Strijd mee tegen deze seksistische samenleving!

Ze dreigden haar lichaam te penetreren met hun wapen.” Dat nieuwsberichtje kwam uit Chili. “Zij”, dat zijn Chileense soldaten die een betoger bedreigden nadat ze op de grond werd gegooid. In ons land pakte Bicky Burger uit met huiselijk geweld om zijn burger te promoten. In Mexico werden in de eerste zes maanden van dit jaar 470 vrouwen vermoord. In België werd 98% van de vrouwen ooit slachtoffer van seksuele intimidate in de openbare ruimte. Wie kan ontkennen dat we in een seksistische samenleving leven? In een samenleving die vrouwenlichamen gebruikt voor winstbejag? In een samenleving die studeren duur maakt en studenten aanbiedt zich te prostitueren om hun studie te betalen? In een samenleving waar de elite er alles aan doet om de 99% te verdelen om hun rijkdom en macht te behouden?

door Celia (Brussel)

Niemand kan dat ontkennen. Als je op 24 november aanwezig bent bij de nationale betoging tegen geweld tegen vrouwen, is dat omdat je het zeker weet! Strijd is nodig: elke dag en allemaal samen. Dat is nodig voor een samenleving waarin we ons veilig voelen, op straat, op het openbaar vervoer, op het werk, op school. Een samenleving waarin openbare diensten niet worden verwaarloosd omdat ze geen winst opleveren. We willen lessen in kleine groepen en door opgeleide mensen om de kwesties van gender, instemming, seksisme en relaties te bespreken. We hebben financiering nodig voor de begeleiding van gezinnen langs Franstalige kant en het uitbreiden van dergelijke structuren in Vlaanderen. We hebben betaald personeel nodig om onze veiligheid op het openbaar vervoer te waarborgen.

We willen ook de mogelijkheid hebben om weg te gaan van een gewelddadige partner, een intimiderende baas, een uitputtende baan, … Daarvoor moeten we financieel onafhankelijk zijn! Een nieuwe studie toont echter aan dat in 2017 maar liefst 27% van de vrouwen in Wallonië financieel afhankelijk was van haar partner, tegenover 12% van de mannen. We willen geen aanvullend loon voor het gezin, maar echte banen met echte lonen en tijd om te kunnen leven en niet alleen maar te werken! Van de 10% werkenden met de laagste lonen, zijn meer dan 70% vrouwen!

Kom op 24 november mee betogen. Neem op 20 november deel aan de ROSA-meetings in Brugge of Antwerpen. Of kom op 28 november naar onze meeting in Brussel over de strijd voor loonsverhogingen, een belangrijke feministische eis. Neem ook deel aan de ROSA-campagne in de opbouw naar 8 maart om van de volgende internationale vrouwendag een dag van strijd te maken!