Socialistisch discussieweekend in Dublin met 180 aanwezigen

Op 29 en 30 oktober organiseerde de Socialist Party in Ierland een discussieweekend met verschillende debatten waaraan gekende personaliteiten deelnamen, waaronder ex-premier Garett Fitzgerald. Gedurende het weekend waren er zo’n 180 aanwezigen. We publiceren een verslag.

Een zicht op de zaal

Van links naar rechts: Joe Higgins, gemeenteraadslid Ruth Coppinger en ex-premier Garett Fitzgerald

Janice Godrich, voorzitter PCS

Op het weekend met de titel "Socialism Today" namen zo’n 180 mensen deel aan de discussies. Er was een debat tussen voormalig premier Garett Fitzgerald en het socialistische parlementslid Joe Higgins over "Welke toekomst onder het kapitalisme?" en tussen Eoin O’Broin, gemeenteraadslid van Sinn Fein in Belfast, en Peter Hadden, algemeen secretaris van de Socialist Party in Noord-Ierland, over "Socialisme en nationalisme."

Tijdens de debatten waren er een aantal verrassingen. De eerste verrassing kwam er toen ex-premier Garret Fitzgerald verklaarde dat hij voor 90% akkoord ging met wat Joe Higgins zei. Hij stelde wel dat hij niet zag hoe socialistische ideeën in de praktijk kunnen omgezet worden. Nog verrassender voor een aantal aanwezigen was dat Eoin O’Broin een aantal argumenten van Fitzgerald herhaalde en stelde dat de arbeidersklasse geen sterke kracht is en dat ideeën zoals socialisme "sentimenteel" zijn, maar niet kunnen bereikt worden in de nabije toekomst zodat we ons moeten concentreren op "nationale bevrijding".

Bij de discussie over privatiseringen waren er drie sprekers: gemeenteraadslid Clare Daly (tevens vakbondsdelegee bij Aer Lingus), Janice Godrich (voorzitter van de ambtenarenbond PCS in Groot-Brittannië) en Carmel Gates (voorzitter van de Noord-Ierse vakbond van openbare diensten, NIPSA). Zij legden alle drie uit wat privatiseringen betekenen voor de arbeiders: besparingen op vlak van tewerkstelling en werkomstandigheden en slechtere openbare diensten. Janice legde uit wat de besparingsplannen in de openbare diensten in Groot-Brittannië inhouden en benadrukte de groeiende strijdbaarheid met een stakingsactie georganiseerd door de PCS op 5 november.

Het weekend werd afgesloten met een meeting over de noodzaak van socialisme. De centrale spreker daarbij was Hannah Sell (auteur van "Socialism in the 21st Century" en leidinggevend lid van de Socialist Party in Engeland en Wales). Hannah ging in op de enorme verspilling onder het kapitalisme waar ieder jaar 1 triljoen dollar gespendeerd wordt aan de wapenindustrie. Een socialistische samenleving zou die enorme middelen inzetten voor de behoeften van de bevolking en niet voor de winsten van enkelen. Zoals Amy Bannon, een lid van Socialist Youth, zei: "De toespraak van Hannah Sell maakte duidelijk dat het socialisme een antwoord kan bieden op de problemen waarmee de wereld vandaag geconfronteerd wordt."

Hazel Devine, die recent lid werd van de Socialist Party in Belfast, volgde het debat tussen Peter Hadden (Socialist Party) en Eoin O’Broin (Sinn Fein gemeenteraadslid in Noord-Belfast).

“Ik was ontgoocheld dat ik geen vragen heb gesteld aan de heer O’Broin. Hij zei dat het programma van Sinn Fein open staat voor iedereen. Als protestant uit een wijk die noch loyalistisch noch unionistisch is, had ik hem graag gevraagd wat een nationalistische partij als Sinn Fein mij te bieden heeft.

“Eoin O’Broin viel de Socialist Party aan omdat het wil dat gewone mensen bij de partij aansluiten omwille van haar socialistische opvattingen. Hij ging daar tegen in en stelde dat enkel vooruitgang mogelijk is op basis van een nationalistisch programma. Ik sloot aan bij de Socialist Party omwille van het politieke vacuüm dat bestaat. De Socialist Party gaat in op echte thema’s die voor mij noch groen noch oranje zijn [noch Iers-nationalistisch noch Brits-loyalistisch]. In het debat werd duidelijk dat O’Broin enkel groen nationalisme aan te bieden heeft.”

Delen: Printen: