Nathan Leung, lid van het CWI in Hongkong, slachtoffer van HSBC na deelname algemene staking in september

Hongkong wordt geconfronteerd met een golf van ‘witte terreur’ – ontslagen, spionage en intimidatie – tegen arbeiders en vakbondsleden die hun steun uitspreken voor de massale protestbeweging. Nathan Leung Lai Pong, lid van Socialist Action (CWI in Hongkong) en een geoutsourcet personeelslid bij HSBC, werd op 5 september ontslagen nadat hij twee dagen eerder had deelgenomen aan de algemene staking tegen de regering en in de media interviews had gegeven over de noodzaak van een vakbond voor bankpersoneel.

HSBC is Europa’s grootste bank en de vijfde grootste ter wereld, hoewel vier vijfde van haar activiteiten in China en Azië plaatsvindt. Het bedrijf is nauw geïntegreerd met de Chinese dictatuur, met de staatsverzekeraar Ping An, die nu de grootste aandeelhouder van HSBC is.

De afgelopen weken zijn Hongkongse bedrijven in veel sectoren door het Chinese regime aangemoedigd om op te treden tegen de vakbonden en personeelsleden die deelnemen aan de massale protesten, de algemene stakingen (twee sinds 5 augustus) en zelfs voor het uitspreken van hun steun aan de beweging op sociale media. Dit toont de sterke banden tussen het grootkapitaal in Hongkong en het autoritaire regime. HSBC heeft samen met vele andere grote bedrijven betaalde advertenties in de krant geplaatst waarin de massale protesten worden veroordeeld. Het weerspiegelt ook de vrees van de kapitalisten dat de traditioneel zwakke vakbonden in Hongkong als gevolg van de huidige massaprotesten zich kunnen versterken en radicaler worden.

Er komt een wereldwijde economische neergang aan, met het vooruitzicht van ontslagen, loonsverlagingen en meer besparingen. In augustus kondigde HSBC wereldwijd 4000 ontslagen aan. Bedrijven in Hongkong maken gebruik van het harde optreden van het regime tegen de protestbeweging om de vakbonden aan te vallen en te verzwakken. Dit blijkt duidelijk uit de luchtvaartsector, waar de afgelopen weken minstens 20 personeelsleden zijn ontslagen, waaronder de leider van een van de grootste vakbonden voor stewardessen.

Het CWI roept samen met de campagne “Stop Repression in Hong Kong” op tot internationaal protest tegen HSBC op 2 oktober, en dit in solidariteit met Nathan Leung. We dringen er bij vakbonden, linkse en sociale bewegingen op aan om zich bij de protesten aan te sluiten en boodschappen te sturen naar HSBC en de lokale media. Er is krachtig protest nodig tegen de aanvallen op de vakbonds- en democratische rechten in Hongkong.

Campagnemateriaal, affiches in het Engels en Chinees, pamfletten, campagne-illustraties, zullen binnenkort beschikbaar zijn op worldocialist.net, chinaworker.info en stophkrepression.net.

[divider]

Boodschap van Nathan Leung Lai Pong na zijn ontslag bij HSBC

“Ik ben Nathan Leung, een externe medewerker van het Guest Service Team van HSBC in Hong Kong. Ik ben ontslagen omdat ik deelnam aan de algemene staking van 3 september, een onderdeel van de massale protesten tegen het autoritaire regime en de brutaliteiten van de politie in Hongkong. Ik ben actief in een campagne om een vakbond in de banksector op te richten en bij de staking kreeg ik steun en media-aandacht.

“Mijn zaak is één van de vele waarbij grote bedrijven in Hongkong proberen om hun personeel het stakingsrecht te ontnemen en deelname aan de historische massaprotesten onmogelijk te maken, met soortgelijke gevallen bij Cathay Pacific en andere luchtvaartmaatschappijen.

“Twee dagen na de algemene staking vertelde het bedrijf in wiens naam ik bij HSBC werk dat de bank besloot om mij af te danken omdat personeel niet mag onthullen dat ze voor HSBC werken als ze deelnemen aan politieke activiteiten. Dit is om verschillende redenen een absurde en ondemocratische praktijk. HSBC is een van de grootste bedrijven en werkgevers in de financiële sector in Hongkong; haar relatie met het Chinese regime en de lokale regering van Hongkong is dan ook een zaak van algemeen belang in de huidige massale protesten.

“Het is ook onmogelijk om niet te vergeten voor welk bedrijf men werkt bij de oprichting van een vakbond. Het is duidelijk dat mijn ontslag deel uitmaakt van een ruimer optreden tegen de vakbonden als onderdeel van de huidige protestbeweging, en tegen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging, die in de wetten van Hongkong zijn vastgelegd.

“Het bedrijf waarvoor ik werk bood mij een andere job aan op voorwaarde dat ik niet zou protesteren tegen het besluit van HSBC of de beslissing van HSBC zelfs zou bekendmaken. Dit was onaanvaardbaar, omdat het neerkomt op een muilkorfbevel en ik zou instemmen met de ondemocratische schending van mijn recht om een vakbond op te richten en deel te nemen aan legale en vreedzame protesten. Ik weiger dit te accepteren en ben in plaats daarvan van plan om te blijven werken aan de oprichting van een democratische vakbond voor personeel in de bank- en financiële sector in Hongkong om onze rechten, waaronder het recht op vrije meningsuiting, te verdedigen.

“HSBC heeft zich, samen met andere grote bedrijven in Hongkong, onder economische en politieke druk steeds weer onderworpen aan de Chinese dictatuur. Zo besloot de bank onder druk van het Chinese verbindingsbureau in Hongkong te stoppen met het plaatsen van advertenties bij een mediagroep die verbonden is met de democratische oppositie. Sinds het begin van de pro-democratische massabeweging in juni heeft het Chinese regime zijn banden met HSBC versterkt. In augustus werd het Chinese staatsbedrijf Ping An Insurance de grootste aandeelhouder van HSBC. Kort daarna namen drie topmanagers ontslag en publiceerde HSBC regeringsgezinde advertenties in kranten, waarin zij de demonstranten in Hongkong beschuldigden van ‘het plegen van geweld en het schaden van de sociale orde’. HSBC heeft zich volledig tegen de Hongkongse democratische beweging geschaard. Vooral sinds augustus zien we een golf van witte terreur door verschillende grote bedrijven in Hongkong, waarbij arbeiders en vakbondsleden bespioneerd, bedreigd en gestraft worden, waarbij tientallen werkenden afgedankt worden wegens steun aan de protesten tegen de regering.

“Nu de Chinese dictatuur Hongkong rechtstreeks controleert, zullen niet alleen de vrijheid van meningsuiting en de vakbondsrechten van personeelsleden van HSBC, maar van alle werkenden in Hongkong verder worden bedreigd. We moeten ons gezamenlijk organiseren en verzetten tegen de gecombineerde onderdrukking van de Chinese staat en het grootkapitaal.

“Ik zal me blijven organiseren om een vakbond in de financiële en bancaire sector op te richten en te protesteren tegen de anti-vakbondsrol van HSBC. Ik hoop steun te krijgen van andere syndicalisten en werkenden in Hongkong en de rest van de wereld, onder meer voor internationale solidariteitsprotesten ter ondersteuning van de strijd voor democratische vakbonden in Hongkong en China”.

[divider]

Model van protestmail

Stuur dit naar:
sustainable.finance@hsbc.com
hsbchk.social@hsbc.com.hk
financebankingunion@gmail.com
“We wish to protest at the victimisation of Hong Kong bank worker and activist Nathan Leung Lai Pong by HSBC in Hong Kong. Nathan Leung is one of dozens of Hong Kong workers and trade unionists who have been targeted in a campaign of repression and victimisation since the first, 5 August, general strike against the government as part of Hong Kong’s summer-long mass protest movement.
“We demand democratic rights, an investigation of unprecedented police brutality, and democratic elections to replace the current system in which only 1,200 millionaires and VIPs ‘elect’ the government. It is natural that trade unions and labour organisations around the world, which have always stood to the fore in winning democratic rights and resisting tyranny, should support and show full solidarity with this struggle. These are the biggest protests ever in Hong Kong, with up to two million joining marches and over 350,000 workers taking part in two one-day general strikes.
“We call for the immediate reinstatement of Nathan Leung Lai Pong and all other workers and union activists who have been dismissed for political reasons, and for companies like HSBC to immediately stop their anti-union and anti-democratic practises in Hong Kong.”