De dreiging van een nieuwe escalatie en oorlog in het Midden-Oosten leidt tot angst, maar ook tot protest. In Brussel was er op zondagnamiddag een eerste actie voor de Amerikaanse ambassade. Er waren activisten uit de vredesbeweging, maar ook van politieke organisaties zoals LSP of PVDA. Onder de aanwezigen waren er ook mensen van Iraanse afkomst.

De afgelopen jaren hebben imperialistische interventies in het Midden-Oosten heel wat vernielingen aangericht. Dit leidt tot uitzichtloze situaties voor brede lagen van de bevolking. Het protest tegen armoede, werkloosheid, corruptie en etnische verdeeldheid de afgelopen maanden in Libanon, Irak, Iran en elders was daar een uitdrukking van. Een escalatie van het conflict tussen de VS en Iran, al dan niet via marionetten, vormt een obstakel voor het sociaal protest. Het vergroot de wanhoop en bemoeilijkt alle elementen van hoop op basis van collectief protest.

Op het protest in Brussel waren er verschillende sprekers die vooral nadruk legden op een veroordeling van de interventies van het Amerikaanse imperialisme en op de roep naar vrede. LSP was er ook bij met een pamflet dat zich verzet tegen imperialistische interventies, steun geeft aan de protestbewegingen, oproept voor een massale anti-oorlogsbeweging en pleit voor eenheid van werkenden en jongeren in de strijd tegen het kapitalistische systeem dat leidt tot armoede, verdeeldheid en oorlog.

Deze actie was een belangrijke eerste stap. Helaas vrezen we dat verdere anti-oorlogsacties nodig zullen zijn. Laten we die nu al beginnen voorbereiden!