Georoute werkt niet

Overal waar het Georoutesysteem bij De Post wordt ingevoerd, ontstaat chaos. Het laatste geval is Leuven waar eerder deze week het Georoutesysteem werd ingevoerd en er op één dag een achterstand van 80.000 poststukken werd opgelopen. Inmiddels worden de ombudsdiensten van De Post overbelast met klachten omdat de postbedeling erop achteruit gegaan is.

De ombudsdiensten moeten toegeven dat het aantal klachten sterk toeneemt telkens op een bepaalde plaats het Georoutesysteem wordt ingevoerd. De verantwoordelijke van de ombudsdienst stelde zelfs in de media dat De Post te weinig aandacht zou besteden aan de problemen die veroorzaakt worden door het herorganiseren van de rondes.

In Leuven werden alle verlofdagen van postmannen ingetrokken om met een maximale bezetting te werken, maar toch lukte het niet om een zelfde efficiëntie te bereiken als voor de invoering van Georoute. De uitstippeling van de routes voor de postmannen zou compleet waanzinnig zijn.

In Zaventem werd eerder deze week verder gestaakt tegen Georoute. Een aantal postmannen is er al bezig met de tweede week staking. Ook hier wordt geprotesteerd tegen de verhoogde werkdruk veroorzaakt door Georoute.

In Brussel moest De Post de invoering van Georoute in een aantal kantoren uitstellen tot na nieuwjaar. Dit zou gebeuren omdat gevreesd wordt dat de drukke eindejaarsperiode samen met het invoeren van Georoute tot bijzonder grote problemen zou leiden. In de kantoren waar wel al overgegaan is tot het nieuwe systeem, wordt met een dubbele bezetting gewerkt.

De vele problemen die veroorzaakt worden door de invoering van Georoute doet de vraag rijzen waarom de directie vasthoudt aan dit programma. Overal wordt geklaagd over de minder goede postbedeling, dus een betere dienstverlening was blijkbaar niet de bedoeling. Het lijkt er vooral op dat de directie de postrondes wil aanpassen om met minder werknemers evenveel werk te doen, ook al slaagt ze ook niet in dat opzet.

Het is duidelijk dat Georoute niet werkt. De postmannen klagen, de bevolking klaagt over de dienstverlening. Waarop wordt gewacht om op nationaal vlak een actieplan op te maken om definitief komaf te maken met Georoute?

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie