In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.Start academiejaar

We beginnen aan de voorbereiding van onze studentenwerking dit jaar. Langs Franstalige kant beginnen de universiteiten traditioneel wat vroeger, binnen twee weken volgen de Nederlandstalige. Vrijdag was er bijvoorbeeld aan de ULB al de startdag. Met de Actief Linkse Studenten waren we daarop aanwezig met een stand.

Onze studentenwerking zal verschillende thema’s centraal stellen, waaronder de strijd tegen alles wat ons verdeelt (tegen extreemrechts, tegen seksisme, tegen LGBTQI+-fobie, …), internationale strijd voor verandering (zoals in Hongkong of Soedan) maar ook de noodzaak van system change. De klimaatacties zullen opnieuw opgebouwd moeten worden, met discussie over programma, eisen en actiemethoden. De bezorgdheid om het klimaat blijft echter overeind.

Stand aan de ULB vrijdag


Internationale klimaatcampagne

Komende week is er een eerste actieweekend met op vrijdag een nieuwe klimaatbetoging en op zondag een actie ‘Rise 4 Climate’. Op zaterdag is er in Parijs een internationale betoging waaraan een delegatie van LSP zal deelnemen in het kader van onze internationale werking. In de acties komen we wereldwijd tussen met het eisenplatform van de campagne ‘System Change not Climate Change’ van het CWI (onze internationale organisatie). Deze week werd een campagnevideo gelanceerd via sociale media en websites. Ons internationalisme is belangrijk als onderdeel van ons antwoord op de klimaatcrisis. Vrijdag en zondag willen we dan ook een sterke interventie doen op de acties. Daarnaast nodigen we de generatie klimaatactivisten uit om samen met ons de strijd tegen het hele kapitalistische systeem te voeren.

De video nog niet gezien? Hier krijg je nog een kans:Voorbereiding nationaal congres

Midden november houdt LSP haar tweejaarlijks congres. Dat is een belangrijke gebeurtenis in de werking van onze partij. Voor ons is een congres geen formaliteit, het is het resultaat van een proces van politieke discussie met een zo groot mogelijke betrokkenheid. In de weken voor het congres, vanaf begin oktober, wordt door alle afdelingen gestart met deze voorbereiding. Politieke teksten worden verdeeld onder de leden en gedetailleerd besproken. Van daaruit distilleren we de taken en prioriteiten voor onze werking de komende jaren. Het congres is het hoogtepunt van het proces van politieke discussie. Dan komen we nationaal bijeen om met alle aanwezigen samen ons begrip van de actuele situatie aan te scherpen en de krijtlijnen voor onze werking uit te zetten. Tevens wordt er een nieuwe nationale leiding verkozen: het Nationaal Comité. Leden van LSP: hou de datum vrij van vrijdagavond 15 november tot en met zondag 17 november.

15de congres van LSP/PSL begin december 2017.