In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

[divider]
Geslaagd Nationaal congres

Het was een bijzonder enthousiasmerend congres vorige week! 120 afgevaardigden en leden uit verschillende afdelingen kwamen bijeen aan de Belgische kust voor een weekend vol politieke discussie. Tijdens het weekend kwamen 53 leden tussen in de discussies. Er was een financiële oproep die meer dan 12.000 euro opbracht en een substantiële maandelijkse verhogingen van ledenbijdragen. Op de voor de gelegenheid uitgebreide boekenstand werd heel wat lectuur aangeschaft: er werd voor een kleine 800 euro aan boeken verkocht. Kenmerkend op dit congres was het enthousiasme en de ernst waarmee we de opbouw van onze organisatie aanvatten. Deze week publiceerden we een kort verslagje, later dit jaar volgt de politieke resolutie met daarin de goedgekeurde amendementen vervat.

[divider]

Maandag: ALS-meeting in Gent over de strijd tegen de besparingen op cultuur

Jambon en zijn Vlaamse Regering zetten de hakbijl in de culturele sector. Het grootste slachtoffer: de projectsubsidies voor kunstenaars. Een verlies van 60 procent vanaf 2020. Wat meer dan een verdubbeling had moeten zijn, wordt een halvering. In de volgende ronde voor januari is er een recordaantal aanvragen (614) voor een budget van 17 miljoen euro. Projectsubsidies worden echter teruggeschroefd van 8,47 miljoen naar 3,39 miljoen euro. We herhalen: 3,39 miljoen terwijl er 17 miljoen nodig is !!!! Ondertussen zijn de bedrijfssubsidies verdubbeld, zijn er tientallen miljoenen euro’s vrij voor opstapvergoedingen van politici en kan de regering hopen geld vrijmaken om de energiefactuur van bedrijven als Arcelor Mittal en BASF te sponsoren. Bovendien versluisden in 2017 alleen al Belgische bedrijven 221 miljard euro naar belastingsparadijzen.

Het is de zoveelste besparingsronde, niet alleen voor cultuur, maar ook in andere sectoren. Cultuur zit op haar tandvlees. Precaire contracten en slechte werkomstandigheden zijn eerder norm dan uitzondering. Hoe vechten we terug? Welke eisen en welk programma schuiven we naar voor? Hoe organiseren we solidariteit met andere sectoren? Hoe kaderen we de strijd tegen besparingen in wereldwijde revoltes voor een ander soort maatschappij? Ga in debat met LSP Gent en Actief Linkse Studenten & Scholieren Gent Stop elke besparing! Investeer in cultuur!

> Enkele van onze leden, die zelf actief zijn in de sector, zullen inleidingen geven over het thema en deze vragen. Daarna mag je gerust zelf tussenkomen met ideeën, voorstellen, ervaringen… of gewoon komen luisteren mag ook natuurlijk 🙂 We weten uit ervaring dat dit soort meetings tot heel interessante en dynamische discussies leiden, kom dus zeker af en bouw mee aan de beweging !

Facebook evenement 

[divider]

ROSA-meetings in aanloop naar betoging

Afgelopen woensdag waren er twee geslaagde meetings van campagne ROSA in de opbouw naar de betoging die vandaag in Brussel plaatsvindt. In Brugge sprak Anja Deschoemacker, in Antwerpen waren er verschillende sprekers die elementen van onze benadering toelichtten. Telkens waren er enkele nieuwe gezichten aanwezig. Om campagne ROSA verder op te bouwen, zijn er nieuwe steunkaarten en is er een oproep om een permanente steunopdracht te nemen. Zo kunnen we de internationale actiedag van 8 maart zo optimaal mogelijk voorbereiden.

Antwerpen

Brugge

[divider]

Heb je onze novemberkrant goed gelezen? 

Op ons secretariaat in Brussel werkt dit weekend een team aan de volgende editie van ons maandblad. Om te testen of je onze novembereditie goed gelezen hebt, kan je het kruiswoordraadsel van LSP Keerbergen invullen. Hieronder als afbeelding en via deze link als pdf

[divider]

Protest tegen extreemrechts in Antwerpen

Extreemrechts probeert zich opnieuw op te bouwen in Antwerpen. Daar moet verzet tegenover staan. Dat is waarom we in oktober reeds protesteerden tegen een meeting met Van Langenhove aan de Universiteit Antwerpen. Nu volgt een nieuwe protestactie tegen de komst van onder meer Salvini naar de Handelsbeurs. Het VB organiseert op 2 december een meeting met leiders van extreemrechts in Europa. Wij roepen op tot een strijdbare antifascistische actie.