Nigeria: vierde algemene staking op 10 maanden tijd. Welk alternatief op Obasanjo?

Nadat de Nigeriaanse regering weigerde om de beslissing van september om de benzineprijs met 25% te laten stijgen ongedaan te maken, hebben de vakbonden en de radicale oppositie opgeroepen voor een nieuwe algemene staking die zal starten op 16 november.

Robert Bechert

In oktober was er reeds een algemene staking van vier dagen waarbij het volledige land werd platgelegd. Die staking toonde aan dat de overgrote meerderheid van de bevolking zich achter de arbeidsbeweging schaarde in deze strijd. De meeste Nigerianen zien niet in waarom zij, vanuit een olie-exporterend land, omwille van de hogere olieprijs meer zouden moeten betalen voor benzine. De eis dat de prijsstijgingen op wereldvlak gebruikt worden voor de massa’s in plaats van te verdwijnen in de zakken van de elite, is bijzonder populair. Bij deze staking zullen de vakbonden, in tegenstelling tot vorige stakingen, proberen om de olie-export (in het bijzonder die van Shell, een bedrijf dat door de vakbondsfederatie wordt omschreven als een “vijand van de Nigerianen”) plat te leggen.

Er is een enorme woede in het land, zowel als gevolg van de prijsstijging van de benzine als tegenover de regering van Obasanjo zelf. Die wordt algemeen gezien als een corrupte regering die aan de macht is op basis van vervalste verkiezingen en de belangen dient van een corrupte elite en het imperialisme.

Een bijzonder gehaat figuur is de minister van financiën en voormalig ondervoorzitter van de Wereldbank, Ngozi Okonjo-Iweala, die betaald wordt in Amerikaanse dollars en per jaar 247.000 $ verdient, één van de best betaalde ministers ter wereld.

Zoals vakbondsvoorzitter Adams Oshiomhole van de NLC stelde: “We weigeren te aanvaarden dat de Nigerianen opofferingen moeten blijven maken omdat diegenen die vandaag het beleid bepalen zichzelf afschermen van opofferingen. De minister van financiën verdient een loon in dollar. Tegen de tijd dat ze met ons zullen afgerekend hebben over het huidige beleid, zal Okonjo-Iweala terugvliegen naar de VS om daar te blijven met haar echtgenoot en kinderen.” (dagblad This Day, 1 november).

Over de nieuwe stakingsoproep zei Oshiomhole: “Deze strijd moet gedereguleerd worden. We moeten verder gaan dat het thema van de benzineprijs en alle problemen opnemen die verbonden zijn met de groeiende hopeloosheid en de groeiende staat van ontbinding, en bovendien heeft het politiek regime een dialoog volledig onmogelijk gemaakt. Die thema’s zullen opgenomen worden en zullen de basis vormen voor onze eisen.” (Vanguard, 1 november)

De staking van 11 tot 14 oktober heeft de kracht getoond die ook in komende strijdbewegingen zal ingezet worden indien de regering van Obasanjo de maatregelen niet intrekt. Aanvankelijk werd de staking in oktober uitgesteld met 14 dagen op vraag van de moslims om de staking te herstarten na de Ramadan-maand. Met de oproep voor een staking die begint op 16 november komt nu de zevende algemene staking sinds juni 2000 en wordt de vraag hoe de regering kan verslagen worden bijzonder scherp.

De regering van Obasanjo wordt gesteund door het imperialisme en geeft de indruk stevig in haar schoenen te staan. Terwijl de regering de gevolgen van de prijsstijgingen van benzine wat wil verzachten door overgangsmaatregelen, wil Obasanjo vooral vermijden dat er stakingen zouden komen en hoopt hij dat de arbeidersleiders de regering niet openlijk gaan uitdagen. Daarenboven werd bij de laatste staking duidelijk dat de regering bereid is om geleidelijk aan meer de veiligheidsdiensten in te zetten om activisten lastig te vallen en te intimideren.

De DSM, Nigeriaanse afdeling van het CWI, speelde een belangrijke rol in de staking van oktober en meer bepaald op het vlak van mobilisatie aan de basis waarbij opgekomen werd voor een socialistisch programma. Op nationaal vlak werd deelgenomen aan de voorbereiding en de discussies over wat moest gedaan worden en hoe de onderhandelingen met de heersende klasse kunnen gevoerd worden.

De staking van november is uitgeroepen door de Labour Civil Society Coalition (LASCO – een gezamenlijk orgaan van de vakbondsfederatie met kleinere vakbonden, radicale politieke, sociale en gemeenschapsorganisaties) op een bijeenkomst op 31 oktober.

Op de bijeenkomst van LASCO werd een comité van 8 personen aangesteld om de mobilisatie en de voorbereiding van de staking op te volgen. Segun Sango, algemeen secretaris van de DSM, is één van de leden van dit comité en stelt de noodzaak van een programma om komaf te maken met de regering en een echte “systeemsverandering” gebaseerd op het breken van de ketenen van het imperialisme en kapitalisme.

De voorstellen van de DSM werden niet aanvaard door de rest van het comité tijdens de eerste bijeenkomst. Met de DSM zullen we echter, samen met de arbeiders, bouwen aan een succesvolle staking om de stijging van de benzineprijs ongedaan te maken en in de bredere arbeidersbeweging zullen we opkomen voor de dringende noodzakelijkheid van een regering van arbeiders en boeren die toelaat dat de enorme middelen van Nigeria gebruikt worden in het belang van de massa’s en niet voor de lokale en internationale elite.

Meer info vind je ook op de website van de DSM: www.socialistnigeria.org

Delen: Printen: