Verzet nodig zodat wij er niet voor opdraaien!

Wereldwijd verzamelen zich de onheilspellende tekenen van groeivertraging en crisis. In Duitsland wordt een economische inkrimping verwacht in het derde kwartaal. Duitsland was lang de economische voortrekker van de eurozone en vormt een belangrijke exportmarkt voor België. Ook in Italië, de derde grootste economie in Europa, stevent het kapitalisme af op een jaar van nulgroei of zelfs recessie. De populistische regering stuikte er in elkaar. Het land kreunt onder een overheidsschuld van 132% van het BBP.

door Peter (Leuven)

Het wereldkapitalisme zit verstrengeld in een moeras van problemen: eind oktober de Brexit, de aanslepende handelsoorlog tussen de VS en China, groeivertraging in alle sectoren van de wereldeconomie. De centrale vraag de komende periode zal zijn of de bazen erin slagen om ons – zoals na de crisis van 2008 – opnieuw de rekening te presenteren.

De heersende klasse zal lagere groei of recessie proberen om te zetten in jobverliezen, aanvallen op onze lonen, pensioenen, uitkeringen en vitale openbare diensten. Zo zijn 1.100 jobs bedreigd bij Punch Powertrain in Sint-Truiden, een bedrijf dat automatische versnellingsbakken voor auto’s maakt.

Tegenover de heersende klasse staat de potentiële macht van de arbeidersklasse en de jongeren, in de strijd voor 14 euro minimumloon, 1500 euro minimumpensioen, arbeidsduurvermindering met loonbehoud, investeringen in mobiliteit, sociale woningen, … Een historische strijd voor een andere maatschappij zal nodig zijn om deze zaken definitief af te dwingen.

Dit is ook de verslechterende context waarin de Belgische federale regering, volgens het Planbureau, volgend jaar met een begrotingstekort van 9,6 miljard euro zal kampen. Het is de achtergrond voor de moeizame vorming in België van verzwakte, burgerlijke regeringen op regionaal en nationaal niveau die vooral uit verliezers zullen bestaan.

De rijkste 1%: wereldvreemd en nooit tevreden

Is er geen geld? De CEO van BPost, Koen Van Gerven, ontvangt 500.000 euro bij zijn vertrek. Bovenop zijn loon van 600.000 euro per jaar. Voor Bel 20-bedrijven ligt het CEO-jaarloon nog hoger: gemiddeld bijna 2 miljoen. Vergelijk dat met de maximale loonstijging van 1,1% voor de werkenden in het IPA van dit jaar! “Ik heb er geen probleem mee dat mensen in topfuncties 3 of 4 keer meer verdienen, maar geen 50 keer,” merkte Raoul Hedebouw van de PVDA terecht op. Voor LSP zou zo’n maximale loonspanning een tussenstap zijn naar democratische controle en beheer van de werkenden over de economie, willen we de neoliberale afbraak effectief stoppen.

In het tweede kwartaal gaven de 1200 meest gekapitaliseerde bedrijven wereldwijd een recordbedrag van 513,8 miljard euro aan dividenden aan de aandeelhouders. (La Libre Belgique, 21/8/19). In 2018 verscheepten Belgische bedrijven maar liefst 206 miljard euro naar de belastingparadijzen. Het jaar daarvoor was dat 129 miljard… Als iemand het gat in de begroting, in onze koopkracht en in de financiering van openbare diensten zoekt: daar is het. Volgens professor Denis-Emmanuel Philippe (Universiteit Luik) onderzoekt de Cel Belastingparadijzen bij de FOD Financiën deze uitstroom met… amper 4 medewerkers! (LLB, 21/8/19)

Desondanks deinzen 50 Vlaamse bedrijfsleiders er niet voor terug om een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20% te eisen naast gemeenschapsdienst voor werklozen. Ongekende weelde aan de ene kant en tegelijk groeiende armoede: zo’n samenleving is ziek in haar kern.
Nu weten we ook waarom N-VA en Vlaams Belang alles doen om de aandacht naar vluchtelingen af te leiden. Of voorstellen om hen zelf voor inburgering te ‘laten betalen’. Er is een bliksemafleider nodig voor de roof door de rijkste 1% en kapitaalbezitters, voor het tekort aan degelijk betaalde jobs, betaalbare huisvesting, toekomstperspectief, … Het Belang dumpte al haar sociale verkiezingsslogans zodra de parlementaire weddes binnen waren. De 500.000 euro afscheidspremie voor de Bpost-CEO vindt de partij normaal.

In Wallonië stelt de MR, uitverkoren partner voor de PS, dat groene maatregelen bedrijven niet mogen “bestraffen”. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië zullen de wachtlijsten voor sociale woningen blijven bestaan. In Brussel wacht je daar 8 à 10 jaar op!

De vakbonden dienen massaal in verzet te gaan tegen de nieuwe besparingsregeringen. Niet verspreid maar iedereen samen. Als het kapitalisme de rijkdom niet evenwichtig kan verdelen – utopisch onder dit winstsysteem van overaccumulatie en crisis – dan moeten we met z’n allen strijden voor democratisch socialistische planning van de immense rijkdommen.