In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

[divider]
Nationaal congres

Volgend weekend houdt LSP haar tweejaarlijks nationaal congres aan de Belgische kust. Er wordt op vrijdagavond gestart met een discussie over de wereldsituatie. Op zaterdag komen ook de Belgische perspectieven aan bod. Zondag staat in het teken van een evaluatie van onze werking. Ruim 100 afgevaardigden van de partij-afdelingen zullen op het einde van het congres stemmen over een perspectieventekst, evaluatie van onze werking en enkele andere resoluties. Er wordt tevens een nieuw nationaal comité verkozen: de nationale leiding die vier keer per jaar vergadert tussen de congressen in.

Een congres van LSP is anders dan bij de andere partijen. Hier geen nietszeggend applauscongres, maar een oefening in collectieve discussie en evaluatie gericht op het uitwerken van een zo sterk mogelijk project voor de komende jaren. De afgelopen weken stonden alle afdelingsvergaderingen dan ook in het kader van de voorbereiding van het congres. De afdelingen verkiezen hun afgevaardigden, maar ook andere leden zijn uiteraard welkom op het congres.

Komend weekend zullen we deze rubriek niet publiceren en zal socialisme.be evenmin geactualiseerd worden.

[divider]

Betoging 24 november

De betoging van 24 november tegen geweld op vrouwen wordt erg belangrijk. De afgelopen jaren groeide het protest tegen seksisme en voor gelijke rechten. Campagne ROSA speelde een actieve rol in verschillende mobilisaties en doet dit nu opnieuw. We mobiliseren naar de betoging, houden verschillende publieke activiteiten en zullen op 24 november een strijdbare delegatie vormen. Er is een nationaal pamflet dat oproept voor de betoging. Hier kan je de pdf van dit pamflet downloaden. (onderaan dit bericht vind je de tekst van het pamflet).

Afspraken om samen naar de betoging te vertrekken:

 • Antwerpen: 12u30 Centraal Station Antwerpen (Facebook evenement)
 • Gent: 12u20 Gent St Pieters

Hier vind je de oproep om in de delegatie van ROSA op te stappen.

Meetings voor gelijke rechten, hogere lonen en tegen seksisme:

 • Woe 20/11. Brugge. 19u30 Hollandse Vismijn (zaaltje boven). “Strijden tegen seksisme is strijden voor een degelijk loon: minimum €14/u” Spreker: Anja Deschoemacker
 • Woe 20/11. Antwerpen. ROSA-bijeenkomst: ‘Stop seksisme’. 19u30 Multatuli
 • Do 28/11. Brussel. Meeting: “Minimum €14/u: een sociale, feministische en antiracistische eis.” 19u30 Pianofabriek

Pamflet van ROSA voor 24 november:

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt één vrouw op drie in de wereld slachtoffer van lichamelijk of seksueel geweld. Vaak dienen de slachtoffers geen klacht in, uit vrees niet serieus genomen te worden of zelf de schuld te krijgen. Soms wordt de kledij van de vrouw aangehaald om het geweld te rechtvaardigen of om ‘instemming’ aan te tonen. Het is een uitdrukking van het seksisme dat aanwezig is in onze samenleving: van ongepaste opmerkingen en handelingen tot en met femicides – de moord op een vrouw vanwege haar vrouw zijn.

Steeds meer vrouwen durven de stilte doorbreken. Ze worden aangemoedigd door de getuigenissen, massabetogingen en stakingen voor vrouwenrechten, van de voorbije jaren. Intimidatie op het werk aanklagen blijft echter niet gemakkelijk wanneer we bang zijn onze job te verliezen. Meer en meer, zorgen lage lonen ervoor dat vrouwen afhankelijk zijn van hun partner en daardoor meer kwetsbaar voor partnergeweld.

De algemene minachting voor vrouwen in onze samenleving komt voort uit het feit dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in laagbetaalde jobs, dat ze meer onbetaald werk verrichten, dat ze vaker in armoede leven en zich vaker in een afhankelijke positie bevinden. Een einde maken aan geweld op vrouwen betekent ook hun economische onafhankelijkheid via degelijke jobs met goede lonen, goede pensioenen en de individualisering van sociale rechten.

De ROSA-campagne neemt deel aan en mobiliseert voor de betoging tegen geweld op vrouwen op 24 november in Brussel, op initiatief van het platform Mirabal.

De plaats van vrouwen is in de strijd: tegen lichamelijk, seksueel en economisch geweld op vrouwen, of op elke mens. We moeten samen strijden tegen de macht van de 1% rijksten van de bevolking.

Zolang de macht in de maatschappij in de handen blijft van zij die profiteren van bestaansonzekerheid, zullen we moeten vechten. Voor fundamentele veranderingen moeten we het probleem bij de wortel aanpakken : het kapitalisme, een systeem gebaseerd op hebzucht en winstbejag van een kleine minderheid.

Campagne ROSA eist:

 • De publieke herfinanciering van de sociale sector en de oprichting van opvangcentra voor slachtoffers van geweld (vrouwen, gezinnen, LGBTQI+ personen).
 • Voor het recht ons te kleden zoals we willen. Stop de verkrachtingscultuur!
 • Stop de vermarkting van vrouwenlichamen. Geen winst op ons lijf!
 • Seksuele voorlichting die begrippen aanbrengt als instemming, gender, seksuele geaardheid, ….
 • STOP studentenprostitutie. Voor een studentenloon dat alle studiekosten dekt. Een minimumloon van 14€/uur of 2.300€/maand bruto.
 • Een minimumpensioen van 1500€/maand netto.
 • Voor een individualisering van sociale uitkeringen en de herwaardering ervan boven de armoedegrens.
 • Solidariteit met vrouwen zonder papieren. Regularisatie voor iedereen.
 • Voor een radicaal plan van publieke investeringen in sociale huisvesting, kinderdagverblijven, scholen en openbaar vervoer; van goede kwaliteit.
 • De emancipatie van vrouwen vereist een samenleving die gebaseerd is op het inlossen van de behoeften van iedereen, een socialistische samenleving!

[divider]

Chili-meeting in Brussel

Chili staat op in verzet! De inspirerende massabeweging in het land weerlegt het idee dat het continent naar rechts opschuift en dat strijd er niet langer op de agenda staat. Het massaprotest houdt aan en leidt internationaal tot solidariteit vanuit de Chileense diaspora en onder activisten. In heel het land waren er al acties, waaronder grote bijeenkomsten in Brussel. Enkele LSP-leden spelen daar een belangrijke rol in. Op 20 november houden we in Brussel een meeting om dieper in te gaan op de situatie in Chili en de lessen die uit deze beweging kunnen getrokken worden. Een niet te missen afspraak voor wie de solidariteit met de beweging in Chili mee wil steunen en versterken.

Woensdag 20 november. 19u30 Pianofabriek (Fortstraat, St Gillis). Facebook evenement

[divider]

Discussie-avonden in Gent

AANVAL OP ONDERWIJS: WAT HEEFT DE N-VA IN PETTO & HOE HET VERZET ORGANISEREN?

Dinsdag 26 november. 19u30 zaaltje boven Irish Pub Celtic Towers – Korenmarkt

Ben Weyts’ plannen voor het Vlaams onderwijs klinken niet meteen als een blauwdruk voor excellent onderwijs: werkingsmiddelen voor het secundair onderwijs worden tot 2024 niet geïndexeerd en daar bovenop moet er nog eens 100 miljoen euro bespaard worden. CLBs en pedagogische begeleiding moeten het met 11 miljoen minder doen en op de budgetten van de universiteiten wordt ook bespaard. Nochtans werd op 20 maart van dit jaar al gestaakt
in het onderwijs voor meer middelen. We spreken met 2 LSP-leden die actief zijn in de onderwijssector:

 • Jo Coulier, hoofddelegee ABVV-VUB (Vrije Universiteit Brussel), voorzitter ACOD Onderwijs
 • Kristof Bruyland, leerkracht – Actief bij ACOD Onderwijs

 

WAAROM WERD SOCIALISME POPULAIR IN DE VS? KAN BERNIE SANDERS PRESIDENT WORDEN?

dinsdag 3 december. 19u30, dienstencentrum, Ledebergplein 30

Onder jongeren zijn er meer voorstanders van socialisme dan van kapitalisme. Bernie Sanders is niet enkel de populairste politicus in de VS. Hij wordt over de hele wereld, door jong en oud, gewaardeerd voor z’n strijdbaarheid en beginselvastheid. Wat houdt zijn programma in en maakt hij kans op het presidentschap? Is hij echt de beste kandidaat om Trump te verslaan? Wat moet er gebeuren als Bernie de primaries van de Democraten mogelijks verliest? En waarom waren de gemeenteraadsverkiezingen in Seattle een voorbode voor wat we tijdens de presidentsverkiezingen van 2020 mogen verwachten.
Meer dan genoeg vragen voor een boeiende en strijdbare avond!

Spreker: Bart Vandersteene, (Bart was recent in Seattle n.a.v. de herverkiezingscampagne van het socialistisch gemeenteraadslid Kshama Sawant)

 

MARX HAD GELIJK: KAPITALISME LEIDT TOT CRISIS EN WERELDWIJD VERZET

Maandag 16 december. 19u30 zaaltje boven Irish Pub Celtic Towers – Korenmarkt

Massabewegingen zetten de wereld in lichterlaaie. Van Hong Kong tot Chili, van Catalonië tot Libanon en de wereldwijde klimaatbeweging. Van waar komt die plotse uitbarsting van protesten? Vallen die zomaar uit de lucht of zit er jarenlange opgebouwde woede achter? Waarom leidt het huidige economische systeem telkens opnieuw tot economische en sociale crisis? En wat zegt dat allemaal over de geloofwaardigheid van het kapitalisme en zijn vertegenwoordigers?
We nodigen volgende sprekers uit om de discussie over die vragen te lanceren:

 • Mai Vermeulen, voorzitster Actief Linkse Studenten Gent, over de belangrijke rol van jonge vrouwen in het verzet
 • Celia Ponce, over de indrukwekkende beweging in Chili die probeert komaf te maken met de erfenis van het neoliberalisme en dictatuur, (Celia is van Chileense afkomst)
 • Tim Joosen, ABVV afgevaardigde aan de UGent, over de vraag hoe Marx tot de conclusie kwam dat het kapitalisme ten onder zou gaan aan haar eigen tegenstellingen

[divider]

Geslaagde meeting over 30 jaar van van de Muur

Woensdagavond hield LSP een geslaagde meeting in Gent over de 30ste verjaardag van de Berlijnse Muur. Angela Bankert van onze Duitse zusteroranisatie was de spreker. Angela was in 1989 actief in de nationale leiding van onze Duitse zusterorganisatie en maakte de discussies en het proces rond de val van de Muur vanop de eerste rij mee. Het was een boeiende avond in Gent. Met 35 aanwezigen was er ook een goede opkomst. Wil je ook met ons in discussie treden? Of onze ideeën beter leren kennen? Kom dan naar één van onze open vergaderingen – hierboven worden alvast drie dergelijke bijeenkomsten in Gent aangekondigd.

[divider]

Nu beschikbaar: ‘Staat en revolutie’ ingeleid met ‘De Ware Lenin’

‘Staat en revolutie’ is één van de belangrijkste werken van Lenin. Hij schreef de tekst in Zwitserland en stond er tijdens het revolutiejaar 1917 op dat de tekst beschikbaar werd voor een breder publiek.

De taak van ‘Staat en Revolutie’ was immers het voorbereiden op de machtsovername door de arbeidersbeweging, en het tot stand brengen van principes voor een arbeidersbewind. Tegen de achtergrond van een kapitalisme in crisis en toenemende ongelijkheid, weerklinkt ook vandaag de roep naar verandering. Het systeem bijsturen zal niet lukken, we moeten de kwestie van machtsovername door de meerderheid van de bevolking stellen.

Over Lenin en de Bolsjewieken zijn er veel mythes en verdraaiingen. We laten het boek van Lenin voorafgaan door de tekst ‘De Ware Lenin’, geschreven door Per-Ake Westerlund van Rättvisepartiet Socialisterna, de linkse socialisten in Zweden.

Het boek telt 216 pagina’s en kost 12 euro (verzending in België inbegrepen, zonder verzending: 10 €). Schrijf over op BE31 5230 8092 5155 van ‘Socialist Press’ met als vermelding: ‘boek staat en revolutie’.