Parlementair debat over Ierse premier die zich plots “socialist” noemde

In het Ierse parlement maakte de conservatieve premier Bertie Ahern gebruik van de afwezigheid van het socialistische parlementslid Joe Higgins (die op een internationale bijeenkomst van het CWI was), om zichzelf plots als “socialist” te bestempelen. Woensdag werd hij hierover dan toch ondervraagd door onze kameraad Joe Higgins. We publiceren enkele uittreksels van het parlementair debat tijdens het vragenuurtje.

Uittreksel van een parlementair debat in het Ierse parlement

Joe Higgins (Socialist Party): “Heel wat kranten vandaag maken er melding van dat ik niet aanwezig was in het parlement toen de Labour Party de Taoiseach [premier] vragen stelde over zijn pas ontdekte socialisme. Het is ironisch dat ik net een aantal dagen in het buitenland was om er te discussiëren over het verder ontwikkelen van het socialisme.

“Je kan je inbeelden, Cheann Comhairle [parlementsvoorzitter], dat ik perplex was toen ik terugkwam en zag hoe mij kleerkast was leeggehaald. De premier had mijn kleren gestolen. Tot voor kort hadden de Progressive Democrats [een rechtse formatie] weinig politieke ruimte omwille van dezelfde premier, maar we hadden nooit verwacht dat hij links over straat zou lopen.”

De Taoiseach: “Extreem links”.

J. Higgins: “Hij stelde dat hij één van de weinige overblijvende socialisten in de Ierse politiek was. (…) Ik dacht: ‘Goed, premier. We zijn dan met twee en we zullen samenwerken.’ Jammer genoeg moest ik toch wel even de realiteit controleren. Als de bekering van de premier echt zou zijn, zou het wellicht de snelste en meest radicale bekering op 2000 jaar tijd zijn. Toen Saul op weg naar Damascus zich bekeerde tot het christendom, bleek dit standvastig te zijn. Maar de bekering van de premier tot het socialisme blijkt veel minder sterk te zijn. Ik was niet onder de indruk van zijn antwoorden gisteren en zal hem daarom aan een kleine test onderwerpen om te zien of hij een socialist is. Over het publieke bezit, zei de premier —“

De Taoiseach: “Wil het parlementslid nagaan of ik een positieve of een negatieve socialist ben? Hij is zelf een negatieve socialist.”

J. Higgins: “We zullen zien of de premier op een positieve wijze antwoordt. Publiek bezit is belangrijk voor socialisten en de premier gaf aan dat hij het Phoenix Park en de Botanic Gardens in overheidsbezit wil houden. Maar zoals eerder al gezegd werd, is hij bezig met het uitverkopen van de telecommunicatie sector zodat kapitalisten daarmee kunnen spelen. Zal de premier ook antwoorden op de vraag waar hij tot nu toe niet op heeft geantwoord? De regering is verdeeld over Aer Lingus [publieke luchtvaartmaatschappij] en de minister van justitie en gelijkheid, parlementslid McDowell, wil het privatiseren. Zal de premier —-“

An Ceann Comhairle (parlementsvoorzitter): “De voorzitter komt niet graag tussen, maar de spreektijd van het parlementslid is voorbij.”

J. Higgins: “De tweede test is dat democratische socialisten nooit steun geven aan imperialistische invasies en zeker niet die van het type zoals we het zagen in Irak met het bloedbad dat nu door het VS-leger wordt aangericht in Falluja. De premier heeft het Amerikaans leger geholpen om daar te raken. Zal hij zich nu uitspreken tegen die wreedheden en de moord van onschuldige Irakezen veroordelen, net zoals we deze morgen de moord op onschuldige gijzelaars hebben veroordeeld?

“Op vlak van gelijkheid, stelde de premier dat hij tevreden is dat de scholieren van de school in Rutland Street een gratis ontbijt krijgen. Waarom moeten die scholieren afhangen van hun school voor een ontbijt? Is het omdat de premier de afgelopen jaren een bijzonder ongelijk regime heeft geleid waarbij er grote toegevingen waren voor de grote bedrijven terwijl er nog steeds armoede is in dit land? “De premier heeft drie minuten om te antwoorden, ik stel voor dat hij per vraag een minuut neemt en op basis van zijn antwoorden zal ik een oordeel vellen.”

De Taoiseach: “Ik zou nooit overwegen om voor dezelfde politiek of ideologie op te komen als parlementslid Joe Higgins.

Michael D. Higgins (Labour Party): “De premier is nu al gebuisd”.

De Taoiseach: “Mijn politieke positie en ideologie staan dichter bij die van parlementslid Michael D. Higgins. Ik heb parlementslid Joe Higgins de afgelopen 30 jaar aandachtig gevolgd en heb hem nooit iets positief horen zeggen. Hij komt altijd naar voor met wat volgens mij een uiterst links of “commie” verzet is tegen alles. Hij doet dat wellicht in de hoop dat er plots voor onze kust olie zou gevonden worden wat onder staatscontrole zou geplaatst worden en ons zou toelaten om een grote markteconomie te vormen geleid door de Staat. Die utopie bestaat niet.

“Wat ik gisteren, in afwezigheid van het parlementslid, zei, was —-“

J. Higgins: “Ik heb gelezen wat de premier gisteren heeft gezegd. Hij zou zich beter beperken tot het antwoorden op mijn vragen.”

De Taoiseach: “—– aan de basis van een centrum-linkse politieke ideologie ligt de wil om de rijkdom op een meer gelijke wijze te verdelen. Daartoe moet de bevolking aangemoedigd worden om rijkdom te creëren. Als dat gebeurt, worden ze belast en het geld dat daarmee opgehaald wordt, wordt gebruikt om hen de nodige middelen te voorzien.

“Parlementslid Joe Higgins is tegen de creatie van rijkdom en is bijgevolg voorstander van hoge werkloosheid, hoge uitgaven en uitgebreide leningen. Iedere test waaraan het parlementslid mij onderwerpt, zou falen aangezien hij er zelf niet in gelooft. Dat is de kern van de zaak. We moeten rijkdom creëren en daardoor toelaten dat we 100.000 mensen tewerk stellen in de gezondheidszorg om voor anderen te zorgen, tienduizenden leraars, heel wat gemeenschapswerkers,… Dat is wat ons socialisme ons toelaat te doen. Het socialisme van het parlementslid is sterk veranderd de voorbije jaren. Hij is er zich wellicht van bewust dat één van de redenen van de recente stijging van de olieprijs komt door de beslissing van zijn vrienden in Rusland die menen dat de markt 50 dollar voor een vat olie kan permitteren. Daar ligt de fout van de politiek van Joe Higgins. (…)”

J. Higgins: “Iedere leraar zou zijn leerlingen bij een examen de raad geven om niet alle tijd te gebruiken voor één vraag.”

An Ceann Comhairle [parlementsvoorzitter]: “Jammer genoeg moet de premier zich in het vragenuurtje concentreren op één vraag en niet op drie.”

J. Higgins: “Het was één vraag opgesplitst in drie delen. De premier is niet ingegaan op de twee eerste onderdelen en gebruikte alle tijd in een poging om te antwoorden op het derde onderdeel. Op die basis alleen faalt hij in deze test. Hij ziet ook de geschiedenis over het hoofd als hij probeert om het socialisme dat ik verdedig op een zelfde niveau te plaatsen als dat van de Russische stalinisten. Tenzij de voorzitter mij de tijd daarvoor geeft, heb ik hier niet de tijd om de premier in te lichten over dat punt. Hij had het over mijn vrienden in Rusland—“

De Taoiseach: “Dat zijn niet langer communisten, ze sloten aan bij de WHO.”

Willie O’Dea (Fianna Fáil): “Trotski was juist hetzelfde.”

J. Higgins: “Mijn Russische vrienden werden vermoord onder het stalinisme. Trotski en andere belangrijke socialisten werden vermoord omdat ze opkwamen voor een democratisch socialisme.”

An Ceann Comhairle [parlementsvoorzitter]: “De spreektijd van het parlementslid is voorbij”

J. Higgins: “De premier stelt dat hij de rijkdom wil verdelen. Dat is bizar, zeker nu hij 600 miljoen euro aan de grote bedrijven heeft geschonken bij het verlagen van de belastingen voor grote bedrijven, belastingontduikers raken weg met hun daden, terwijl de gewone mensen voor alle kosten moeten opdraaien. (…) De premier zou eerlijk moeten zijn en de belachelijke beweringen die hij vorig weekend maakte, terug in te trekken. (…) Socialisme is niet een term die gebruikt wordt naargelang het uitkomt of om na een verkiezingsnederlaag de illusie te wekken dat men opkomt voor de belangen van de arbeiders.”

Delen: Printen: