Interview met Silvio Marra. Arbeiders Forges de Clabecq eisen betaling van achterstallige lonen

Silvio Marra

Onlangs berichtten de media over een rechtszaak rond vorderingen van nog steeds verschuldigde bedragen aan de voormalige arbeiders van Forges de Clabecq. Wat is er aan de hand? We vroegen dit aan Silvio Marra, destijds ABVV-afgevaardigde bij Forges de Clabecq.

Interview door Guy Van Sinoy

Silvio Marra: “Bij de term ‘schadeclaim’ wordt vaak aan leveranciers gedacht die goederen leverden en wachten op betaling. Voor de voormalige arbeiders van Clabecq is het nauwkeuriger om te spreken over achterstallige lonen die nog moeten betaald worden.”

Om welk loon gaat het?

“Toen het bedrijf eind 1996 failliet ging, werden er curatoren aangesteld om het faillissement te beheren en betaalde het Sluitingsfonds een vergoeding aan het afgedankte personeel. Maar niet alles werd uitbetaald.

“In 1992 had de toenmalige baas, Dessy, onder het voorwendsel dat hij het bedrijf zou ‘redden’, de lonen willekeurig met 10% verlaagd en de eindejaarspremie afgeschaft. Na enkele weken van hevige strijd eindigde het conflict met de afspraak dat deze looninhoudingen een ‘lening’ zouden vormen die op termijn moest worden terugbetaald. Deze looninhoudingen hebben vijf jaar geduurd, tot aan het faillissement. Dit deel van het loon dat van ons werd gestolen, werd niet volledig terugbetaald door het Sluitingsfonds. Bovendien zijn er voor sommige arbeiders nog te recupereren verlofdagen, betaald verlof voor arbeiders en kaders, enz. die nog niet vergoed zijn. Dit alles maakt deel uit van de schulden die de curatoren nog moeten betalen aan de voormalige arbeiders.”

Wat is de status van de betaling?

“De curatoren hebben genoeg geld teruggekregen: 18 miljoen euro. Maar de Belgische staat wil het geld in handen krijgen onder het voorwendsel dat de Europese Commissie de betaling door het Waalse Gewest van anderhalf miljard Belgische frank om het bedrijf te redden in de jaren negentig onwettig heeft verklaard. Er loopt een rechtszaak tussen de curatoren en de Belgische Staat. Het arrest in hoger beroep wordt op vrijdag 20 maart 2020 uitgesproken.”

Is er een mobilisatie voor deze rechtszaak aan de gang?

“De eerste groep die reageerde was GR6, een groep voormalige managers en bedienden van de Forges. Zij waarschuwden de pers en riepen voormalige arbeiders op om de zittingen bij te wonen. De voormalige vakbondskern van het ABVV, de drijvende kracht achter de strijd gedurende vele jaren, werd door het faillissement uiteengedreven en was ook uitgeput door een mobilisatie van enkele jaren voor de vrijspraak van 13 werknemers van Clabecq die voor de strafrechtbank bedreigd werden met zeer zware straffen.”

Wat kan er tussen nu en 20 maart verwacht worden?

“Elke donderdagochtend trekken we met een kleine groep kameraden naar de markt in Tubeke. We informeren er de voormalige arbeiders over de situatie. We roepen op tot mobilisatie en vragen hen om naar de curator te schrijven om exacte individuele rekeningen op te vragen. Dit is niet gemakkelijk: veel voormalige arbeiders zijn verdwenen: sommige zijn verhuisd, anderen gestorven (onder meer aan kanker door de blootstelling aan asbest in de fabrieken van Forges de Clabecq). Er komt een eerste bijeenkomst op donderdag 13 februari om 10 uur voor het gemeentehuis van Tubeke. Dat is slechts een eerste stap. Zonder mobilisatie kunnen we immers niet winnen.”

 

Nieuw boek over de strijd bij Clabecq

Het zojuist verschenen boek “Moi, Silvio de Clabecq, militant-ouvrier”, biedt een overzicht van tientallen jaren strijd in de Forges de Clabecq: de strijd tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten, tegen verdeeldheid zaaiend racisme, tegen het verlies van jobs. In de loop van het boek zien we het ontstaan van een strijdbare vakbondskern, die botst met het management, maar ook met conservatieve elementen in de vakbondsleiding.

“Dit boekje, dat een levendig verband brengt tussen de meest precieze en veeleisende arbeidersactie en de grote geschiedenis van onderdrukking en emancipatie, een verband dat uiteindelijk de ware subjectiviteit van de communistische militant vormt, verdient het absoluut om gelezen, bestudeerd en verspreid te worden, zeker in het verwarde en sceptische moment waarin we sinds de contrarevolutie van de jaren negentig van de vorige eeuw leven.” (Alain Badiou, filosoof en professor emeritus aan de École Normale Supérieure in Parijs).

12 euro + 3 euro verzendingskosten te betalen op rekening BE36 3771 1712 2281 van Silvio Marra (0475 84 89 17). Boekvoorstelling in Brussel: woensdag 5 februari om 19u30 in de Pïanofabriek (Fortstraat Sint Gillis)

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist