Nederland: stop de aanslagen, stop racisme!

De afschuwelijke moord op Theo van Gogh heeft geleid tot een golf van racisme en haat tegen moslims, inclusief aanslagen op moskeeën en op een islamitische basisschool in Eindhoven. Nu worden ook kerken aangevallen en is een islamitische school in Uden in vlammen opgegaan. We begrijpen dat veel mensen geschokt zijn door dit geweld; de meerderheid van de Nederlanders, ongeacht afkomst, steunt het geweld niet. Dit gaat te ver, de haat en het racisme moeten stoppen! Jongeren en arbeiders, van Nederlandse en van buitenlandse afkomst, moeten niet tegen elkaar gaan vechten, maar samen strijden tegen de bezuinigingen en de regering! En dat is nodig, want het sociaal akkoord betekent dat de levensstandaard van zowel blanke Nederlanders als migranten verslechtert.

Standpunt van Offensief

Rechtse politici roepen om het hardst hoe verschrikkelijk ze de moord op van Gogh vinden. Wij veroordelen de moord eveneens, maar we beseffen dat het de moslims zijn die er het meeste onder lijden: repressie vanuit de politie, racistische aanvallen en een meer racistisch klimaat in de maatschappij.

De regering grijpt deze moord aan om het staatsapparaat te versterken: de AIVD (inlichtingendienst) krijgt meer geld, zonder dat er meer controle is op de activiteiten van deze snuffeldienst Er gaan geluiden op om moskeeën te sluiten en migranten met een dubbel paspoort hun Nederlandse nationaliteit af te nemen. De ervaring leert bovendien, dat vooral links “extremisme” aangepakt zal worden.

De regering roept op kalmte en nationale verzoening. Maar zij heeft zelf deze situatie veroorzaakt! Het zijn de problemen zoals bezuinigingen op sociale voorzieningen, woningnood, werkloosheid en armoede. Migranten, vooral Marokkanen, krijgen de schuld.

Ook het moslim-fundamentalisme komt niet uit de lucht vallen. In het kader van de Koude Oorlog steunde de Amerikaanse regering jarenlang fundamentalisten in Afghanistan. De Nederlandse regering heeft troepen gestuurd naar Irak en loopt achter Bush aan in de jacht naar olie. Op dit moment worden talloze onschuldige Irakese burgers afgeslacht in de stad Fallujah door het Amerikaanse leger. Wij veroordelen het moslim-fundamentalisme, dat een doodlopende weg is voor de moslimjongeren die zich er uit wanhoop toe wenden, maar de “oorlog tegen het moslim-extremisme” die Zalm heeft aangekondigd zal alleen maar averechts werken. Wie moslim-fundamentalisme wil bestrijden, moet de troepen uit Irak halen, en zorgen dat migranten niet langer gediscrimineerd worden in Nederland.

We hebben een gezamenlijke strijd van Nederlanders en migranten nodig tegen bezuinigingen, werkloosheid, racisme en oorlog. De regering is er slechts op uit om verdeeldheid te zaaien. Als wij tegen elkaar gaan vechten op basis van afkomst of godsdienst, kunnen we niet tegen de regering vechten. Verdeel en heers is haar motto.

De gebeurtenissen van de laatste periode maken duidelijk dat de periode van rust en stabiliteit definitief voorbij is. Het kapitalisme is niet meer in staat de welvaartsstaat in stand te houden en rechtse regeringen zetten overal de aanval in op sociale voorzieningen, onderwijs, zorg, arbeidsomstandigheden etc.

De afgelopen maanden lieten zien dat eenheid en solidariteit mogelijk zijn: honderdduizenden arbeiders en jongeren, blank en zwart, staakten en demonstreerden tegen de regering, die alles wat Nederland nog een beetje sociaal maakte wil afbreken. De arbeidersbeweging (vakbonden en SP) heeft de macht om de groei van racisme en haat te keren. Zij moet demonstraties en bijeenkomsten organiseren tegen de ophitsers aan beide kanten om hen terug te dringen, en duidelijk maken wat ons bindt. Het is noodzakelijk initiatieven op de werkvloer te nemen, om verdeeldheid vanwege afkomst of godsdienst te bestrijden. Hierbij is een taak weggelegd voor de vakbeweging. De SP moet met een socialistisch antwoord komen op het racisme en de bezuinigingen. Samen kunnen we vechten voor een goede toekomst voor iedereen!

Offensief- leden zijn inmiddels betrokken bij diverse initiatieven. In Brabant bij de voorbereiding van anti-racistische acties in onder meer Breda en Den Bosch. Offensief tegen Racisme, de jongerencampagne van de socialistische organisatie Offensief, roept op tot een protestbijeenkomst op 12 november op het schoolplein van het Zadkine-complex aan de Schiekade in Rotterdam. Op zaterdag 20 november zal een demonstratie/manifestatie plaatsvinden in de havenstad. De aanvang is 13.00 uur op het Schouwburgplein. Op verschillende universiteiten en scholen nemen onze leden het voortouw bij het organiseren van protestacties. Offensief maakt zich binnen de vakbeweging en de Socialistische Partij sterk voor initiatieven zoals in Rotterdam en Breda tegen het oplaaiende racisme en haatklimaat.

Delen: Printen: