Sociale strijd komt uit lockdown: ABVV protesteert in Namen

Gisteren kwam de sociale strijd uit een lange periode van lockdown waarin het ongenoegen niet verdwenen was, integendeel, maar waarin het zich moeilijker kon uiten. De arbeidersbeweging is natuurlijk gevoelig voor de veiligheid en de gezondheid van de werkenden, elementen waar harde strijd voor gevoerd is en waarvoor dagelijkse opvolging noodzakelijk blijft. Op donderdag 27 augustus waren er twee acties: het Waals ABVV trok naar Namen en in Vlaanderen waren er acties van de culturele sector onder de noemer ‘Sound of Silence.’ Hieronder een verslag van de actie in Namen, een artikel over de culturele sector volgt binnenkort.

Verslag door Thomas

Op donderdag 27 augustus was er een actie van het Waals ABVV voor meer sociaal overleg, maar ook voor het recht om actie te voeren. Er waren ongeveer 150 aanwezigen, wat aantoonde dat collectief protest in tijden van Covid-19 perfect mogelijk is met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen: er waren gratis mondmaskers, er was ontsmettingsgel en er werd afstand gehouden.

De actie vond plaats voor de zetel van de Waalse regering. ABVV-voorzitter Thierry Bodson sprak de betogers toe. Hij stelde dat er sinds de val van de regering-Magnette in 2017 en het aan de macht komen van de regering-Borsus zo goed als geen sociaal overleg meer was. Als er al ontmoetingen zijn tussen de bazen en de vakbonden, dan was dit vooral om informatie uit te wisselen en niet om te onderhandelen.

Ook de nieuwe regering-Di Rupo III brengt daar geen verbetering in, terwijl dit noodzakelijk is in een context van een gezondheidscrisis en economische crisis. Dit toont opnieuw aan dat een regering met de PS de eerdere aanvallen niet terugdraait en niet zorgt voor sociale vooruitgang. Helaas hebben we dit al vaak gezien op alle beleidsniveaus.

Bodson ging vervolgens in op de uitdagingen die deze crisis van het kapitalisme met zich meebrengt voor de werkenden en hun gezinnen. Hij had het over het behoud van de federale sociale zekerheid en degelijke gezondheidszorg, maar ook over de nood aan een minimumpensioen van 1500 euro netto per maand en een minimumloon van 14 euro per uur of 2300 euro bruto per maand. Dit najaar zijn er opnieuw onderhandelingen voor een Interprofessioneel Akkoord (IPA). De bazen willen opnieuw de welvaartsenveloppe (voor de strijd tegen armoede en het optrekken van de laagste uitkeringen) als drukkingsmiddel gebruiken om de lonen te drukken. Bodson stelde dat er bij gebrek aan een akkoord tegen midden september acties kunnen volgen vanaf de week van 21 september.

Als we de druk op deze onderhandelingen echt willen opvoeren en de mogelijke acties tot een succes willen maken, zou het goed zijn als de delegees en militanten zo snel mogelijk gebriefd worden met de stand van zaken en er voorbereidend materiaal is die het belang van het IPA en de welvaartsenveloppe uitlegt. Zodat op werkplaatsen nu al een informatiecampagne gestart kan worden die iedere werkende voorbereidt op de strijd die nodig zal zijn om onze noden centraal te stellen.

Acties zullen in de komende periode nodig zijn, één die nu al gepland is, is deze van de ‘Zorg in Actie’ op 13 september. Ook op dit onderwerp ging Bodson in, hij stelde dat de actie in Namen een voorbeeld was dat sociale actie kan plaatsvinden en dat het ABVV haar rol zal spelen in het organiseren van acties om de belangen van de werkenden in België te verdedigen.

Volgende afspraak: zondag 13 september om 13u aan Brussel Centraal. Zorgprotest van ‘De Zorg in Actie’.

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie