Econocom dankt hoofddelegee af. Interview met Laurent Vanhaelen

Volgend jaar zijn er sociale verkiezingen. Dit betekent ook dat het afdanken van delegees vandaag goedkoper is. De ‘soldenperiode’ voor delegees maakte bij Econocom, een multinational in de informaticasector, een slachtoffer. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt bij het bedrijf. In 2015 werd de hoofddelegee aan de deur gezet met een dreiging tot ontslag wegens zware fout. In 2016 werden drie andere delegees afgedankt. Dit jaar werd een syndicaal afgevaardigde die al tien jaar in het bedrijf werkte afgedankt op basis van een procedure wegens zware fout. Eind juli was de hoofddelegee aan de beurt: Laurent Vanhaelen van de CNE (Franstalige tegenhanger van LBC). Laurent werd vijf opeenvolgende keren verkozen in de sociale verkiezingen. Na 19 jaar in het bedrijf wil de directie hem aan de deur zetten. Op 30 juli en 23 augustus waren er acties voor de kantoren van Econocom. Vandaag wordt eveneens actie gevoerd. Wij spraken met Laurent.

Interview door Nico M (Brussel)

Socialisme.be: Er zijn zes delegees op drie jaar tijd afgedankt bij Econocom. In  de motivering wijst de directie expliciet naar het syndicaal werk. Is er een oorlog bezig tegen de afgevaardigden van het personeel?

Laurent VH: “Ja. Een van de ingeroepen redenen in de ontslagbrief is dat enkel vakbondswerk zou doen. Ik kan de baas niet verplichten om me taken te geven. Er is een expliciete vraag geweest om me taken te geven, maar dat werd stelselmatig geweigerd sinds 2012. Los van het feit dat dit geen geldige reden tot ontslag is, toont het aan dat het vakbondswerk geviseerd wordt.

“Gezien er geen geldige reden voor dit ontslag is – er wordt geen ernstige fout ingeroepen omdat ze er geen konden vinden – is de directie bereid om te betalen voor mijn ontslag. Ze kopen het verwijderen van een delegee af. Er is echter meer: een van de redenen die ingeroepen wordt voor mijn ontslag, is mijn aanwezigheid op een actie bij een klant van Econocom: de MIVB waar op 6 juni een actie plaatsvond.”

Socialisme.be: Waarom werd toen actie gevoerd bij de MIVB?

Laurent VH: “In de bedrijven waar Econocom actief is, maakt het steeds meer gebruik van steeds meer onzekere contracten. Wij eisen gelijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Maar we ontvingen slechts een paar vage antwoorden op onze eisen. Om te tonen dat we het ernstig menen, zijn we voor de MIVB pamfletten gaan uitdelen. Wij eisen dezelfde hospitalisatieverzekering, dezelfde mobiliteits- en bedrijfswagenvoorwaarden en hetzelfde minimumsalaris voor iedereen. De directie antwoordde dat dit niet mogelijk was omdat de betrokken werkenden ofwel zelfstandig waren of voor een andere onderneming werkten. Wij pleiten ervoor dat ze dan moeten aangeworven en gelijk betaald worden.”

Socialisme.be: Enkele jaren geleden al was er strijd tegen het inzetten van schijnzelfstandigen door Econocom. Dat probleem houdt gewoon aan?

Laurent VH: “Op de actie van 6 juni verdeelden we een pamflet dat drie jaar geleden al gebruikt werd! Na die actie van 6 juni kregen alle aanwezigen een aangetekend schrijven met een reeks verwijten over deze actie. De reactie van de patroon was bijzonder scherp. Maar dat was niet het enige wat speelde: op 27 mei, een dag na de politieke verkiezingen, dankte de directie een delegee af die pas zes maanden eerder een syndicaal mandaat had opgenomen. Een patroon die de sociale vrede wil handhaven, dankt geen delegees af. Dat is geen manier om met een syndicale delegatie te werken.

“Econocom breekt de sociale bescherming, de verworvenheden, de contracten, … af en doet beroep op schijnzelfstandigen of consultants die zogezegd als interim werken. Zo heeft het bedrijf ‘Digitalent’ opgezet, een entiteit die voor 100% in handen van Econocom is, maar buiten de overlegstructuren valt. Er is geen ondernemingsraad (OR) en zelfs geen Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Beetje bij beetje wil de directie het personeel vervangen door andere mensen, die voortaan door Digitalent aangeworven worden. Met verborgen interimstatuten en schijnzelfstandigen wordt de concurrentie aangegaan met het bestaande personeel. De delegee die in mei werd afgedankt, had zich onder meer tegen deze praktijk uitgesproken.”

