Geconfronteerd met het gebrek aan mondmaskers, maakt een groep vrouwen zonder papieren deze sinds afgelopen zondag met de hand. We spraken over dit initiatief met Rosario Marmol Perez, een activist van de non-profit organisatie La Cible, die ook betrokken is bij dit project.

 

Van waar komt het idee om solidariteitsmaskers te maken?

“Het idee kwam voort uit de deelname van moeders zonder papieren aan het naaiatelier van de Voix des Sans-Papiers en de Ecole des Solidarités.

“Ze dachten dat ze de vaardigheden hadden om een nuttige en ondersteunende rol te spelen in deze crisis, en in het bijzonder de mogelijkheid om solidariteitsmaskers te naaien. Solidariteit omdat het belangrijk is te weten dat deze maskers worden gegeven. Voor degenen die dat wensen, is het mogelijk om een donatie te doen aan het solidariteitsfonds. Dankzij dit solidariteitsfonds kunnen we de nodige voorraden kopen voor de productie van nieuwe maskers, maar ook de moeders steunen die geen inkomen hebben.”

Waarom werd dit initiatief genomen?

“Wat je moet begrijpen is dat voor de mensen die deze mondmaskers maken, solidariteit heel belangrijk is. Dit zijn mensen die vrijwel geen erkenning hebben: van hun rechten, hun opleidingsniveau, enz. Ze hebben vaak niet de mogelijkheid om te werken omdat ze geen werkvergunning hebben. In deze omstandigheden heeft solidariteit een zeer concreet aspect.

“Dit initiatief werd zeer goed ontvangen. Tot nu toe hebben we meer dan 2.500 aanvragen ontvangen. Ze komen van individuen, maar ook van verenigingen en zelfs instellingen die mensen helpen. We moeten ons realiseren hoe catastrofaal de situatie is. Er zijn tekorten in ziekenhuizen, maar ook in bejaardentehuizen, waar hulpverleners in contact komen met de meest kwetsbaren en gedwongen worden om zonder bescherming te werken, wat hen, en natuurlijk hun patiënten, in gevaar brengt. Er zijn ook tekorten bij zorgverleners voor mensen met een handicap, enz.

“Veel van de moeders zonder papieren werkten voorheen in de gezondheidssector als verpleegster of zorgverlener, en ze begrijpen heel goed dat als degenen die dagelijks voor de zieken zorgen zelf ziek worden, het noodlot zal toeslaan.”

We zien dat uiterst rechts probeert te profiteren van deze crisis… Is dit initiatief ook een reactie daarop?

“We zijn er van overtuigd dat werkenden zonder papieren eigenlijk werkenden zijn zoals alle andere. Extreemrechts probeert de mening te manipuleren door te suggereren dat de migratieproblematiek een factor is in de huidige crisis. We moeten ons daartegen verzetten, want het is niet waar: migranten maken – zoals alle werkenden in België – deel uit van de oplossing. De regularisatie van mensen zonder papieren is van cruciaal belang. Deze moeders zonder papieren beschouwen België als hun gastland, niet meer en niet minder. En dit soort initiatieven laat ook zien dat de concrete realiteit haaks staat op de extreemrechtse propaganda: migranten geven altijd een essentiële bijdrage aan het gastland.”

Tot slot, hoe reageren we best op de crisis die we doormaken?

“We hebben absoluut behoefte aan een collectieve solidariteitshouding. Vandaag zijn er veel mensen die de verzorgers feliciteren – en terecht – met het werk en de offers die ze brengen.

“En tegelijkertijd worden de besparingen die Maggie De Block en vorige regeringen hebben opgelegd, veel concreter voor veel mensen. Het betekent achteruitgang van ons gezondheidssysteem.

“Het is essentieel dat al die mensen die om 20.00 uur bij de ramen klappen om het zorgpersoneel te ondersteunen, zodra de coronaviruscrisis voorbij is, samen met deze werknemers, vakbonden en burgers de straat op gaan om te eisen dat de overheid investeert in het zorgstelsel, maar ook om een herwaardering van de hele openbare dienst te eisen.

“We moeten ook de mensen zonder papieren uit de schaduw halen en duidelijke en permanente criteria voor regularisatie eisen.”

 

DIT PROJECT STEUNEN

Ter ondersteuning van het collectief “Solidariteitsmaskers” kan je storten op rekeningnummer BE48 8777 9900 0127.

Het geld dat op deze rekening wordt gestort, zal worden gebruikt om voorraden te kopen voor hun productie en om vrouwen en moeders te ondersteunen die geen recht hebben op enig inkomen.