Vlaams Blok dissident afgedankt

Van Cleemput was voor een aanvaardbare rechtse partij – dat ging te ver voor de leiding

De gewezen coördinator van de Vlaams Blok studiedienst, Geert Van Cleemput, doet vandaag in ‘De Standaard’ een boekje open over zijn onvrede met de partijleiding. Onvrede die eerder leidde tot zijn ontslag.

Van Cleemput is een academicus die vanuit de VS werd teruggehaald door het Blok om de partij meer intellectuele slagkracht te geven. Hij werd onmiddellijk gebombardeerd tot hoofd van de studiedienst. Van Cleemput is een figuur die niet om zijn bescheidenheid bekend staat – zo loopt hij graag te koop met zijn diploma’s en academische carrière. Een overstap naar het studiebureau van het Blok was dank ook enkel mogelijk mits de belofte van een parlementszetel. Een zetel die uiteraard aan een dergelijk geleerd iemand toekomt, er wordt van hem gezegd dat hij het standpunt had dat verkozenen eigenlijk allemaal hoogopgeleiden zouden moeten zijn.

"Antwoord op Marc Spruyt" in de praktijk weerlegd

Als hoofd van de studiedienst bestond één van de wapenfeiten van Van Cleemput uit het schrijven van een zogenaamd "antwoord" op de boeken van Marc Spruyt over het Vlaams Blok. In dat antwoord beklemtoont Van Cleemput o.a. het zogenaamd democratisch karakter van het Vlaams Blok. Blijkbaar moet hij daar nu – uit ervaring – op terugkomen. Hij doet er in zijn "antwoord" 43 pagina’s over om tot de conclusie te komen dat Spruyt zou "verblind" zijn door zijn bekommernis om het Vlaams Blok als racistisch en ondemocratisch te bestempelen.

Vandaag beweert Van Cleemput in ‘De Standaard’ dat in het Vlaams Blok geen tegenspraak wordt geduld: "de andersdenkenden zijn te zwak of denken te zwak te zijn om Dewinter tot de orde te roepen." En verder: "Ik weet dat verscheidene mensen in het Vlaams Blok mijn mening delen, maar het is in die partij zo moeilijk om dat te zeggen." Op de vraag of het Blok democratisch is in zijn eigen partijwerking antwoordt Van Cleemput negatief.

In zijn antwoord op Spruyt gaat Van Cleemput uitgebreid in tegen de stelling dat het Vlaams Blok racistisch zou zijn. Hij verdedigt er het 70-puntenprogramma. Vandaag schrijft hij dat er zaken in staan die "niet door de beugel" kunnen, waarbij hij enkele voorbeelden opsomt: "Punt 52 wil werkgevers belasten die niet-Europese vreemdelingen tewerkstellen. Punt 54 en 57 willen de kinderbijslag en de werkloosheidsvergoedingen voor niet-Europeanen verminderen." Over Dewinter is Van Cleemput trouwens niet mals: "Hij zal altijd komen aandragen met enkelbanden voor asielzoekers in plaats van met ernstige argumenten die de Vlaamse onafhankelijkheid bepleiten."

Wellicht zegt het veel over het zogenaamde antwoord op de boeken van Marc Spruyt dat diegene die dit "antwoord" schreef vandaag tot die conclusies komt die hij de auteur net verweet, namelijk dat aangetoond wordt dat het Blok racistisch en ondemocratisch is…

Grote rechtse volkspartij

Volgens Van Cleemput moest het Vlaams Blok zich omvormen tot een aanvaardbare rechtse partij en het 70-puntenprogramma als foutief bestempelen. Er was volgens hem nood aan een "andere stijl". Enkel dan kan, volgens Van Cleemput, aansluiting gezocht worden bij andere rechtse partijen om Vlaamse eisen te verwezenlijken. Hij betreurt dat Dewinter niet verder gaat in de pogingen om een "fatsoenlijk" imago op te bouwen… Dewinter daarentegen beweert dat daar niet te ver kan ingegaan worden, omdat dit kiezers zou wegjagen.

Zijn opvattingen volstonden om Van Cleemput onmiddellijk te ontslaan. De sloten van het partijsecretariaat werden naar verluidt zelfs veranderd om er zeker van te zijn dat Van Cleemput er niet meer binnen zou komen.

Eigenlijk bevestigt dit hele voorval de stelling die wij met Blokbuster altijd ingenomen hebben. Met name dat het Vlaams Blok populisme als methode nodig heeft om electoraal te scoren en door die electorale vooruitgang en haar populisme ook meer liberale carrière-jagers aantrekt, maar intussen achter de schermen wel blijft vasthouden aan de oude opvattingen waarin de partijleiding gevormd is. En wat die opvattingen zijn, wordt gesuggereerd door een rechtse website die doorgaans over inside-informatie beschikt en vandaag schrijft: "Het Blok telt anderzijds nog steeds notoire anti-semieten onder hun volksvertegenwoordigers. Zo heeft volksvertegenwoordiger FDM uit Vlaams Brabant in het verleden, tijdens verjaardagsherdenkingsfeestjes van Adolf Hitler, jarenlang meerdere nationaal-socialistische toespraken gehouden en met de rechterhand de Hitlergroet gebracht." Dat verklaart bvb ook waarom de partij er blijkbaar geen probleem mee heeft dat in haar Gentse café op 10 november een nazi-optreden plaatsvindt.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist