Antwerpen: open brief van de Actief Linkse Studenten aan de rector

Aan de Antwerpse universiteit heeft het rectoraat voor de tweede keer op enkele maanden tijd een zaal toegekend aan de NSV, een racistische studentenvereniging die nauw verbonden is aan het Vlaams Blok. De Actief Linkse Studenten aanvaarden dit niet. We publiceren hieronder een open brief aan de rector en de studenten van de UA.

Walter Leonard, voorzitter ALS-Antwerpen

OPEN BRIEF AAN DE RECTOR

Geachte rector,

Beste medestudenten,

Met grote ontsteltenis hebben de Actief Linkse Studenten (ALS) vernomen dat de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) voor de tweede maal dit jaar, namelijk op donderdag 4 november 2004, een aula ter beschikking krijgt voor één van hun activiteiten.

Met de ALS vinden we het een schande dat de Universiteit Antwerpen enerzijds de NSV toelaat een aula te gebruiken om een debat te organiseren met hoofdzakelijk rechtse figuren, waaronder Filip Dewinter, en anderzijds onze studenten systematisch verbiedt actief te zijn aan de UA. Al jaren wordt het ons verboden om meetings te houden in ruimtes van de unief onder de naam van de Actief Linkse Studenten. Maar ook intimidaties zoals het personeel dat de opdracht krijgt om onze affiches af te trekken, of het dreigen met inbeslagneming van ons materiaal, of de politie die op ons wordt afgestuurd wanneer we campagne voeren zijn schering en inslag.

Waar de universiteit dus geen oppositie tegen haar beleid duldt en elke campagne van ons aan banden probeert te leggen onder het mom van politieke neutraliteit, blijkt ze wel haar deuren open te zetten voor de NSV waar een boel Vlaams Blok kopstukken hun vorming hebben gehad. De NSV is dan ook de officieuze studentenclub van het Vlaams Blok waar hun toekomstige hoge pieten zich nog eens kunnen uitleven. Wij vinden niet dat de universiteit een studentenvereniging als de NSV kan toestaan wanneer haar Gentse afdeling in maart van dit jaar nog het studentenhuis ‘De Brug’ bezet heeft door alle aanwezige studenten met geweld buiten te zetten en hopen materiaal van studentenclubs door ramen en deuren op straat te smijten. Om nog maar te zwijgen over hun politieke vormingsavond van begin dit jaar over de ‘Vlaamse Militanten Orde’, een extreem-rechtse privé-militie die in de jaren ’80 verboden werd. Een club die geweld gebruikt tegen studenten die er een andere mening op nahouden hoeft niet geduld te worden aan een universitaire instelling.

Ook het racistisch karakter van de NSV lekt af en toe uit naar de buitenwereld. Het citaat uit de verbondsberichten van 1996 over de ‘de neger (als ras) die zijn eigen oorlellen uittrekt en zijn haar insmeert met koedrek’ is alom bekend. Ook schrijven ze ‘De negercultuur is niet alleen verschillend van de blanke cultuur, het is ook een minder geavanceerde cultuur, en ten opzichte van de blanke cultuur inferieur’. En meneer de rector, is het met uw goedkeuring dat een dergelijke groepering wordt toegestaan aan de UA?

Op het debat, waar Dedecker, Dewinter en Van Rompuy komen spreken wordt ditmaal de schijn van een pluralistische sfeer opgehangen met de aanwezigheid van Fouad Ahidar (Spirit). Het is echter duidelijk dat deze wordt aangewend als ‘de nuttige idioot’. De ervaring van het vorig debat begin dit jaar heeft ons geleerd dat het een rechts nationalistisch publiek betreft, waar de studenten zelfs eerder in de minderheid zijn, dat ofwel Dhr. Ahidar zal negeren ofwel hem in een hoekje zal duwen met het gebruikte rechtse discours. Het debat zal net als vorig jaar vooral dienen om de NSV als aanvaardbare studentenorganisatie te kunnen profileren zodat ze haar dieper kan nestelen aan de Antwerpse universiteit.

De academische overheid kiest er hier dus voor om de NSV een forum aan te bieden, maar studenten die zich verzetten tegen het gevoerde besparingsbeleid aan de unief worden de mond gesnoerd. Met de ALS zijn we immers vooral bezig rond de implementatie van de Bologna-akkoorden (beter bekend als de bachelor-master structuren) die ons onderwijs moeten hervormen naar Angelsaksisch model, wat enorme besparingen met zich meebrengt. Wij beschouwen de universitaire autoriteiten medeplichtig aan de feitelijke privatisering van het hoger onderwijs waardoor inschrijvingsgelden met duizenden euro’s omhoog zullen gaan, sociale voorzieningen afgebouwd worden, wetenschappelijk onderzoek nog meer in dienst van de winsten van grote bedrijven zal staan… Ondanks de repressie zullen wij onze activiteiten verderzetten.

Tot slot roepen we de studenten op om naar de jaarlijks anti-NSV betoging (dit keer op 2 december in Gent) te komen, om aan te tonen dat de NSV door de meerderheid van de studenten niet aanvaard wordt. Vorig academiejaar werd de betoging, georganiseerd door de Antwerpse afdeling van de ALS, een enorm succes door de mobilisatie van meer dan 700 studenten in Antwerpen tegenover de 200 die aanwezig waren op de NSV-betoging.

Ook namen we samen met de Linkse Socialistische Partij en Blokbuster het initiatief om de door de vakbonden gesteunde ‘jongerenmars voor werk en tegen racisme’ te organiseren op 19 maart 2005.

Vriendelijke groeten,

Walter Leonard, Voorzitter ALS Antwerpen

Delen: Printen: