Naar aanleiding van de besparingsvoorstellen door het bestuur van het UZ-Gent verlieten ACOD en ACV op 19 november voor de tweede maal de onderhandelingstafel van de statutaire commissie. Desondanks drukte het bestuurscomité de maatregelen eenzijdig door. De bonden vinden de voorstellen om het lactatieverlof (verlof voor borstvoeding) in te korten en twee halve verlofdagen af te nemen van de werknemers onacceptabel. Ze vinden dat er al genoeg bespaard is op het personeel.

Door een correspondent

Het bestuurscomité zoekt 4,6 miljoen euro voor investeringen in infrastructuur. Omdat bestuurscomité en vakbonden niet tot een overeenkomst kwamen, werden vier personeelsvergaderingen georganiseerd op 3 en 5 december. Deze waren een succes. De vakbonden dienen een stakingsaanzegging in om de druk te verhogen.

Vandaag moet in de zorg niet gekeken worden waar bespaard kan worden op kap van het personeel of patiënt. Er moet geïnvesteerd worden in een betere zorg die werkbaar is voor iedereen. Op de werkvloer is de roep naar meer personeel duidelijk hoorbaar. Op dit moment worden er door de onderinvesteringen gevaarlijke situaties gecreëerd: “Er vallen doden door een tekort aan verpleegkundigen.” Patiënten krijgen niet de zorg die ze verdienen.

Op dit moment is de zorgsector zo onaantrekkelijk dat er een gigantisch tekort is aan verpleegkundigen. Vaak werk je volcontinu voor een veel te laag loon. Werk en privé zijn in deze sector moeilijk combineerbaar, het aantal burn-outs scheert hoge toppen. Door de zware belasting van het werk, zowel fysiek als mentaal, kiezen velen om deeltijds te werken om het vol te houden. Enkel door betere loon- en arbeidsvoorwaarden maken we het beroep aantrekkelijker.

Om de problemen op de werkvloer van het UZ-Gent op te lossen moeten we uit de besparingslogica stappen. Een degelijke zorgsector krijgen we enkel wanneer er geïnvesteerd wordt in de sector. De 67 miljoen euro die er komt na de acties in de zorg toont dat het kan. Als we ons als sector organiseren en de strijd aangaan, kunnen we de regeringen onder druk zetten en meer middelen bekomen. Als we dit geld echter structureel willen voor de zorg zullen we moeten strijden tegen dit systeem waar de winsten van enkelen voorgaan op de gezondheid van ons allen.


Besparingen treffen vrouwen nog harder

Het is een schande dat in een bedrijf zoals UZ Gent, waar veel vrouwen in dienst zijn, een voorstel op tafel ligt om het lactatieverlof in te korten. Op dit moment mogen jonge moeders die op een risicodienst werken, thuisblijven tot hun kind 5 maanden is. Dat is het lactatieverlof. Met het nieuwe voorstel zou dit ingekort worden. Hierdoor zijn moeders korter thuis na hun bevalling en verhoogt de druk om voor de bevalling langer door te werken. Voordien was het geen probleem om 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum te stoppen (wettelijke maximum), na de bevalling was er toch 5 maanden lactatieverlof. Met de nieuwe regeling zou alles wat voor de bevalling opgenomen is, nadien wegvallen. Wie langer thuis wil blijven bij een pasgeboren kind, zou hierdoor tot 1 week voor de bevalling kunnen werken (het wettelijk minimum). In deze zware sector is dit onaanvaardbaar! (in veel andere sectoren ook). Door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt aangeraden om tot zes maanden exclusief borstvoeding te geven. Hoe durft een gezondheidsinstelling een voorstel doen dat de gezondheid van de vrouwelijke werknemers en hun kinderen op die manier benadeelt?


Update

Vandaag raakte bekend dat de directie de geplande maatregelen intrekt. De stakingsaanzegging wordt ook ingetrokken. Maar ondertussen blijft het te besparen bedrag overeind. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd…

Reactie door onze correspondent:
“Op vrijdag 6 december dienden ACOD en ACV, de twee grootste vakbonden van het UZ Gent, een stakingsaanzegging in. Die kwam er nadat de directie in november verschillende besparingsmaatregelen eenzijdig wou doorvoeren. Het ging om een inkorting van het lactatieverlof, een verlofdag en een degressief loon voor werknemers die omwille van medische reden deeltijds werken. ACOD en ACV organiseerden 4 personeelsvergaderingen waar het ongenoegen en de actiebereidheid van het personeel duidelijk naar boven kwam.

“Maandag 9 december werd een laatste poging gedaan om tot een akkoord te komen. Enkel al door de dreiging van stakingen is het bestuur van het UZ Gent bereid de besparingen op te schorten. Desondanks blijft het te besparen bedrag van €4,6 miljoen behouden. Het bestuur wil dat de vakbonden alternatieve besparingen zoeken. Zo blijven onder andere een terugschroeving van het werkingsbudget, met dus minder middelen voor verpleegafdelingen, en een doorvoering van het degressieve loon bij ziekte op tafel liggen.

“Vandaag zou er volgens ons niet over besparingen moeten onderhandeld worden in het UZ Gent. Er is een personeelstekort met enorme werkdruk tot gevolg. Wachtlijsten voor patiënten en sommige behandelingen vinden zelfs niet meer plaats. Dit op het moment dat we voor een zorgcrisis in de wereld staan is crimineel. Er is een radicale investering in de zorgsector nodig voor meer mensen en middelen. Enkel door te investeren kunnen we een stabiele, gratis en kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen bekomen.”