De Post: intersectorieel actieplan nodig!

De staking op 10 november bij De Post was de eerste nationale staking sinds drie jaar. In die 3 jaren zijn de werkdruk en de gepresteerde overuren verder blijven stijgen. De werkomstandigheden gaan sterk achteruit door het voortdurende personeelsgebrek en het hoge absenteïsme dat er een rechtstreeks gevolg van is.

Pamflet dat verspreid werd aan tal van stakingspiketten

De invoering van Georoute betekent een frontale aanval op de verworvenheden en de werkomstandigheden van alle postmannen, zowel bij de uitreikers, de chauffeurs, de binnendiensten als de nachtsorteerders. In bijna elk postkantoor waar de reorganisatie van Georoute werd ingevoerd braken spontane acties uit. Bovendien erkent de ombudsdienst van De Post dat het klachten regent daar waar de postrondes georganiseerd worden met het Georoute-systeem. (De Standaard, 9/11/04)

In Antwerpen 1, Mechelen 1, Brasschaat, Deurne en Berchem werd eind oktober door een honderdtal leden van de ACOD actie gevoerd aan de kantoren van de nationale directie in Brussel. De postmannen hadden er al eerder het werk neergelegd tegen de reorganisatie via Georoute. Het personeel had verschillende kritieken geleverd op de nieuwe werkorganisatie. Bij de invoering van Georoute werd hier totaal geen rekening mee gehouden.

De bedienden aan de loketten worden steeds meer onder druk gezet om een maximaal aantal financiële producten te verkopen. Via Postpunt worden nu ook postproducten in grootwarenhuizen en speciaalzaken verkocht. Niet-rendabele postkantoren kunnen hierdoor op termijn worden gesloten.

De leiding van de drie grote vakbonden is niet consequent in haar houding ten opzichte van de privatiseringsplannen van de directie. Enerzijds keurt ze de reorganisatie van Georoute goed in het kader van de CAO die in 2001 werd afgesloten en anderzijds eist ze ‘teksten die de vermindering van de werkdruk concretiseren.’ (Bericht aan het personeel, oktober 2004)

De enige bedoeling van de reorganisatie met Georoute is de vermindering van het aantal diensten (tot -60 % in de nachtvacaties en tussen 10 en 20 % in de dagvacaties). Dit leidt automatisch tot een permantente verhoging van de werkdruk.

De directie van de Post wil het aantal personeelsleden met 8500 verminderen. Bovendien worden al jaren personeelsleden die met pensioen gaan niet meer vervangen, wat tevens een bijkomende druk betekent voor het resterende personeel.Georoute en Poststation moeten de Belgische Post financieel aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders, die dan op de rug van het personeel en ten nadele van de gewone gebruikers met de winsten aan de haal kunnen gaan.

De Post is lang niet de enige openbare dienst die al jaren geconfronteerd wordt met een personeelstekort, verslechterende werkomstandigheden en een hoge werkdruk. Er wordt bovendien meer en meer gebruik gemaakt van tijdelijke contracten en zelfs interimcontracten voor een termijn van een week !

Bij de NMBS zijn duizenden personeelsleden niet zeker van hun job en heerst er al jaren een tekort aan personeel. Tegen 2009 wordt het goederenvervoer per spoor volledig geprivatiseerd. Bij de MIVB in Brussel is het personeel al verschillende weken aan het actievoeren (twee opeenvolgende algemene stakingen) voor betere werkomstandigheden , voldoende personeel en degelijke contracten voor alle werknemers. Eén buslijn werd al afgeschaft, volgens de directie door het gebrek aan chauffeurs, en terwijl het officieel werkloosheidscijfer voor het Brussels gewest 22,9 % bedraagt !

Er is dringend een intersectorieel actieplan nodig. Tegen de privatiseringen van de openbare bedrijven en tegen superflexibele en onmenselijke werkomstandigheden. Er moet een algemene en radicale arbeidsduurvermindering komen mét behoud van loon en bijkomende aanwervingen op basis van degelijke contracten.

Blokbuster heeft het initiatief genomen om samen met de jongerenorganisaties van de vakbonden een Jongerenmars voor werk te organiseren op 19 maart 2005 in Brussel. Om van deze jongerenmars een succes te maken zullen er lokale comités opgericht worden in de wijken, scholen en bedrijven.

Wil je mee mobiliseren naar de Jongerenmars voor Werk of weten of er al een jongerenmarscomité in jouw buurt of postkantoor bestaat? Twijfel niet om ons hierover te contacteren.

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie