Zijn niet vertegenwoordigd in de groep van experts: vertegenwoordigers van zorgwerkers, supermarktpersoneel, afvalophalers, leerkrachten, industrie-arbeiders, … Kortom: diegenen die vandaag alles doen draaien!

 

Waarom zijn de helden van de arbeidersbeweging niet vertegenwoordigd in de groep van experts aangeduid door de regering-Wilmès?  

Premier Sophie Wilmès maakte de samenstelling van de ‘Groep Experts belast met de exit-strategie’ (GEES) bekend. Deze groep moet het einde van de quarantaine en de beperkende maatregelen voorbereiden. In navolging van de regering-Michel heeft Wilmès niet eens geprobeerd om een evenwichtige samenstelling te bekomen. Er is geen enkele vertegenwoordiger van de arbeidersbeweging opgenomen. De ‘heldenstatus’ voor de werkenden die ons door de crisis trekken, is blijkbaar van korte duur?

Door Nicolas Croes

Is wel opgenomen: de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch. Die verklaarde eerder meermaals dat de Belgen moeten blijven werken. “Ik weet dat dit tegenstrijdig is aan de boodschap om in je kot te blijven,” gaf hij toe, “maar we moeten een evenwicht vinden tussen deze gezondheidscrisis en onze economie.” Dat evenwicht bevindt zich volgens Wunsch dus elders dan wat medische experts verkondigen. Een andere expert in de groep is Johnny Thijs, sinds kort voorzitter van de raad van bestuur van Engie Electrabel. De postmensen, nog van die helden die aan de slag blijven in deze crisis, zullen zich Thijs nog herinneren als de man die het mes zette in de werkomstandigheden en het aantal collega’s. We weten ook waar de prioriteiten van Thijs liggen. Hij verliet het bestuur van Bpost toen de regering besliste om een loonplafond van 650.000 euro per jaar op te leggen aan managers van overheidsbedrijven. Voor Thijs was dat een zware aderlating: hij verdiende 1,1 miljoen euro per jaar!

Afbouw van maatregelen niet overlaten aan diegenen die niet voorbereid waren op de pandemie

In de GEES vinden we mensen die de dodelijke kapitalistische logica van het besparen op de uitgaven van de zorgsector perfect belichamen. Als we rekening houden met het aantal sterfgevallen per miljoen inwoners, dan komt België met 61 doden per miljoen inwoners op de derde plaats in de wereld, na Italië en Spanje. Werkenden onder deze omstandigheden verplichten om in niet-essentiële bedrijven te gaan werken, is misdadig.

De regering zette zelf de toon op vrijdag 3 april door de sectoren die actief kunnen blijven uit te breiden. “De lijst van activiteiten waarvoor de regels van sociale afstand niet verplicht worden, is uitgebreid. Het doel is niet meer om in de noden van de bevolking te voorzien, maar om de heropstart van de economische activiteiten voor te bereiden. Ik hoop dat die heropstart er effectief komt, maar is het nu nog niet te vroeg? We mogen niet overhaast te werk gaan,” stelde Andrea Della Vecchia, een vertegenwoordiger van het ABVV in de chemische industrie. “Dit is geen ministerieel besluit, het is een patronaal besluit.” Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de chemische industrie vroeg vorig week nog in een brief aan de premier om de activiteit in de sector te verminderen uit voorzorg voor de gezondheid van de werknemers. “We hebben advies, ideeën en waarschuwingen gegeven. Ze zijn allemaal genegeerd. Er is geen sociaal overleg meer,” vatte het ABVV samen.

Collectieve intelligentie

Toch schreef Le Soir dat de premier wedt op “collectieve intelligentie.” Dat Wilmès een gok waagt, is zeker. Ze gokt met onze gezondheid en ons leven als inzet. Het beheer van de pandemie door de autoriteiten was niet bepaald vooruitziend. De overheid werd telkens voorbijgestoken door initiatieven van onderuit, van werkenden die zelf maatregelen namen op hun werkplek of thuis. Het was pas toen werkenden zelf overgingen tot het stilleggen van productie dat er maatregelen werden afgekondigd.

Wilmès verklaarde over de GEES nog: “Het ontbreekt ons land niet aan expertise, kennis en talent.” Dat klopt. De werkenden, die helden in de zorg en anders, doen de wereld draaien. Zij weten het best wat er moet gebeuren en zij zorgen ervoor dat de prioriteit bij de volksgezondheid ligt en niet bij de bedrijfswinsten. De regering doet er alles aan om de arbeidersbeweging zelfs de minste inspraak te ontzeggen. Het doel is duidelijk: naast de gezondheidscrisis is er de economische crisis. De traditionele partijen ondermijnen nu reeds ons protest tegen hun onvermijdelijke pogingen om ons te laten betalen voor de crisis.

De arbeidersbeweging moet haar stem laten horen!

Deze crisis heeft aangetoond dat er zonder het werk en de inzet van zorgwerkers, supermarktpersoneel, chauffeurs, afvalophalers, … niets werkt. Niemand weet beter hoe alles wordt geproduceerd dan de werkenden zelf. Zij zijn het die de afbouw van de quarantaine en de lockdown moeten plannen. Daartoe moeten anticrisiscomités opgezet worden rond de werknemersvertegenwoordigers en de Comités Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). In eerste instantie moet de sluiting van niet-essentiële productie gepland worden.

Natuurlijk moet de economische activiteit op een bepaald moment herstarten, maar onder welke voorwaarden, in wiens belang en hoe worden deze beslissingen genomen? Vertegenwoordigers van werknemers in belangrijke sectoren, van de verwerkende industrie tot het onderwijs, moeten in dit proces rechtstreeks inspraak krijgen en een veto kunnen uitspreken! Vakbonden, ABVV en ACV, doe wat wij van jullie verwachten: eis directe inspraak. Als het van de bazen en de gevestigde politici afhangt om sectoren terug op te starten, dan zal er geen rekening worden gehouden met de veiligheid van de werkenden. Als ze ons vragen om ons leven op het spel te zetten voor hun winst, dan moeten wij ons organiseren.