Vakbondsbetoging. Foto: Jean-Marie

In mei volgend jaar zijn er sociale verkiezingen. Dat zijn de verkiezingen in ons land met het grootste aantal kandidaten: vier jaar geleden waren er 132.000. In dat aantal zit de sterkte van de vakbonden. Momenteel wordt op veel bedrijven gediscussieerd over kandidatenlijsten. Er zijn verkiezingen voor de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) in bedrijven met gemiddeld 50 of meer werkenden, en voor de ondernemingsraad (OR) als er 100 of meer werkenden zijn. Hieronder vier tips voor kandidaten bij de sociale verkiezingen.

1|  Campagne is dagelijks werk, vier jaar lang

Wie denkt dat de campagne voor de sociale verkiezingen gewonnen wordt in de weken voor de effectieve verkiezingen in mei vergist zich. Het personeel vertegenwoordigen en de belangen van jezelf en je collega’s verdedigen is een taak van elke dag. De meest efficiënte afgevaardigden zetten zich naargelang hun mogelijkheden heel het jaar door in. De bazen proberen ook heel het jaar door om onze verworvenheden en rechten te ondergraven. Gebruik de campagne om de aandacht te vestigen op de inzet van je syndicale ploeg de afgelopen jaren.

2|Geen populariteitstest, maar inhoudelijke campagne

Nietszeggende campagnes die zich beperken tot leuke gadgets, zijn helaas vaak de norm. Soms worden campagnes voor politieke verkiezingen gekopieerd: veel grote woorden opgesteld door reclamebureaus, maar achteraf komt er niets van. Op de werkvloer zijn er concrete zaken genoeg waar de collega’s mee bezig zijn. Voer een inhoudelijke campagne rond deze concrete punten, bespreek met je syndicale ploeg een eisenplatform en aarzel ook niet om het verzet tegen het hele regeringsbeleid mee te nemen (tegen aanvallen op pensioenen, lonen, …). Dan sta je achteraf sterker in de broodnodige mobilisatie tegen het asociale beleid.

3|  Iedereen betrekken om samen sterker te staan

Uitzendkrachten stemmen in 2020 voor het eerst bij hun opdrachtgevers en niet bij het interimkantoor. Dat is een belangrijkste stap vooruit om de eenheid van het personeel te versterken. Uitzendkrachten die tussen 1 augustus 2019 en 11 mei 2020 minstens 3 maanden of 65 dagen in het bedrijf werkten, aangevuld met 26 dagen in de kiesprocedure, stemmen mee in de sociale verkiezingen. Dat biedt kansen om deze collega’s in een meer onzekere situatie te betrekken. Het is een goede gelegenheid om de solidariteit te versterken en een krachtsverhouding op te bouwen om van onzekere uitzendjobs naar vaste contracten te gaan.

4| Niet de collega’s maar de bazen vallen onze rechten aan

Bij sociale verkiezingen zijn er gemakkelijk spanningen tussen de verschillende vakbonden. Dat is normaal en een zekere positieve concurrentie kan geen kwaad. Maar laat het dan gaan over hoe voor de belangen van het personeel is opgekomen. Verdeeldheid langs onze kant wordt genadeloos uitgespeeld door de bazen om onze rechten af te bouwen. Het zijn niet de collega’s die onze lonen en verworvenheden bedreigen, dat gebeurt door de bazen! Met een inhoudelijke campagne gericht op een zo groot mogelijke betrokkenheid en een actieve strijdbare opstelling, wordt de basis gelegd voor een versterking van het strijdsyndicalisme op je bedrijf en in ons land. In crisistijden met rechtse regeringen, is dat geen overbodige luxe!