VS: opnieuw beschuldigingen van onregelmatigheden bij verkiezingen

Uiteindelijk behaalde Bush een grote meerderheid van de stemmen en werden de resultaten deze keer niet betwist zoals in 2000. Dit betekent echter niet dat de Amerikaanse democratie “steviger” geworden is sinds het debacle in Florida vier jaar geleden. Bij die verkiezingen haalde Gore meer stemmen, maar verloor hij de verkiezingen omdat het Hooggerechtshof een hertelling in Florida weigerde. Heel wat onafhankelijke waarnemers waren er van overtuigd dat een hertelling de overwinning aan Gore zou bezorgd hebben, maar de gouverneur van Florida, Jeb Bush, en een leger van Republikeinse advocaten waren vastberaden om dat te verhinderen. Uiteindelijk werd Bush president als gevolg van een “koude coup”.

Tom Crean, New York

Zoals Michael Moore en anderen duidelijk maakten, werden de verkiezingen in Florida in 2000 gestolen door Bush, en dit zelfs voor de eigenlijke verkiezingen plaatsvonden. Een aantal kiezers was van de kieslijsten verdwenen, voornamelijk Afro-Afrikanen, omdat ze geacht werden voormalige gedetineerden of criminelen te zijn. In de meeste gevallen bleken die beschuldigingen niet te kloppen.

Het feit dat vooral Afro-Amerikanen in Florida werden geviseerd, was natuurlijk omdat die geacht worden veel meer voor de Democraten te stemmen. Maar onderzoeksjournalist en auteur van het boek ‘The Best Democracy Money Can Buy’, Greg Palast, stelde dat Florida in 2000 geen uitwas van het systeem vormde.

Bij iedere verkiezing in de VS zijn er een omvangrijk aantal “ongeldige” stemmen. Bij deze verkiezingen waren er zo’n 2 miljoen ongeldige stemmen. Dat komt niet zozeer door fouten bij de kiezers, maar door de telmachines zeker daar waar gestemd wordt met biljetten waar het bolletje van de kandidaat naar keuze moet doorprikt worden. Dat systeem wordt vooral gebruikt in de armere buurten. Volgens de Amerikaanse Mensenrechtencommissie en het Mensenrechtenproject van de Harvard Law School, zouden 54% van de “ongeldige” stemmen komen van Afro-Amerikanen.

Dit jaar waren er tal van verslagen van pogingen om de kiezerslijsten uit te ‘zuiveren’, waaronder ook opnieuw in Florida. In Florida en Ohio hebben de Republikeinen een lijst gemaakt van kiezers, voornamelijk zwarten, die ze zouden “uitdagen” indien ze zouden stemmen. Daarenboven werden een groot aantal aanvragen tot registratie geweigerd in de strijdstaten en dat op basis van kleine foutjes of onduidelijkheden in de aanvraag. Opnieuw werden vooral zwarte en Spaanssprekende kiezers getroffen.

Palast beweert dat de exit polls in Ohio niet verkeerd waren, Kerry had er eigenlijk moeten winnen. Het feit dat 200.000 stemmen betwist werden samen met het controleren van de “ongeldige” stemmen, had Kerry genoeg stemmen kunnen opleveren om Bush te verslaan. Maar aangezien de Democraten de nederlaag aanvaard hebben, zullen we dat wellicht nooit weten.

Het tegenwerken van zwarte kiezers is een nationale traditie in de VS en het gaat terug tot het opmaken van de Grondwet. In het duiden werd het doorgevoerd door het regime van Jim Crow en de Democratische partij, terwijl het vandaag vooral de Republikeinen zijn die dit spel spelen. Het moet wel benadrukt worden dat dit geen exclusief gegeven van het zuiden van de VS is. De stilte van de Democraten op dit punt is oorverdovend, ook al kostte het hen de verkiezingen van 2000. Palast stelt: “Er zijn veel politici in beide partijen die het graag zo hebben: onderdrukking van de stemmen van minderheden is de manier waarop zij verkozen worden.”

Algemeen gesteld, zou het mogelijk zijn om op nationaal vlak een uniforme en transparante stemmethode te hanteren waarbij er een controle van de stembiljetten mogelijk is en waarbij de kans op “ongeldige” stemmen beperkt is. In plaats daarvan zien we nu een groot aanbod van verschillende systemen en ook het papierloze elektronisch stemmen wat volgens studies kan leiden tot misbruik. Ondanks het gevaar van de geloofwaardigheid van hun politiek systeem, lijkt de Amerikaanse heersende klasse liever de optie te behouden dat ze de verkiezingen kunnen stelen.

Als socialisten komen we op voor het stopzetten van elektronisch stemmen, maar ook van het willekeurig registreren van kiezers (dat zou eenvoudiger kunnen door de registratie te doen aan de hand van de sociale zekerheidsinschrijving of het rijbewijs). De dag van de verkiezingen zou een betaalde feestdag moeten worden zodat arbeiders en de armere lagen volledige toegang hebben tot het kiesproces. Er zou een nationale standaard moeten komen om de regels te bepalen op basis waarvan onafhankelijken kunnen opkomen bij de verkiezingen met een lage drempel. Zo zou kunnen vermeden worden dat de anti-democratische campagnes van de Democratische partij tegen Nader herhaling kunnen vinden. Tenslotte is het systeem van kiesmannen compleet achterhaald.

Dit soort basishervormingen zouden het karakter van een kiessysteem dat gedomineerd wordt door de belangen van de grote bedrijven en banken niet fundamenteel wijzigen. Maar zelfs de meest eenvoudige hervormingen kunnen niet doorgevoerd worden zolang er een politiek monopolie is van de twee grote partijen die geen belang hebben bij het veranderen van de situatie. Het afdwingen van deze eisen zal slechts mogelijk zijn door de druk van een nieuwe politieke partij gebaseerd op de belangen van de arbeidersklasse, migranten, kleurlingen en jongeren.

Delen: Printen: