen op de arbeidsmarkt. Dat terwijl mensen die te lang werkloos zijn in verhouding tot de gemiddelde duur van de werkloosheid (rekening houdend met hun leeftijd en geslacht) in een bepaalde regio geschorst (kunnen) worden uit de werkloosheid en terechtkomen in de bijstand!

De belangrijkste reden voor dit beleid zou volgens onderzoeker Ludo Struyven van het HIVA de commercialisering van de VDAB zijn. De managers van de VDAB worden gedeeltelijk betaald op basis van het aantal mensen dat hun dienst aan een baan heeft geholpen. Het personeel van de VDAB zou ook niet genoeg tijd hebben om moeilijk te tewerkstellen mensen aan een baan te helpen. De managers, die wellicht ook regelmatig de databank van hun dienst raadplegen weten ook dat op een ogenblik dat er 45.223 vacatures zijn voor 244.460 werklozen in Vlaanderen er niet veel valt te verdienen aan ouderen en mensen die langdurig werkloos zijn. Die cijfers zeggen dan nog niets over de mensen die ondertewerkgesteld zijn en de mensen die uit de werkloosheidsstatistieken werden geschrapt.

Ondanks het feit dat de VDAB dus duidelijk haar werk niet doet, omdat het gerund wordt als een onderneming, wil Vandenbroucke (SP-a) private ondernemingen betrekken in het begeleiden van werklozen. Nu ondernemingen van Vandenbroucke de kans krijgen om winst te maken op werklozen zal de VDAB misschien wel de tijd krijgen om zich te focussen op de niet-winstgevende onderdelen van de werkloosheidsmarkt.

Op hetzelfde moment wordt duidelijk dat de belastingsadministratie nog steeds één grote chaos is en dat er nauwelijks nog controles gebeuren, ondanks de jaarlijks wederkerende belofte van de regering om de fiscale fraude harder aan te pakken.

De dienst die moet optreden tegen BTW-fraude bestaat enkel nog op papier nadat men de dienst verhuisde van Mechelen naar Antwerpen. Het is wellicht niet verwonderlijk dat volgens het weekblad Knack de minister van financiën, vice-premier en voorzitter van de MR, Didier Reynders, populair is in (hoge) financiële kringen en dat een aantal van zijn medewerkers direct hoge posten kregen aangeboden bij banken…

Werklozen die, zo blijkt uit dit onderzoek, nauwelijks steun krijgen van de VDAB in hun zoektocht naar werk omdat de VDAB weet dat er geen werk is voor die mensen, worden door deze regering opgejaagd als wild en brengen dixit Vandenbroucke & Co de sociale zekerheid in gevaar terwijl de grote fraudeurs ongestraft buiten schot blijven.

Delen: Printen: