Vandaag was er een stevige klimaatbetoging in Brussel. Vervoegd door Greta Thunberg trokken ongeveer 5000 aanwezigen door Brussel. Greta Thunberg klaagde aan dat de klimaatcrisis niet als crisis wordt behandeld. Ze benadrukte de dringendheid om maatregelen voor het klimaat te nemen en stelt net als vele anderen vast dat het politieke establishment hier niet toe bereid is.

De reden hiervoor beperkt zich niet tot ‘slechte wil’ van politici. Het zit veel dieper: het kapitalistische systeem is niet in staat om een antwoord te bieden op de problemen die het veroorzaakt. Evidente collectieve klimaatmaatregelen zoals publieke investeringen in meer, beter en gratis openbaar vervoer worden niet eens overwogen. Het establishment komt niet verder dan pogingen om ons een schuldgevoel aan te praten, terwijl de grote bedrijven, die meteen ook de grote vervuilers zijn, ongemoeid worden gelaten. De historische klimaatbeweging toont de woede hierover en brengt de wapens van massamobilisaties en stakingen terug op de agenda als manier om het beleid te veranderen.

Vandaag was de betoging opnieuw groter. Wie dacht dat het protest zou overwaaien, vergist zich. De jongeren die vorig jaar wekenlang op straat kwamen, zijn niet gerustgesteld. Integendeel! Maar het is wel duidelijk dat er een strategie voor de beweging nodig is: methoden om bredere lagen van de bevolking te overtuigen en mee te trekken.

Om tot overwinningen te komen, moeten we ons organiseren. Dat kan best met actiecomités en open vergaderingen waarmee we initiatieven nemen en de discussie aangaan over eisen, methoden en acties om de beweging uit te breiden. Onze eisen moeten aansluiten bij de noden van de werkenden en hun gezinnen: gratis en degelijk openbaar vervoer, energie in publieke handen, meer publieke middelen voor wetenschappelijk onderzoek onder de controle van de gemeenschap en een rationale planning van de economie. Dergelijke eisen kunnen we helaas niet zomaar realiseren: ze gaan in tegen het DNA van het kapitalisme, een systeem waarin enkel de winsten van een kleine minderheid tellen. De strijd voor een ecologisch en sociaal rechtvaardige toekomst, is er één voor een andere samenleving. Wij komen op voor een socialistische samenleving.

Enkele foto’s van de actie vandaag door Fabian: