Vlaamse regering doen vallen, kan deze besparingen stoppen! 

Vandaag werden de CAW (Centra Algemeen Welzijnswerk) bij Minister Beke geroepen. Daar kregen ze te horen dat ze het vanaf 1 januari 2020 (binnen 1 maand!) met 5% minder subsidie moeten doen. Concreet gaat het om 52 VTE of ongeveer 70 sociaal werkers die verdwijnen. Dit is een ramp! Want de afgelopen jaren werden de CAW al als een vuilbak volgestouwd met bijkomende opdrachten zonder extra middelen. De lage lonen en de enorme werkdruk worden nu nog eens overgoten met een besparing via de hakbijl.

Door een sociaal werker

Aan het kabinet van Minister Beke voerden sociaal werkers vandaag actie om duidelijk te maken dat ze dit niet accepteren. Enkele directies riepen mee op om de stem van de werkvloer te laten horen. Genoeg is genoeg! ‘Beke meer’ in plaats van een ‘Beke minder!’ De mensen in de meest precaire en moeilijke situaties zullen de dupe zijn van deze besparingen. De hulpvragers zullen ook langer moeten wachten.

‘Er moet bespaard worden!’ is een vals dogma dat steeds naar voren geschoven wordt. Sociaal werkers lieten vandaag horen dat er wel genoeg middelen zijn in de samenleving, maar dat die door het toedoen van de afgelopen en de huidige regeringen opgaan in winsten voor grote bedrijven en rijken. Ten aanzien van de gigantische privéwinsten is het peanuts wat de CAW kosten. Sterker nog: de CAW dragen vooral bij aan de samenleving door welzijn te versterken. Uiteraard binnen de limieten van dit systeem en de toenemende uitbuiting van mensen.

Hoe verder? De Vlaamse regering heeft beslist dat ze deze en vele andere besparingen doorvoert. Dan zal deze regering wegmoeten om de besparingen te stoppen! De acties van de verschillende sectoren kunnen verenigd worden in een gezamenlijke strijd die deze val mogelijk maakt. Op 3 december volgt een eerstvolgende staking. Het is nu dat we in actie moeten komen! Dit kan door de acties op te bouwen tot de regering zwicht en het geld gaat halen waar het zit. De rijkdom in de samenleving is aanwezig, nu nog in de handen van iedereen!