Bestrijd het kapitalisme voor het onze planeet vernietigt

Kapitalisten en hun politieke vertegenwoordigers krijgen het steeds harder te verduren. Overal ter wereld gaan jongeren en werkenden in strijd: Chili, Hongkong, Catalonië, Libanon, Irak, Egypte, … De protestgolf stopt maar niet. De wil om dit systeem vol ongelijkheid en oneerlijkheid te veranderen, wordt steeds groter. Eind september staakten wereldwijd 7,6 miljoen mensen voor het klimaat tijdens de derde Global Climate Strike. Op 29 november is er de vierde globale klimaatstaking. Mobiliseer mee voor deze actiedag!

Artikel door Arne (Gent) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

De woede en verontwaardiging zijn groot. Het richt zich tegen het volledige systeem. Bij de bosbranden in het Amazonewoud gaf volgende slogan uitdrukking hieraan: “The wrong Amazon is burning.” Zelfs de gerenommeerde zakenkrant ‘Financial Times’ stelde de vraag of het kapitalisme geen volledig nieuwe opstart nodig heeft.

Acties brengen miljoenen mensen op de been. De kapitalistische vervuiling en uitbuiting worden niet getolereerd. Er wordt gezocht naar alternatieven. In de VS steunen 45% van de jongeren de campagne van Bernie Sanders. Dat enthousiasme genereert hij met eisen die ingaan tegen de kapitalistische logica: onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg voor iedereen én de allerrijksten laten betalen om een radicaal klimaatbeleid te voeren.

Steeds meer klimaatstakers weten dat symbolische maatregelen niet volstaan. Het Londense stadsbestuur riep vorig jaar de ‘klimaatnoodtoestand’ uit, maar in oktober verbood het twee weken lang alle protesten van Extinction Rebellion (XR) en van een klimaatbeleid kwam niets in huis… Als reactie daarop namen velen deel aan de verboden acties van XR! Repressie werkt maar zolang het mensen bang maakt.

Massastrijd kan veranderingen afdwingen. Het Chileense protest tegen de prijsverhoging voor metrotickets groeide uit tot een massale revolte tegen heel het neoliberale besparingsbeleid. De werkenden en jongeren hebben zich georganiseerd en boekten eerste overwinningen: de prijsverhoging werd ingetrokken. Dit is een belangrijk voorbeeld. Ook bij ons wordt het openbaar vervoer kapot bespaard: vorig jaar werden 200.000 ritten van De Lijn afgeschaft omdat er geen chauffeur was of omdat het materieel niet voldeed. En wat doet de nieuwe Vlaamse regering? Nog meer besparen op De Lijn! Bij het spoor is het al niet veel beter. Alle openbare diensten kraken onder de besparingen.

Het klimaatprotest kan tot overwinningen leiden als het erin slaagt brede lagen van de bevolking mee te krijgen. Dat kan met concrete eisen zoals gratis en degelijk openbaar vervoer, energie in publieke handen, meer middelen voor publiek wetenschappelijk onderzoek en een rationele planning van de economie.

De klimaatbeweging staat niet los van de verschillende strijdbewegingen, ze is er onlosmakelijk mee verbonden. Want klimaatstrijd, dat is klassenstrijd. De kapitalistische vervuilers ondergraven alle bronnen van rijkdom: zowel de planeet als de mensen die door hun arbeid rijkdom creëren. Tegelijk zit daar de grootste zwakte van het kapitalisme: dit systeem is niet in het belang van de overgrote meerderheid van de bevolking. We mogen ons niet laten vangen door pogingen van het establishment om de aandacht af te leiden en klimaatmaatregelen te herleiden tot asociale voorstellen die ons verdelen in plaats van hun systeem te bestrijden.

Klimaateisen en sociale verandering gaan hand in hand. Op straat komen tegen een rechts besparingsbeleid, in staking gaan tegen de vervuiling van het kapitaal die onze gezondheid, leefomgeving en toekomst bedreigt: laten we met zoveel mogelijk mensen opkomen voor echte verandering en bouwen aan een socialistisch alternatief!