In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.

[divider]
Gent: meeting 30 jaar na de val van de Muur

30 jaar geleden viel de muur, einde verhaal voor socialisme? Ooggetuige Angela Banckert beweert van niet.

Angela was in 1989 als ooggetuige en redacteur van de marxistische krant ‘Voran’ in Berlijn.
Vandaag is ze nog steeds actief in de strijd voor democratisch socialisme en werkt ze voor de lerarenvakbond in Keulen.

Op de 30e verjaardag zal men in de media focussen op de val van de bureaucratische regimes in Oost-Europa en het streven naar vrijheid van de bevolking. Wat weinig zal worden belicht is dat er maandenlang een massabeweging in Oost-Duitsland op straat kwam om een democratisch socialisme te eisen. Het is slechts bij gebrek aan een klaar idee hoe dit democratisch socialisme te bekomen dat de beweging omgebogen werd in de richting van een herinvoering van het kapitalisme.

Wat is 30 jaar na datum het resultaat voor de gewone bevolking? Wat waren de sterktes van de bureaucratisch geleide planeconomie? Hoe repressief waren deze regimes? Hoe waren deze tot stand gekomen? Waarom winnen socialistische ideeën terug aan invloed? Kunnen we op basis van de lessen van de 21e eeuw een echte democratisch socialistische wereld bouwen? Allemaal vragen die op deze avond aan bod kunnen komen.

Facebook evenement

[divider]

‘Onze vakbond, onze keuze’ – internationale solidariteit met de Ierse ambulanciers

In Ierland kunnen de ambulanciers niet kiezen om vertegenwoordigd te worden door de vakbond van hun keuze. De grootste vakbond onder het personeel is de National Ambulance Service Representative Association (NASRA), een onderdeel van de Psychiatric Nurses Association (PNA). Ondanks het feit dat zij het meest personeel vertegenwoordigen, weigert zowel de Ierse overheid als de Health Service Executive (HSE) om met hen te onderhandelen. De ambulance werknemers zijn hier reeds een periode rond actie aan het voeren. Op maandag 21 oktober is er een internationale actiedag waarop we ook in België actie gaan voeren aan de Ierse ambassade.

Protestactie maandag om 12u30 aan de Ierse ambassade in Brussel

[divider]

In actie

  • Vorige week zaterdag waren LSP-leden aanwezig op de actie van Extinction Rebellion. Ze namen deel aan verschillende discussies tijdens de actie en haalden heel wat contactgegevens op. Tien aanwezigen kochten ons maandblad om onze voorstellen te bekijken.
  • Maandag namen leden van ALS en LSP deel aan de acties rond 14€ per uur. In Gent was er een enthousiasmerende actie waarbij handtekeningen werden opgehaald onder studenten en personeelsleden. Het was een overrompeling: er werden maar liefst 1800 handtekeningen opgehaald. Met personeel, studenten en vakbondsmilitanten samen naar buiten treden, was een erg positieve ervaring.
  • Dinsdag namen we deel aan een actie tegen de repressie in Catalonië en uit solidariteit met de protestbeweging daar. We werden goed onthaald. Een aantal aanwezigen was blij dat er een linkse kracht was, ze waren niet opgezet met het feit dat alle aandacht naar de N-VA ging. We verkochten er vier exemplaren van ons maandblad.
  • Woensdag waren we aanwezig op een actie tegen de oorlog in Noord- en Oost-Syrië. Nicolas Croes sprak op deze actie namens LSP. Hij riep er op om niet te vertrouwen in het politieke establishment, maar te bouwen aan een zo sterk mogelijke anti-oorlogsbeweging. Eerder op de week waren militanten ook aanwezig op een actie in Leuven. Zaterdag tenslotte namen we ook deel aan de actie tegen de oorlog in Syrië die plaatsvond aan het Centraal Station in Brussel. Er is een nationaal pamflet om tussen te komen op deze acties tegen de oorlog: PDF van ons pamflet
  • Eveneens op woensdag was er in Antwerpen een protestactie tegen extreemrechts. NSV organiseerde een meeting met Dries Van Langenhove. Blokbuster en ALS namen het initiatief voor een tegenactie. Met een 50-tal aanwezigen was dat een succes. Een tiental jongeren liet hun contactgegevens achter om verder mee te werken aan antifascistisch protest in Antwerpen.
  • Donderdag kwamen we in verschillende steden tussen op acties rond armoede, in het kader van de internationale dag van strijd tegen armoede.

Protest tegen de oorlog in Syrië

[divider]

Nieuwe uitgave

Beschikbaar vanaf 1 november – bestel nu al je exemplaar, verzending gebeurt vanaf 1 november

‘Staat en revolutie’ is wellicht één van de belangrijkste werken van Lenin. Hij schreef de tekst in Zwitserland en stond er tijdens het revolutiejaar 1917 op dat de tekst beschikbaar werd voor een breder publiek.

De taak van ‘Staat en Revolutie’ was immers het voorbereiden op de machtsovername door de arbeidersbeweging, en het tot stand brengen van principes voor een arbeidersbewind. Tegen de achtergrond van een kapitalisme in crisis en toenemende ongelijkheid, weerklinkt ook vandaag de roep naar verandering. Het systeem bijsturen zal niet lukken, we moeten de kwestie van machtsovername door de meerderheid van de bevolking stellen.

Over Lenin en de Bolsjewieken zijn er veel mythes en verdraaiingen. We laten het boek van Lenin voorafgaan door de tekst ‘De Ware Lenin’, geschreven door Per-Ake Westerlund van Rättvisepartiet Socialisterna, de linkse socialisten in Zweden. De tekst werd eind jaren 1990 geschreven, deels als antwoord op de zwartboeken en andere aanvallen op Lenin en de bolsjewieken die eigen waren aan deze periode van neoliberaal ideologisch triomfalisme. Het diende oorspronkelijk als voorwoord op een uitgave van Lenin’s ‘Staat en Revolutie’. In dit boek hernemen we deze opbouw.

Praktische gevens:

  • 216 pagina’s A5
  • Publicatie: oktober 2019
  • ISBN: 9789082994865

Te bestellen via onze webshop of door 12€ (indien zonder verzending per post: 10€) over te schrijven op BE31 5230 8092 5155 van ‘Socialist Press’ met als vermelding: ‘boek staat en revolutie’.