In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.Oktoberkrant ‘De Linkse Socialist’

Het is crisis op alle vlakken: er is de klimaatcrisis die om steeds dringender en verregaandere maatregelen schreeuwt, maar tegelijk is er ook de ontwikkeling van een nieuwe economische crisis tegen de achtergrond van politieke instabiliteit. Het kapitalisme is zwaar ziek, zoveel is duidelijk! De woede omzetten in verzet tegen het systeem, is dan ook de uitdaging.

In deze krant berichten we vanuit het protest rond klimaat maar ook op sociaal/syndicaal vlak met onder meer de acties van het gemeentepersoneel in Brussel, de zorgsector, het Luikse OCMW, …  We brengen analyses van het systeem in crisis met aandacht voor de beweging in Hongkong en de Brexit. Met een dossier over de val van het Oostblok 30 jaar geleden wordt niet alleen op de geschiedenis ingegaan: het biedt ook een beeld van een systeem in crisis en de strijd van brede lagen van de bevolking voor iets beter. Binnen die strijd pleiten wij voor een rechttoe rechtaan socialistisch programma.

Inhoud van de oktoberkrant

 1. Klimaatchaos, besparingen, seksisme, crisis. Van woede naar verzet tegen kapitalisme
 2. Een sociaal-ecologisch noodplan als basis voor een nieuw offensief || Eensgezindheid over besparingen. Maar toch is puzzel voor federale regering bijna onmogelijk…
 3. KBC: 2,5 miljard euro winst en toch 1400 jobs weg || Wij & Zij
 4. Econocom dankt hoofddelegee af. Interview met Laurent Vanhaelen || Vier tips voor kandidaten bij de sociale verkiezingen
 5. Brussel: strijd van de lokale ambtenaren gaat versnelling hoger || Zorg in actie: de strijd gaat verder || Proximus CEO Leroy stapt vroeger op na protest
 6. Onhoudbare werkdruk bij het OCMW: interview over het protest in Luik || Besparingen verstikken onze bibliotheken
 7. Minimum €14/u: een feministische eis!
 8. Oost-Europa 1989. Revolutionaire beweging met contrarevolutionaire gevolgen
 9. Vervolg pagina 8
 10. Socialist uit Hongkong spreekt over indrukwekkend protest tegen Chinese dictatuur
 11. Brexit in laatste rechte lijn? Zowel Tories als EU in crisis || Kort
 12. Breek de hebzucht van big farma: breng de sector in publieke handen || Italië 1919-1920 (deel 2): bezetting van de grond
 13. Partijnieuws
 14. Extreemrechts provoceert, tijd dat links zich organiseert || Toenemende polarisatie. “Naast een verrechtsing onder jongeren zien we ook een ruk naar links”
 15. Klimaatprotest organiseren en richten op breed gedragen systeemverandering || System change, not climate change. Onze eisen voor socialist change
 16. Stop seksistisch geweld. Betoog mee met ROSA op 24 november

Deze krant vertrekt maandagochtend naar de abonnees.


Strijdfonds: 105% van onze doelstelling behaald in derde kwartaal

Nadat we in het tweede kwartaal 101% van onze doelstelling haalden, hebben we dit ook in het derde kwartaal (juli-september) gedaan. We willen elke drie maanden 11.500 euro steun ophalen om onze campagnes en activiteiten te financieren. In de zomer haalden we veel geld op tijdens festivals. In september was er onder meer een erg succesvolle barbecue in Gent met dit jaar 140 eters. In het laatste kwartaal van 2019 ligt de nadruk op onze jongerenwerking maar zijn er ook enkele sociale activiteiten voorzien. Het kwartaal wordt traditioneel afgesloten met een spetterend oudejaarsfeest in Brussel. De cijfers voor het derde kwartaal zijn nog niet volledig, maar we staan op 105% van onze doelstelling.

 • Oost-en West-Vlaanderen: 153%
 • Luik: 93%
 • Henegouwen-Namen: 78%
 • Brussel: 70%
 • Vlaams Brabant-Limburg: 62%
 • Antwerpen: 49%
 • Nationaal: 177%
 • TOTAAL: 12.063 € of 105% van onze doelstelling

Steun de strijd voor een socialistisch alternatief: stort op BE86 5230 8092 4650 van LSP met vermelding ‘steun’.


Interventie in Frankrijk

Afgelopen weekend trokken enkele LSP-leden naar Parijs om er deel te nemen aan de betoging tegen het systeem. Er werd geprotesteerd tegen klimaatverandering, maar ook door de gele hesjes. Traditiegetrouw was de politie niet vriendelijk voor de betogers die al gauw ingesloten waren. Het weerhield onze militanten er niet van om actief tussen te komen. Als onderdeel van een internationale ploeg werden 100 exemplaren van een Frans klimaatkrantje verkocht. Daarnaast ook 12 exemplaren van onze Belgische krant. Op zondagochtend volgde een vergadering over de opbouw van onze krachten in Frankrijk.


In actie

 • Afgelopen zondag kwamen onze militanten tussen op de actie van Rise4Climate in Brussel. Ze verkochten er 39 exemplaren van ons maandblad.
 • Zaterdag was er een bijeenkomst van de vrouwencommissie van LSP met een 20-tal aanwezigen. De discussie ging onder meer over de komende acties op 24 november en voorbereiding van 8 maart volgend jaar. Er werd ook ingegaan op ons programma.
 • Zaterdag en zondag waren enkele leden aanwezig op Manifiesta. Ze vervoegden zich daar bij de stand van Steunpunt Antifascisme en Vrouwen tegen Racisme/Fascisme. Er werd voor 140 euro aan materiaal van Blokbuster verkocht. De rode driehoekjes van SAF vlogen er de deur uit.