Socialisme.be: De economische situatie verslechtert. Het zwakke economische herstel na de crisis van 2008-2009 komt niet ten goede aan de werkenden en de vertragingen in China en, dichter bij huis, in Duitsland, kondigen nieuwe problemen aan met mogelijk verder jobverlies en herstructurering. Bereidt deze jacht op vakbondsmensen de weg niet voor om het verzet te verzwakken?

Laurent VH: “Ik deel je analyse. Het management van Econocom probeert syndicalisten voortdurend bang te maken met bedreigingen maar ook met vernederingen. Zodra we onze werkomstandigheden proberen te verdedigen, zegt de directie dat we in het verleden leven. Het is echter wel degelijk deze patroon die bijna letterlijk personeel in dienst wil nemen op basis van statuten die vergelijkbaar zijn met die van de horigen uit de Middeleeuwen. Met veel verschillende entiteiten binnen hetzelfde bedrijf, zoals Digitalent bijvoorbeeld, legt het management een concurrentie op tussen het personeel binnen de groep zelf, en dit met de medeplichtigheid van het management van de verschillende entiteiten. Daarna zijn het de werkenden die de prijs betalen voor de slechtere arbeidsomstandigheden.

“Bij Econocom is het personeelsbestand in 2015-2016 gehalveerd: van 800 tot ongeveer 400 werkenden. Maar de moeilijkheden liggen niet achter ons. Econocom levert IT-diensten aan zakelijke klanten. Veel medewerkers van Econocom werken in bedrijven die klant zijn van Econocom. Dit is een uitdaging voor het vakbondswerk, aangezien collega’s naar verschillende bedrijven worden gestuurd, is het uiterst moeilijk om ze te bereiken, te ontmoeten en zelfs te kennen! Econocom is ook een bedrijf dat de IT-projecten van zijn klanten financiert. Vandaag de dag, met lage of zelfs geen rentevoeten, zijn bedrijven niet op zoek naar fondsen om hun eigen IT-sector te financieren. Dat is een situatie die uiteindelijk problemen kan opleveren voor het zakenmodel van Econocom.

“Nu is het zeker dat de aanvallen op de vakbondsdelegatie aan de vooravond van de sociale verkiezingen ook bedoeld is om toekomstige kandidaten te ontmoedigen om de resterende afgevaardigden te bedreigen, zodat zij zich niet verzetten tegen aanvallen op onze statuten, contracten en salarissen.”


Hieronder een voorbeeld van een solidariteitsmotie voor syndicale delegaties die de strijd voor de re-integratie van Laurent willen steunen. De motie werd onder meer getekend door ACOD-LRB Brussel.

 

Solidariteitsmotie met Laurent Vanhaelen, CNE-afgevaardigde Econocom

Wij eisen dat Laurent Vanhaelen, afgevaardigde sinds 19 jaar en 5 opeenvolgende mandaten (secretaris van de ondernemingsraad en afgevaardigde in de Europese ondernemingsraad), opnieuw in dienst wordt genomen bij Econocom.

Het brute ontslag van Laurent – waarbij de procedure niet is gerespecteerd en waarbij geschreven staat dat de vakbondsactiviteiten de reden zijn voor het ontslag – is een antisyndicale aanval die deel uitmaakt van de guerrillaoorlog die Econocom al jaren voert tegen zijn vakbondsvertegenwoordigers: vier andere afgevaardigden zijn de afgelopen drie jaar ontslagen. De directie heeft geen respect voor de vakbondsorganen, ze schrijft letterlijk de vakbondstijd op de loonstrook (wat het moeilijk maakt om die loonstroken te geven aan een bank of een eigenaar …), ze voert persoonlijke aanvallen, stuurt aangetekende brieven met kennisgevingen aan de afgevaardigden, …

Bedrijven zoals Econocom gebruiken het feit dat 2020 een jaar van sociale verkiezingen is en dat de beschermingskosten momenteel het laagst zijn, om zich te ontdoen van militante afgevaardigden zoals Laurent. Dit is een ernstige schending van de vakbondsrechten: de werkgever wil de vakbond volledig buiten spel plaatsen en ontmoedigt toekomstige kandidaten om zich kandidaat te stellen bij de volgende verkiezingen. Als gevolg daarvan worden alle vakbondsactiviteiten van de afgelopen decennia op losse schroeven gezet.

We eisen de re-integratie van Laurent en zullen ons blijven verzetten tegen zijn ontslag. Bovendien zullen we blijven strijden voor onze syndicale vrijheden, de vrijheid om ons mandaat uit te oefenen en het recht op collectieve onderhandelingen. Wie één van ons aanvalt, valt de hele vakbondsbeweging aan!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist