Foto: Liesbeth

Greta Thunberg, een “klimato-hysterische priesteres” en “apocalyptische goeroe”? Het was in deze termen dat de jonge Zweedse activiste in het Franse parlement werd ontvangen door het kleine wereldje van politici en journalisten. De Franse filosoof Michel Onfray deed er op zijn blog nog een schep bovenop door uit te halen naar het voorkomen en het Aspergersyndroom van “een jong meisje met het gezicht, de leeftijd, het geslacht en het lichaam van een cyborg uit het derde millennium.”

Artikel door Sebastien (Luik) uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Vooral vanuit extreemrechtse hoek wordt gewelddadig gereageerd tegen klimaatactivisten. Dit bleek nog op Pukkelpop waar Anuna De Wever werd lastig gevallen door Vlaams Belang Jongeren. Vertegenwoordigers van de traditionele partijen en het establishment spelen echter een belangrijke rol in het verspreiden van de vijandigheid. Na maanden van historische mobilisaties van honderdduizenden jongeren, wordt alles in het werk gesteld om enkele woordvoerders van dat protest persoonlijk aan te vallen of te vernederen. Dat is een zwaktebod van de klimaatsceptici en diegenen die de gevaren wel kennen maar er bewust voor kiezen om niets te doen. Het leidt de aandacht af van het feit dat het kapitalistisch systeem verantwoordelijk is voor de steeds sneller groeiende klimaatcrisis.

Het kapitalisme doodt en zij weten het…

Sinds het begin van de industrialisering is het kapitalisme verantwoordelijk voor de uitstoot van 1400 miljard ton CO2. Sindsdien is de biodiversiteit gestaag afgenomen. Grote bedrijven geven astronomische bedragen uit om ons ervan te overtuigen dat hun productie milieuvriendelijk is. Het kolenverbruik blijft echter toenemen. De oliesector produceert voor het eerst meer dan 100 miljoen vaten per dag!

In ‘L’homme a mangé la Terre’ stelt documentairemaker Jean-Robert Viallet dat er steeds kennis aanwezig was over de industriële revolutie en bijhorende vervuiling: “Duizenden proeven op het gebied van industriële vervuiling liggen stof op te doen in de archieven en getuigen van het tijdperk van milieuschade. Uit de boekhouding van chemische fabrieken blijkt dat de industriëlen elk jaar hun buren schadeloosstelden voor het verlies van de oogst en de achteruitgang van hun omgeving.” In de 18e en 19e eeuw maakten artsen al de vaststelling dat het leefmilieu essentieel is voor onze gezondheid. De waarschuwingen bleven zich de afgelopen eeuwen opstapelen. De industriële lobby organiseerde zich om deze boodschap te verstikken.

Geen tijd meer te verliezen!

De Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) schat dat er nog elf jaar resteren om een radicaal alternatief op te leggen om de ernstigste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen. Het onafhankelijke bedrijf Carbone 4 publiceerde een studie waarin staat dat individuele inspanningen niet voldoende zijn om de weg van de ecologische transitie in te slaan. De onderzoekers leggen uit dat een radicale transformatie van het systeem nodig is, en dat het aan de staat en de bedrijven, als belangrijkste besluitvormers, is om driekwart van de klimaatinspanning te leveren.

Laten we ons niet voor de gek houden: een collectieve strijd tegen dit systeem is noodzakelijk. Het moet gericht zijn op de collectivisering van de productiemiddelen, want we hebben geen controle over wat we niet bezitten. Alleen het overnemen van de belangrijkste economische sectoren onder democratisch beheer en controle van de gemeenschap, een socialistische transformatie van de samenleving, kan de schade beperken. Op dit moment is het niet langer een slogan, maar een essentiële noodzaak. Laten we de mobilisaties die in september gepland zijn versterken en van de gelegenheid gebruik maken om het programma en de te volgen methode te bespreken om te bepalen wat we produceren op een manier die de mensheid en de planeet respecteert!

  • 20/9. Schoolstaking in het kader van de 3e internationale klimaatstakingsdag. Bijeenkomst om 13u30 Brussel Noordstation.
  • 21/9. “Historische mobilisatie tegen het systeem”. Parijs
  • 22/9. Rise for Climate Brussel