Hieronder een korte reactie door Giuliano van onze Italiaanse zusterorganisatie Resistenze Internazionali. Hij heeft het over hoe het neoliberale beleid de zorgsector treft en de stakingsgolf om niet-essentiële productie te stoppen. Ondertussen moest de Italiaanse regering onder druk van de stakingen en de aanhoudende escalatie van de zorgcrisis effectief aankondigen dat niet-essentiële bedrijven worden stilgelegd. Eens te meer handelden gewone werkenden voordat het establishment deze maatregel overwoog.