Rotterdamse vakbondsleden niet akkoord met ‘sociaal’ akkoord gesloten door de leiding

De Nederlandse regering Balkenende wil zware besparingen doorvoeren. In het kader van die besparingen werd enkele weken geleden een akkoord gesloten met de vakbondsleiding die o.a. instemde met een loonsstop gedurende 2 jaar. Binnen de vakbond (FNV) is er echter groot ongenoegen bij de leden. Hieronder publiceren we een verslag vanop een bijeenkomst in Rotterdam.

Een sympathisant van Offensief

Dinsdag 28 oktober vond in Rotterdam de regionale ledenvergadering van het FNV plaats, uitgeroepen om de leden uitleg te geven over het onderhandelingsresultaat van het najaars-‘overleg’.

Voor de ingang stonden 5 SP’ers pamfletten uit te delen met de oproep om tegen de resultaten van dit overleg te stemmen.

Bij binnenkomst bleek dat het vakbondsbestuur, zoals gebruikelijk, niet had gerekend op een al te grote opkomst; in het veel te kleine zaaltje stonden een stuk of 40 stoelen. De vergadering werd wat uitgesteld om in alle haast nog wat stoelen aan te dragen, wat uiteindelijk nog te weinig bleek voor de aanwezige 150 leden, voornamelijk havenarbeiders.

Toen de vergadering uiteindelijk begon, werd er meegedeeld dat het hoofdbestuur niet aanwezig was, en dat het bestuur van Rotterdam uitleg zou doen over het najaarsoverleg.

Toen barstten de leden uit in woede, en vroegen om een verklaring. De verklaring was dat het hoofdbestuur op geen enkele ledenvergadering omtrent het najaarsoverleg aanwezig was. Woedend werd er geroepen dat het hoofdbestuur te laf was om zich voor zijn eigen achterban te komen verantwoorden.

De voorzitter van de vergadering slaagde er uiteindelijk in de boel te sussen met de mededeling dat er na de pauze gelegenheid was tot discussie. Punt voor punt werden de onderhandelingsresultaten behandeld. Na elk punt kwamen er verontwaardigde geluiden uit de zaal. De leden maakten duidelijk kenbaar dat ze dit niet accepteerden.

Na de pauze begon de zeer felle discussie. Een havenarbeider ging op de tafel staan, en hield een betoog dat als dit akkoord werd doorgevoerd, alles werd afgebroken waar onze ouders voor hadden gestreden, en dat die zelfde ouders dan alles werd afgepakt, en velen dan in armoede zouden moeten leven.

Een ander zei dat het onaanvaardbaar is dat er juist op de lage inkomens bezuinigd wordt, terwijl er wel geld is voor gevechtsvliegtuigen (JSF) en om troepen naar Irak te sturen om daar de boel te bezetten.

Er werd ook de opmerking gemaakt dat het bestuur had geprobeerd de opkomst laag te houden door de uitnodigingen laat te versturen (sommigen hadden de uitnodiging pas de dag voor de vergadering ontvangen), zodat ze konden volhouden dat er geen actiebereidheid was onder de arbeiders. Maar uit de stemming op deze vergadering bleek duidelijk dat het bestuur niet naar zijn achterban luisterde, want er was wel degelijk actiebereidheid, zeker in Rotterdam.

Door verschillende leden werd gerefereerd aan Rotterdam als de “afvallige gemeente”. Na afloop van de vergadering werd mij uitgelegd dat het hoofdbestuur niet zo blij was met Rotterdam, omdat Rotterdamse kaderleden al voor Prinsjesdag op tv en radio opriepen voor stakingsacties, en menigmaal werden teruggefloten door dhr De Waal.

Iemand stelde voor een motie van afkeuring te sturen naar het hoofdbestuur met betrekking tot het handelen van het hoofdbestuur. Hier is over gestemd: 1 tegen, 2 geen mening, en de rest voor. Er werd besloten dat er namens de vergadering, per brief, een motie van afkeuring wordt gestuurd naar Lodewijk de Waal.

Delen: Printen: