De bosbranden in Australië laten niemand onberoerd. Al 28 mensenlevens, 1.250.000.000 dieren en een oppervlakte drie keer zo groot als België werden in de afgelopen vier maanden verwoest. De vuurzee reikt tot 70 meter hoog en doorkruist het land aan snelheden tot 22 kilometer per uur. 3000 moedige brandweermannen blussen al sinds september, maar krijgen het vuur maar niet gedoofd.

door Arne (Gent)

Besparingen zijn dodelijk!

Australië was het eerste land ter wereld waar massaal werd gestaakt voor het klimaat. De voorbije jaren werd er al duidelijk welke ravage de klimaatverandering zal aanrichten. De protesten waren er massaal gericht tegen de Australische kapitalisten: de grootste steenkoolexporteurs ter wereld. Op 28 november 2018 vond een reusachtige klimaatstaking plaats, gesteund door maar liefst 30 vakbonden!

Tegenover deze klimaatstakers staat de Australische premier, Scott Morrison, al jarenlang trouwe aanhanger van de steenkoolsector. Hij en zijn regering vullen de zakken van de steenkoolkapitalisten terwijl ze die van de gewone werkenden leeghalen. In 2019 deden ze de fossiele brandstofindustrie $29 miljard bedrijfssubsidies cadeau, terwijl ze bespaarden op het brandweerkorps omdat er ‘geen geld genoeg was’. Daardoor bestaat het brandweerkorps vandaag voor 90% uit vrijwilligers en kunnen ze de vuurzee onmogelijk op een veilige manier blussen.

Haal het geld waar het zit!

Dit soort besparingen op mens, dier en planeet ten voordele van de vervuilende kapitalisten wordt wereldwijd meer en meer in vraag gesteld. In 2019 gingen maar liefst 13 miljoen mensen in staking voor het klimaat en namen miljoenen mensen deel aan protesten en massarevoltes tegen diegenen die het kapitalisme en de massale vervuiling in stand houden. De positie van de heersende klasse wordt door steeds meer mensen in vraag gesteld. Bernie Sanders vertolkt dat in zijn presidentscampagne met zijn slogan “Against the Billionaire class”.

Ook het idee van een rijkentaks van 70% op iedereen die meer verdient dan $10 miljoen per jaar om een klimaatbeleid te financieren is een voorstel dat steeds meer steun wint. Het Amerikaanse linkse parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez, die dit lanceerde in haar Green New Deal, vermeldde erbij dat zo’n taks in de VS slechts voor 16.000 mensen zou gelden, minder dan 0,05% van de bevolking! Zo klein is het groepje ultrarijken dat er door hun controle over de economie in slaagt om miljarden euro winst te boeken, maar niet hoeft in te zitten met de gevolgen van massale uitstoot. Uiteindelijk zijn het gewone werkenden die ervoor opdraaien!

Wat kunnen wij dan doen?

Onze strijd blijft doorgaan. Wereldwijd werd actie gevoerd aan Australische ambassades en in Duitsland braken begin januari protesten uit tegen de deal die de Duitse elektronica multinational, Siemens, had gesloten met de Indiase energiemultinational, Adani. De deal betreft de bouw van de ‘Carmichael’ steenkoolmijn in Australië waar al jarenlang tegen geprotesteerd wordt. Volgens de CEO van Siemens is de deal verantwoord, want ‘als zij de deal geweigerd hadden, was een van hun concurrenten hem toch aangegaan’.

Daar zit een grond van waarheid in. Bedrijven als Adani zullen fossiele brandstoffen blijven verbranden en kapitalisten, die gegarandeerde winst willen, stappen daar vastberaden in mee. Adani behoort tot de 100 meest vervuilende bedrijven sinds 1981, die samen verantwoordelijk zijn voor 71% van de CO2-uitstoot. Machtige multinationals zoals Adani moeten gestopt worden, maar dat doen we niet door het vriendelijk te vragen.

Uiteindelijk bestaat er slechts één manier om hen echt te stoppen. Grote bedrijven als Adani moeten beheerd worden door de werkenden, met vertegenwoordigers en wetenschappers die onder democratische controle staan van de werkende klasse. Dat is een socialistisch antwoord op de vervuiling door het kapitalisme. Een publieke energiesector, gecontroleerd en beheerd door de werkende klasse zal ons groene en betaalbare energie opleveren. De kennis is er vandaag al, maar wordt niet gebruikt omdat dat minder winst betekent voor het kleine groepje ultrarijken dat bedrijven zoals Adani bezit.

Als we in onze acties voorstellen zoals de Green New Deal verbinden met de noodzaak om onze economie democratisch te plannen in functie van de planeet en de belangen van jongeren en werkenden, kan de klimaatbeweging blijven groeien. Dat is wat de Actief Linkse Studenten & Scholieren en activisten van LSP in 2020 zullen blijven doen via het organiseren van campagnes en acties. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen met ons, lid te worden van ALS en LSP en de wereld te veranderen!