Er is een toename van repressie en politiegeweld in Griekenland. Ook leden van onze Griekse zusterorganisatie Xekinima werden daar reeds het slachtoffer van (zie dit Engelstalig artikel op onze internationale website). Op zaterdag 7 december is er in Brussel een actie tegen politiegeweld en in solidariteit met de slachtoffers van dit geweld in Griekenland. LSP onderschrijft deze oproep en neemt deel aan de actie. Hieronder de oproep.  

 

De afgelopen maanden vonden verschillende gebeurtenissen plaats in Griekenland, het land dat door velen beschouwd wordt als ‘de geboorteplaats van de democratie.’ Het zijn gebeurtenissen die doen denken aan nieuws en beelden van Chili, Bolivia, Iran of Turkije.

Sinds september heeft de oproerpolitie op gewelddadige wijze gekraakte huizen waar vluchtelingen woonden leeg gehaald en afgesloten in Exarchia, in het centrum van Athene.

Er werden cafés en bars binnengevallen onder het mom van het opsporen van drugs. Tientallen klanten dachten dat ze het slachtoffer waren van een terroristische aanslag. De oproerpolitie dwong hen op de knieën te gaan zitten terwijl ze naar de mensen riepen: “Jullie hebben geen rechten” en hen zelfs water ontzegden. Deze gewelddadige acties waren niet gericht op drugdealers die hun activiteiten ongestoord verderzetten.

Naar aanleiding van een nieuw wetsvoorstel inzake onderwijs en de daaropvolgende reactie van de studentenbeweging, zet de regering de oproerpolitie in: de studentenprotesten worden brutaal neergeslagen; een student werd ernstig gewond door een flashbang, politiediensten schendden het universiteitsasiel en vielen de Universiteit van Athene binnen, zogenaamd om explosieven op te sporen (ze vonden alleen bierflesjes en helmen). Op dezelfde dag werd de auto van een student (een lid van een linkse groep) door de politie doorzocht, zonder bevelschrift. Hij werd gearresteerd en urenlang vastgehouden zonder enige uitleg, zonder dat hij zich tot een advocaat of zijn familie mocht wenden. De politie doorzocht zijn huis met behulp van zijn sleutels zonder zijn toestemming en terroriseerde zijn familie, die totaal niet op de hoogte was van zijn arrestatie.

17 november: na een massaal en volkomen vreedzaam protest werden zestig willekeurige burgers door de politie verhoord; dertig van hen werden uiteindelijk officieel gearresteerd. Mensen die van het protest terugkwamen, louter passanten en een toerist, werden aangevallen, in elkaar geslagen en ten onrechte voor verhoor binnengebracht. De oproerpolitie beledigde iedereen, riep “we hebben een junta”, maakte seksistische opmerkingen tegen vrouwelijke arrestanten en louter passanten, nam foto’s van de arrestanten die vastgebonden werden en geknield moesten zitten, schond de grondrechten en doorzocht huizen zonder bevelschrift. De volgende dag werd aan de rechtbank door de oproerpolitie overgegaan tot ongezien geweld tegen familieleden van de gearresteerden en mensen die er kwamen om hun solidariteit te betuigen. Er is ook een klacht ingediend omdat de regering bewakingsapparatuur installeerde op voertuigen van demonstranten.

Journalisten werden aangevallen en geïntimideerd, zelfs bij het tonen van hun perskaart, terwijl een student van een filmschool werd aangevallen wegens het opnemen van een scène van politiegeweld. De verwerping door het parlement (178 tegen, 122 voor) van de herziening van het grondwetsartikel over het verbod op seksediscriminatie, naast het bestaande verbod op discriminatie op grond van godsdienst, afkomst en taal, is tekenend voor de situatie.

De willekeur van de politie maakt deel uit van de “openbare orde” die de verdedigers van de regering voorstaan. Zij terroriseren de jeugd en richten zich op mensen die een andere kijk op de samenleving hebben. Maar noch de jeugd, noch de strijdende mensen zijn ontmoedigd. Samen met de strijdende mensen in Chili, Bolivia, Hong Kong, Libanon, Iran en Frankrijk, zullen zij blijven opkomen voor een fatsoenlijk en rechtvaardig leven.

In Brussel tonen we onze steun, in solidariteit met hun strijd en tegen politiegeweld en economische verarming.

Politiegeweld en het terroriseren van protest worden niet aanvaard!

Griekse solidariteit vanuit België!

De actie wordt gesteund door CADTM, LSP/PSL, Campagne ROSA, Gauche Anticapitaliste, Convoi solidaire Liège-Exarcheia, Antarsya-Belgique…

Facebook evenement