Op dinsdag 15 oktober liet Amazon een electorale bom vallen in Seattle: het bedrijf pompt 1 miljoen dollar in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de stad. Doel: het socialistisch raadslid Kshama Sawant uit de raad krijgen. Het was niet de eerste financiële bemoeienis van het bedrijf dat ondertussen een record bedrag van 1,5 miljoen dollar in de campagne stak.

Enkel Amerikaanse burgers en houders van een groene kaart kunnen geld aan politieke partijen en kandidaten in de VS doneren, met een maximum van 500 dollar voor gewone mensen. Het is echter legaal dat Amazon winsten uit heel de wereld inzet om 1 miljoen dollar te gebruiken in een poging om de verkiezingen op te kopen.

Deze verkiezing gaat over wie onze steden beheert: de grote bedrijven of de werkende mensen. Amazon is uit op wraak nadat vorig jaar een strijd werd gevoerd om grote bedrijven als Amazon meer te laten bijdragen aan de gemeenschap. Kshama Sawant ging in tegen de intimidatie van de grote bedrijven en Jeff Bezos in het bijzonder. Andere raadsleden gaven toe en trokken de Amazon-tax terug in.

Grote bedrijven zetten electorale fondsen op, zogenaamde PAC’s. Die beschikken over enorm veel middelen en huren mensen in om in het district informatie, of beter gezegd desinformatie, te verspreiden. De nieuwe geldbom van Amazon zal gebruikt worden om de wijken te overspoelen met oneerlijke pamfletten en een bombardement van advertenties op televisie, in drukwerk en online. De werkenden moeten daarop antwoorden!

De campagne van Kshama doet een oproep voor nieuwe donaties zodat nieuwe pamfletten en affiches in het district kunnen verspreid worden om onze boodschap van strijd voor lagere huurprijzen, de bouw van betaalbare huisvesting, het belasten van grote bedrijven en een ‘Green New Deal’ te verspreiden. In tegenstelling tot de tegenkandidaat zijn Kshama en haar campagne niet te koop voor wie het meeste biedt!

[divider]

Nieuws van de campagne van Kshama Sawant in Seattle

The Stranger roept op om voor Kshama te stemmen

Het populaire lokale blad ‘The Stranger’ steunt Kshama. “De tegenstanders van Sawant zeggen dat ze verdeeldheid zaait en niet efficiënt is. Maar als ‘verdeeldheid zaaien’ en ‘inefficiënt’ betekent om één van de twee stemmen te zijn tegen de intrekking van de taks op grote bedrijven, en om de enige te zijn die tegen een slecht politie-akkoord, dan denken wij dat we meer van dit soort ‘inefficiëntie’ in de raad kunnen gebruiken. Stem Sawant.” (9 oktober)

Kleine zelfstandigen voor Sawant

De eigenaar van 20/20 Cycle, een klein bedrijfje in het derde district van Seattle, legt uit waarom hij Kshama steunt: “Egan [de tegenkandidaat] zegt dat hij de grote bedrijven niet extra wil belasten om de opvang van daklozen en betaalbare huisvesting te financieren. Je weet toch wat dat betekent, hé? Dat hij ons wil laten betalen hiervoor. Hij probeerde dit eerder al.”

Bochten van tegenstanders

In een interview met Erica Barnett enkele weken geleden zei onze tegenstander dat hij “ nog niet veel had nagedacht” over politiewerk. Maar onlangs, op een forum van de Seattle Police Officer Guild (SPOG), aarzelde hij niet om te pleiten voor meer politie op straat. Aanvankelijk steunde hij het project van plaatsen waar verslaafden zich veilig kunnen injecteren, maar nu spreekt hij zich uit tegen deze methode die gericht is op het verminderen van het aantal drugdoden. In hetzelfde interview zei hij dat hij niet wist wanneer hij om de steun van het kiesfonds van de Kamer van Koophandel had gevraagd, een kiesfonds met meer dan 1 miljoen dollar van Amazon, Vulcan en andere grote bedrijven. Hij voegde eraan toe dat hij niet wist dat dit kiesfonds zelf ook  politieke standpunten had…

In tegenstelling tot wat de blog Capitol Hill Seattle schreef, stond Kshama Sawant aan de kant van de activisten die opkomen voor een grotere verantwoording van de politie door tegen het SPOG-contract te stemmen. Ze stelde dat dit de verantwoording van de politie nog verder zou beperken. James Robart, een District Judge, stelde dat de stad een federale regel over de politie niet nakwam. Hij wees specifiek op zwaktes in de verantwoordingsplicht van agenten, zwaktes die grotendeels te wijten zijn aan het contract tussen de stad en SPOG.

Wiens brood men eet…

Een overzicht van wie steun geeft aan welke kandidaat is veelzeggend. Let op: deze gegevens houden geen rekening met de uitgaven van de kiesfondsen (PAC’s) van grote bedrijven.

De top vijf van donateurs voor Kshama Sawant per beroep:

  1. Leraar
  2. Software-ingenieur
  3. Student
  4. Barista/Barkeeper
  5. Verpleegkundige

Egan Orion’s top vijf:

  1. CEO/Eigenaar
  2. Advocaat
  3. Voorzitter/vicevoorzitter
  4. Directeur/Bestuurder
  5. Vastgoedontwikkelaar/makelaar

Alleen al bij Amazon hebben 22 topmanagers een maximale cheque voor Orion uitgeschreven

In de laatste week van september hebben 137 mensen gedoneerd aan de campagne van Egan Orion. 37% van deze donaties waren voor het maximum van 500 dollar. Slechts 3,5% van de donaties waren voor bedragen van minder dan 100 dollar. Onze campagne daarentegen kreeg 505 donaties: 1% voor het maximumbedrag en 86% voor minder dan 100 dollar. Het mediaanbedrag van de giften voor de Sawant-campagne was 20 dollar. Onze campagne telt meer donateurs in het kiesdistrict zelf dan het totaal aantal donateurs voor Orion.

Begroting van onderuit

Kshama Sawant maakte de prioriteiten voor de volksbegroting van dit jaar bekend: het versterken van de rechten van huurders, uitbreiden van alternatieven op het opsluiten van daders van drugsmisdrijven, bouwen van permanente huisvesting voor daklozen. In tegenstelling tot Egan Orion daagt ze niet alleen op voor debatten in het kiesdistrict, maar komt ze ook op voor de financiering van zaken waar de gemeenschap hard nood aan heeft.