Winstbejag versus onze gezondheid. Kapitalisme is dodelijk

Lees ‘De Linkse Socialist’ digitaal – koop onze novemberkrant voor 2 euro. 

“Elke dag komt er een volledig ziekenhuis aan patiënten bij”, zei Geert Meyfroidt van het UZ Leuven op 22 oktober in Ter Zake. We gaan op een muur af, zeggen de experts. Luikse ziekenhuizen moeten patiënten doorsturen, maar er dreigen overal tekorten. Het personeel was nog niet bekomen en wordt nu alweer getroffen door een nieuwe golf. “Er zijn nu al meer mensen afwezig dan tijdens de eerste golf, door blijvende vermoeidheid”, aldus Benjamin Vallée van CHU Namur.

Artikel door Geert Cool uit maandblad ‘De Linkse Socialist

De regeringspartijen en de rest van het establishment faalden tijdens de eerste golf en falen opnieuw! Premier De Croo roept de bevolking op tot solidariteit. Daaraan ontbreekt het nooit. Dat zien we bij elke ramp.

Maar er is meer nodig: voldoende testcapaciteit en contact tracing, voldoende middelen en infrastructuur voor zorg … Zoniet komt het antwoord op het vreselijke virus eigenlijk niet verder dan hoe de pest in de Middeleeuwen werd aangepakt: door isolatie thuis. Met dat verschil dat het werk en het onderwijs wel doorgaan. De economische belangen gaan in dit systeem voor op alles.

We moeten het beschermen van onze gezondheid zelf in handen nemen. Het is de werkende klasse die alles doet draaien. Zij zijn het best geplaatst om toe te zien op de naleving van de gezondheidsmaatregelen op hun werkplaats. Wordt de situatie onveilig? Leg met de collega’s het werk neer! Dat is wat eerder gebeurde onder meer in enkele supermarkten. In Griekenland kwamen scholieren op straat om kleinere klassen van maximaal 15 leerlingen te eisen.

Om besmettingen op de werkvloer tegen te gaan, is het essentieel dat wie in quarantaine moet geen inkomensverlies lijdt. Regelmatige tests op de werkvloer kunnen mensen die besmet zijn er sneller uithalen, nog voor er symptomen opduiken. Wie besmet is meteen naar huis sturen met behoud van inkomen, is nodig om te vermijden dat mensen uit financiële druk toch blijven werken.

Na jaren van besparingen lijkt het soms onmogelijk om meteen antwoorden te bieden op de tekorten. Waar kan op zo’n korte termijn genoeg opgeleid personeel gevonden worden voor de zorg of het onderwijs? Hoe kunnen we op korte termijn een oplossing vinden voor het gebrek aan infrastructuur? Een crisissituatie als vandaag schreeuwt om doortastende maatregelen waarbij alle beschikbare maatschappelijke middelen worden gemobiliseerd.

Ons land heeft een grote farmaceutische sector die een veel massalere testcapaciteit, inclusief sneltests, mogelijk maakt. In de grote steden staat veel kantoorruimte leeg, wat kan gebruikt worden voor klaslokalen en andere infrastructuur. In plaats van een oproep te doen voor vrijwilligers in de zorg, moet er onmiddellijk extra personeel aangeworven worden voor niet-medische taken. Waarop wordt gewacht om direct te investeren in extra zorgopleidingen?

Als we vertrekken van wat nodig en mogelijk is, botsen we direct op het winstbejag dat regeert onder het kapitalisme. Deze logica dreigt straks ook rampzalig te zijn voor de productie en verspreiding van vaccins. Laten we dit aan de private sector over, dan dreigt een herhaling, of erger, van de saga rond de mondmaskers. De winstlogica maakt dat sommige werkenden bezwijken onder de druk, terwijl anderen meedogenloos worden afgedankt.

De werkenden hebben zelf maatregelen afgedwongen voor hun veiligheid. Sociaal protest van het zorgpersoneel dwong de regering tot de eerste (ontoereikende) toegevingen. Daar moeten we verder op doorgaan. We moeten de uitbouw van medische diensten in grote bedrijven eisen waardoor massaal getest kan worden, comités opzetten met collega’s om toe te zien op de organisatie en naleving van de gezondheidsmaatregelen. Bij collectieve afdankingen moeten de boeken open en als nodig het bedrijf in publieke handen nemen. Geen vertrouwen in de solidariteit van de patroon met de werknemer. Ze hebben niet dezelfde belangen!

Het is het kapitalisme dat faalt in de zorgsector, in het onderwijs, op vlak van tests en tracing, bij de ontwikkeling van een vaccin en straks wellicht ook bij de verspreiding ervan. Het ontneemt ons elk toekomstperspectief. Het kapitalisme is afgeleefd en faalt, het moet op de schop. Hoog tijd voor een ander systeem, dat vertrekt van de noden en behoeften van de meerderheid van de bevolking. Enkel democratische planning kan op een dergelijke wereldcrisis een antwoord bieden. Organiseer je en kom op met LSP voor een socialistisch alternatief!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist