MIVB. Chauffeurs koken van woede

We kunnen gerust stellen dat bij de MIVB (metro, tram, bus in Brussel) het personeel razend is. Keer op keer verlamden de arbeiders van alle depots het volledige Brusselse netwerk (op vrijdag 22 en 29 oktober en opnieuw op 5 november. Bovendien legden ook de conducteurs van het depot van Molenbeek het werk neer op 27 oktober, volgend op een agressie tegen een conducteur. Hun collega’s van de depots van Haren en Delta volgden hen de volgende dag.

Guy Van Sinoy

ALGEMENE ACHTERUITGANG VAN DE ARBEIDSCONDITIES

De directie van de STIB wil deze openbare dienst beheren als een kapitalistisch bedrijf : zoveel mogelijk voertuigen later rijden met zo weinig mogelijk chauffeurs en een maximum aan opbrengsten opstrijken. Resultaat: een ernstige verslechtering van de arbeidscondities.

Door het personeelsgebrek is het moeilijk om verlof op te nemen. Op bepaalde lijnen zijn de diensten zelfs afgeschaft bij gebrek aan voldoende chauffeurs. De reistijden zijn zeer nipt berekend, wat betekent dat de chauffeurs hun pauze van 20 minuten aan de eindhalte veelal verliezen en dat er ook geregeld vertragingen zijn. De drie stakingsacties die reeds plaatsvonden gebeurden niet in een gemeenschappelijk vakbondsfront. De ACV-secretarissen hebben bijvoorbeeld geweigerd op te roepen voor de staking van 29/10 en hebben het idee van een betaalstaking gelanceerd. Dat onder het mom “de gebruikers niet als gijzelaars te gebruiken”. Zo’n actie is niet populair bij de chauffeurs omdat men niet kan zien wie aan het nultarief rijdt en wie aan het normale tarief. Het is weinig mobiliserend. Resultaat: ondanks de oproep van het ACV vond er op 29/10 een algemene staking plaats waarbij het volledige net plat lag. Een aantal delegees van het ACV die toch opgeroepen hadden om op 29/10 te staken, worden nu bedreigd met represailles vanwege hun vakbondssecretaris.

De liberale vakbond blaast warm en koud. In haar pamfletten riep het ACLVB op om te staken. Maar in de media gaat de leiding in tegen de “onverantwoordelijke” stakers… In die omstandigheden kan men begrijpen waarom een groot deel van de arbeiders hun hoop vestigen in de ACOD (tientallen arbeiders zijn van het ACV overgestapt naar het ACOD).

Dit gebeurt des te meer naarmate aan de hand van deze strijd de nieuwe ACOD-militanten bewijzen de situatie aan te kunnen en hun verantwoordelijkheid opnemen. Er is een sterke aanwezigheid op de ACOD-vergaderingen en op 26/10 stemde de ACOD-vergadering unaniem dat de vakbondssecretaris zich moest onthouden van deelname aan de onderhandelingen met de directie en dat gedurende een week. De regionale verantwoordelijken van het ACOD hebben hierop beslist de beweging niet aan te vallen, maar op de rollende trein te springen in de hoop hem te kunnen stoppen.

DE STRIJD UITBREIDEN

LSP is tussengekomen in de staking met twee pamfletten die de strijd ondersteunen en de oproep naar voor brengen om gezamenlijke vergaderingen te organiseren voor alle arbeiders van de openbare diensten om samen te beslissen over een veralgemeende actie. We werden goed verwelkomd aan de piketten.

Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie