Home / Jongeren / Actief Linkse Studenten / Energieke betoging voor dringende maatregelen tegen klimaatopwarming

Energieke betoging voor dringende maatregelen tegen klimaatopwarming

De derde Global Strike for Future werd over de hele wereld op meer dan 5.000 plaatsen aangegrepen voor acties en betogingen. Vandaag was de eerste van een hele week actiemomenten om druk te zetten op de VN-klimaatconferentie, die deze week in New York plaatsvindt. De organisatoren willen bekomen dat de VN een wereldwijde klimaatnoodtoestand uitroept. In Brussel kwamen meer dan 15.000 mensen op straat. Naast groepjes stakende scholieren en studenten, uit scholen en universiteiten van over het hele land, liepen er ook heel wat – al dan niet stakende – werkenden mee. Na een kleine pauze tijdens de zomervakantie galmde de oproep voor dringende maatregelen tegen klimaatverandering opnieuw luid door de Brusselse straten.

Wij kwamen opnieuw tussen met eisen die de winsten van de grote vervuilers in vraag stellen en met een pleidooi voor een ecologische en democratisch geplande economie. We verkochten er 66 kopieën van de septembereditie van ‘de Linkse Socialist’. Met onze jongerenorganisatie, Actief Linkse Studenten, vormden we er samen met enkele tientallen stakende jongeren een antikapitalistisch jongerenblok. Slogans zoals “Verzet, Verzet: Internationaal! Tegen de vervuiling van het kapitaal” en “Our climate, not their business!” werden vlot overgenomen door – zowel jonge als oudere – omstaanders.

Ook in Antwerpen vond er ’s ochtend een kleinere actie plaats aan de gemeenteraad en ’s avond volgt er nog een actie in Aalst. Zondag volgt er een ‘Rise for Climate’ actie, opnieuw in Brussel, vanaf 11u00 op Jean Rey Square.